Unimot ustanowił 3-letni program emisji obligacji o wartości do 150 ml zł

Udostępnij

UnimotUnimot podjął uchwałę w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, podpisując jednocześnie umowę programową z Santander Bank Polska, pełniącym funkcję organizatora programu, podała spółka. Unimot rozważa przeprowadzenie pierwszej emisji w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

„Pomimo trwającej pandemii nie zatrzymujemy naszych działań rozwojowych. Nieustannie rozwijamy sieć stacji paliw Avia, zdecydowaliśmy się zainwestować w projekty OZE, w tym na rynku fotowoltaiki, szukając atrakcyjnych projektów do realizacji. Chcemy też w jeszcze większym zakresie wykorzystać nasze kompetencje w zakresie gazu ziemnego” – powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

W ramach programu Unimot będzie mógł emitować zdematerializowane, niepodporządkowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela o terminie zapadalności nieprzekraczającym 5 lat oraz o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1 tys. zł. Obligacje będą miały oprocentowanie stałe lub zmienne oraz będą przewidywać wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie. Oferty obligacji będą kierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, podano również.

„Rozważana emisja obligacji będzie uzupełnieniem posiadanych i zwiększanych linii kredytowych oraz limitów bankowych. Szukamy perspektywicznych i alternatywnych źródeł pozyskania kapitału w celu sfinansowania atrakcyjnych szans biznesowych” – dodał Sikorski.

Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji będą uzależnione przede wszystkim od potrzeb finansowych grupy oraz wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Warunki emisji obligacji zostaną określone przez spółkę odrębnie dla poszczególnych serii. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej emisji w ciągu najbliższych trzech miesięcy, podkreślono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również