Unijne rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów przyjęte

234
Regulacje kryptowalut

Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów, ustanawiając tym samym po raz pierwszy unijne ramy prawne dla tego sektora. Nowelizacja polega na objęciu przepisami transferów na rynkach, a w konsekwencji ma chronić inwestorów.

W konsekwencji, unijnymi ramami regulacyjnymi zostają objęte zarówno same kryptoaktywa, jak i ich emitenci oraz dostawcy usług.

Rada UE przyjęła rozporządzenie MiCA kryptowaluty

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA) ma chronić inwestorów, zwiększając przejrzystość i wprowadzając kompleksowe ramy dla emitentów i usługodawców, w tym poprzez zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nowe przepisy obejmują emitentów tokenów użytkowych, tokenów powiązanych z aktywami i stablecoinów. Dotyczą również dostawców usług, takich jak systemy obrotu i portfele, w których przechowywane są kryptoaktywa.

Zgodnie z nowymi zasadami, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania niektórych informacji na temat nadawcy i odbiorcy dokonywanych przez nich transferów kryptoaktywów, niezależnie od kwoty kryptoaktywów będących przedmiotem transakcji.

Znowelizowane przepisy pozwolą także śledzić transfery kryptoaktywów, w taki sposób by można było zidentyfikować ewentualne podejrzane transakcje i w razie potrzeby je zablokować.

Co więcej, nowe ramy regulacyjne mają nie tylko chronić inwestorów i utrzymać stabilność finansową, ale również umożliwić innowacje i zwiększyć atrakcyjność sektora kryptoaktywów.

Ponadto, rozporządzenie MiCa wprowadza również zharmonizowane ramy regulacyjne w Unii Europejskiej, co – biorąc pod uwagę globalny charakter rynków kryptoaktywów – stanowi poprawę w porównaniu z obecną sytuacją, w której tylko w niektórych państwach członkowskich wprowadzono podobne regulacje.

„Ważny krok w walce z praniem pieniędzy”

Szwedzka minister finansów Elisabeth Svantesson, której kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, oznajmiła że przyjęcie rozporządzenia MiCa to “zła wiadomość dla tych, którzy chętnie wykorzystywali kryptoaktywa w swojej nielegalnej działalności, do obchodzenia sankcji UE lub finansowania terroryzmu i wojny. Kontynuowanie takich praktyk nie będzie już w Europie możliwe – jest to ważny krok naprzód w walce z praniem pieniędzy”.

Kiedy rozporządzenie MiCa wejdzie w życie?

Rozporządzenie ma wejść w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast przepisy tego rozporządzenia będą stosowane co do zasady po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie tego rozporządzenia. Symbole walut i kryptowalut na równoważni

Projekt rozporządzenia MiCA Komisja Europejska zaproponowała 24 września 2020 roku. To element szerszego pakietu dotyczącego finansów cyfrowych, który ma sprzyjać rozwojowi technologicznemu na szczeblu europejskim, a jednocześnie zapewniać stabilność finansową i ochronę konsumentów.

Oprócz projektu w sprawie MiCA pakiet zawiera strategię finansów cyfrowych, projekt dotyczący operacyjnej odporności cyfrowej – również obejmujący dostawców usług kryptoaktywowych – oraz projekt w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru.

Pakiet ten ma wypełnić lukę w przepisach Unii Europejskiej i sprawić, by obowiązujące ramy prawne nie utrudniały korzystania z nowych cyfrowych instrumentów finansowych, a zarazem by takie nowe technologie i produkty zostały objęte regulacjami finansowymi oraz rozwiązaniami z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym firm działających w UE.

Rada Unii Europejskiej przyjęła swój mandat negocjacyjny w sprawie rozporządzenia MiCA 24 listopada 2021 roku. Rozmowy trójstronne pomiędzy współprawodawcami rozpoczęły się 31 marca 2022, a zakończyły wstępnym porozumieniem 30 czerwca ubiegłego roku.

Wczorajsze formalne przyjęcie rozporządzenia stanowiło ostatni etap procedury legislacyjnej.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments