Ustawa o pomocy kredytobiorcom – fakty i mity

Udostępnij

W zeszłym tygodniu została uchwalona, zapowiadana przez rządzących ustawa o pomocy kredytobiorcom (pełna nazwa: ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom). W 23. odcinku programu Po Stronie Konsumenta, adwokaci Karol Wenus i Marcin Lizurek analizują zapisy ustawy, które – wedle obietnic rządzących – mają wspomóc kredytobiorców.

Czy jednak ta ustawa wprowadza rzeczywistą pomoc na jaką czekali kredytobiorcy? Jak można zyskać na wakacjach kredytowych? Co ze zamianą WIBOR na inny – bardziej obiektywny wskaźnik? Czy zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą miały realny wpływ na ulżenie losowi tych wszystkich, których raty kredytów wciskają w ziemię? Dowiemy się poniżej:

Po Stronie Konsumenta #23

Co reguluje ustawa?

Nastąpiła tutaj zmiana ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, a także kilku innych aktów prawnych. Po pierwsze, w ustawie tej doprecyzowano, że kredyty które mają być objęte pomocą, muszą być zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że pomocą nie zostaną objęte kredyty zaciągnięte na mieszkania na wynajem lub w celach inwestycyjnych, a także kredyty zaciągnięte przez rodziców na mieszkanie dla swoich dzieci, które nie mają zdolności kredytowej.

Pomoc ta ma natomiast dotyczyć:

  • Kredytów na zakup/remont/adaptację mieszkanie lub domu
  • Zakup działki pod budowę domu
  • Pokrycie udziału w kosztach budowy mieszkania przez TBS społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • Inny cel związany z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwiększenie zasobów Funduszu

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostaje zwiększony z 600 milionów złotych do 2 miliardów PLN. Warto jednak mieć świadomość, że do ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców został wprowadzony zapis, że jeżeli na koniec roku środki Funduszu przewyższają prognozowaną wartość wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w roku następnym, Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody, przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, może postanowić o zwrocie części środków Funduszu kredytodawcom, którzy dokonali wpłat w tym roku.

W praktyce więc, jeżeli Rada Funduszu postanowi, że w przyszłym roku zasoby Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będą tak duże, to może zarządzić zwrot nawet 1,4 miliarda złotych z powrotem do banków.

Brak poszerzenia zakresu kredytobiorców, którzy mogą skorzystać z Funduszu

Ponadto, zgodnie z ustawą o pomocy kredytobiorcom, aby skorzystać z Funduszu, należy spełnić co najmniej 1 z poniższych warunków:

  • Co najmniej 1 z kredytobiorców ma status bezrobotnego
  • Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów
  • Miesięczny dochód, po odjęciu kosztów kredytu, nie przekracza 1552 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1200 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W praktyce, przepisy te nie zostały w żaden sposób znowelizowane, zakres kredytobiorców mających możliwość skorzystania z tego wsparcia nie został w żaden sposób poszerzony. W praktyce nawet zakres zostanie zawężony przez doprecyzowanie, że kredyty które mają być objęte pomocą, muszą być zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Sama wysokość wsparcia i okres, na który może być ono udzielone, również nie uległy zmianie.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe dotyczą jedynie kredytów złotówkowych zaciągniętych przed 1 lipca 2022. Co więcej, można wnioskować o zawieszenie płatności rat tylko i wyłącznie jednego kredytu. Dodatkowo, wakacje kredytowe dotyczą tylko kredytów zaciągniętych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie płatności rat obejmuje zarówno ratę odsetkową jak i kapitałową, czyli nie płaci się wtedy nic, poza składkami ubezpieczeniowymi ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Co bardzo ważne, zawieszenie następuje z chwilą otrzymania wniosku przez kredytodawcę – nie jest więc tutaj potrzebna żadna akceptacja ze strony banku.

Ile rat można zawiesić?

O zawieszenie płatności rat można wnioskować na okres w wymiarze dwóch miesięcy od 1 sierpnia do 30 września w wymiarze 2 miesięcy oraz od 1 października do 31 grudnia w wymiarze kolejnych dwóch miesięcy, a także w przyszłym roku w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale. Łącznie więc można odroczyć spłatę 8 rat.

Można sporo zaoszczędzić

Warto wiedzieć, że przedłużenie okresu kredytowania o okres zawieszonych rat następuje automatycznie. Co więcej, wakacje kredytowe można wykorzystać inwestycyjnie. Oznacza to, że za te niezapłacone raty można nadpłacić kredyt po zakończeniu tych wakacji.

Dzięki temu wysokość spłacanych rat na przyszłość ulegnie zmniejszeniu, dzięki czemu można naprawdę dużo zaoszczędzić. To zdecydowanie najbardziej opłacalna dla kredytobiorców część ustawy o pomocy kredytobiorcom.

Likwidacja WIBOR

Omawiana ustawa o pomocy kredytobiorcom nie likwiduje wskaźnika WIBOR, lecz daje ona możliwość zmiany tego wskaźnika na inny. Projektowane rozwiązanie zawiera przepisy wskazujące Komitet Stabilności Finansowej działający w ramach nadzoru makroostrożnościowego, jako właściwy organ do wydania rekomendacji w zakresie wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego.

Ostatecznie decydujące zdanie w określeniu wskaźnika referencyjnego będzie miał jednak Minister Finansów, zatwierdzając go w drodze rozporządzenia. Niestety nie ma jednak żadnego mechanizmu, który automatycznie wprowadziłby nowy wskaźnik. Z tego powodu nie należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości wskaźnik WIBOR zostanie zniesiony i zmieniony na innych wskaźnik referencyjny.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również