Urteste S.A. osiągnęło kamień milowy w projekcie testu diagnostycznego na raka wątroby

Udostępnij

UrtesteUrteste S.A., biotechnologiczna spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu w efekcie zakończonych prac badawczo-rozwojowych opracowała prototyp testu diagnostycznego na raka wątroby. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek. Strategia patentowa Urteste zakłada złożenie w okresie kolejnych 12 miesięcy zgłoszenia patentowego w procedurze międzynarodowej PCT. 27 października 2021 r. Urteste zadebiutowało na rynku NewConnect.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem ulega rozpadowi i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. Profil aktywności enzymatycznej jest swoisty dla danego nowotworu.

– Opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka wątroby jest efektem rozwoju platformy technologicznej Urteste do opracowania testów do diagnostyki kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Opracowana przez nas platforma technologiczna oraz biblioteka związków pozwalają na coraz sprawniejsze otrzymywanie prototypów na nowe testy. Naszym celem na najbliższe kwartały jest opracowanie prototypów testów na nowotwory m.in.: płuca, nerki, jelita grubego i dróg żółciowychmówi Grzegorz Stefański, prezes zarządu i współzałożyciel Urteste.

Według raportu „Global Cancer Statistics 2020” w 2020 r. na świecie odnotowano 906 tys. nowych przypadków chorych na nowotwory wątroby. W 2020 r. odnotowano natomiast 830 tys., zgonów spowodowanych nowotworami wątroby. Tym samym był to drugi po płucu nowotwór odpowiadający za największą liczbę zgonów na świecie.

Ponadto Urteste dokonało zgłoszeń patentowych w procedurach krajowej, europejskiej
i międzynarodowej na marker diagnostyczny nowotworu trzustki oraz zgłoszeń w procedurach europejskiej i międzynarodowej na marker diagnostyczny nowotworu prostaty.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Najbardziej zaawansowanymi projektami Spółki są Easy-Test (rak prostaty) oraz Panuri (rak trzustki). Obecnie w ramach tych projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w których uczestniczy łącznie kilkuset ochotników.

O Urteste:

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Spis treści

Najnowsze

Zobacz również