Umowa toolingu – wszystko, co musisz wiedzieć

0
umowa toolingu

Wielu przedsiębiorców poszukuje korzystnych rozwiązań, które mogą przynieść oszczędności podatkowe. Często zastanawiają się oni czy można w jakiś sposób uniknąć podatku VAT. Okazuje się, że tak. Z pomocą przychodzi niezbyt w naszym kraju znana, a przez to rzadko występująca w obrocie gospodarczym umowa toolingu. Czym jest i na czym polega? Dowiemy się poniżej.

Czym jest umowa toolingu?

Co to jest tooling? To określenie oczywiście pochodzi od angielskiego słowa tool, czyli narzędzie. Umowa toolingu jest porozumieniem pomiędzy przedsiębiorcami (zlecającym i wykonawcą), którzy na zasadzie ekwiwalentności mają do wykonania dane obowiązki i przysługują im określone korzyści.

Ekwiwalentność świadczeń wzajemnych polega na udostępnieniu środków trwałych zlecającego wykonującemu, który za ich pomocą realizuje ustalone zlecenie. Najkorzystniej funkcjonuje ona w przypadku podmiotów działających w grupie, które szukają znaczących kosztów podatkowych. Sam tooling oznacza pozyskanie narzędzi na podstawie porozumienia.

Umowa toolingu jest rodzajem umowy nienazwanej, co oznacza, że nie została ściśle sprecyzowana w przepisach i nie posiada określonych wymogów prawnych, dzięki czemu zachowuje indywidualny charakter. Jednocześnie eliminuje ona obciążenie podatkiem VAT. Popularnym przykładem stosowania umowy toolingu w praktyce są browary, które przekazują pubom i restauracjom stoliki, krzesła, parasole, kufle czy podkładki ze swoim logotypem.

Umowa toolingowa posiada elementy najmu, depozytu oraz użytkowania i z reguły występuje w dwóch wariantach:

 • Nieodpłatnego udostępniania mienia przez zlecającego
 • Udostępnienia mienia z obowiązkiem poniesienia dodatkowych kosztów

W ramach umowy toolingu zlecający udostępnia wykonującemu środki trwałe niezbędne do realizacji zlecenia, pozostają jednak one niezmiennie jego własnością. Wykonujący najczęściej zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów bieżących napraw i eksploatacji, ubezpieczenia, przeglądów czy kontroli BHP. Może je przekazać na czas określony lub nieokreślony. Co ważne, wykonawca nie może wykorzystywać ich w dowolny sposób, reguluje to umowa.

Celem toolingu jest wytworzenie i dostarczenie określonych produktów lub wykonywanie usług na rzecz danego przedsiębiorcy przy wykorzystaniu udostępnionych przez niego środków trwałych, zapewniających odpowiednią jakość produktu. Świadczenie usług w ramach tej umowy dokonywane jest wyłącznie na rzecz danego przedsiębiorcy, w określonej cenie i ilości.

Umowa toolingu – które środki trwałe mogą się stać jej przedmiotem?

W ramach umowy toolingu zlecający może udostępniać wszelkie posiadane na stanie środki trwałe, niezbędne do wykonania zlecenia, niezależnie od tego, czy zostały w pełni zamortyzowane, czy też nie.

Zlecający może udostępnić zarówno środki trwałe ruchome, jak i nieruchome, wśród nich:

 • Komputery
 • Telefony i wszelkiego rodzaju biurowa elektronika
 • Linie technologiczne
 • Samochody
 • Nieruchomości
 • Maszyny
 • Znaki towarowe

Jak zostało wspomniane, udostępniane środki trwałe niezmiennie pozostają własnością zlecającego. Ich amortyzacja dokonywana jest w sposób ciągły, zgodnie z dotychczasowym planem amortyzacji. Po wykonaniu zlecenia środki trwałe są więc zwracane zlecającemu.

Tooling – umowa, a podatek PIT i VAT

Czy wzajemne świadczenia w ramach umowy toolingu powodują powstawanie obowiązku podatkowego?

Jak się okazuje, przepisy PIT mówią o nieodpłatnym świadczeniu, które stanowi jedno ze źródeł przychodów, a umowa tooling, choć na pierwszy rzut oka wydaje się nieodpłatna, to w rzeczywistości taka nie jest, ponieważ jej głównym założeniem jest ekwiwalentność świadczeń. Dzięki temu nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko potwierdza Ministerstwo Finansów w wydanej odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 z dnia 6 kwietnia 2018.

Jak z kolei wygląda kwestia podatku VAT?

To podatek od towarów i usług, więc jak sama rozwinięta nazwa wskazuje, wchodzi on w życie, gdy dostarcza się towary lub świadczy usługi. W przypadku umowy toolingu nie dochodzi jednak do dostawy towarów, ponieważ środki trwałe cały czas należą do zlecającego. W kwestii świadczenia usług trzeba odwołać się do art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, gdzie opisane są zarówno płatne, jak i nieodpłatne świadczenia usług, które nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym przepis nie łączy się z umową toolingu, która z prowadzoną działalnością ma związek przyczynowo-skutkowy. Dzięki temu nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

Umowa toolingu – korzyści

Jak już zostało wspomniane, umowa toolingu charakteryzuje się ekwiwalentnością, co oznacza, że przynosi ona korzyści każdej ze stron. Czas więc je wymienić, zacznijmy od tych po stronie wykonawcy:

 • Brak konieczności posiadania własnych środków trwałych – wykonawca może je uzyskać na czas zlecenia, nie musi ich kupować
 • Gwarancja ciągłości zlecenia, a co za tym idzie, posiadania stałego źródła dochodów, określonego czasowo w umowie
 • Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i rozwijania firmy
 • Możliwość zatrudniania czasowego pracowników w celu realizacji zlecenia

Z kolei zleceniodawca uzyskuje takie korzyści, jak:

 • Oszczędność na gruncie utrzymania kosztów trwałych
 • Oszczędność na gruncie podatkowym wynikająca z braku konieczności płacenia podatku VAT
 • Gwarancja, że uzyska zamówiony produkt, w określonym wcześniej czasie i ustalonych cenach, z reguły niższych niż rynkowe
 • Możliwość amortyzacji środków trwałych, które w dalszym ciągu pozostają jego własnością
 • Możliwość promowania swojej marki poprzez umieszczenie logotypu na udostępnianym środku trwałym

Dodatkowo, jak zostało wyjaśnione powyżej, w przypadku umowy toolingu żadna ze stron nie musi się martwić podatkiem dochodowym.

Umowa toolingu – na co zwrócić uwagę?

W umowie toolingu przede wszystkim należy jasno określić która strona będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem lub ubezpieczeniem przekazanych środków trwałych. Trzeba również sprecyzować w jaki sposób zlecający może z nich korzystać. W przypadku, gdy strony się nie znają, lub nie mają do siebie pełnego zaufania, warto dodać zapis o możliwości skontrolowania, jaki jest stan środków trwałych i czy są one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Często umowa toolingu zawiera zapis, że powierzone wykonawcy środki trwałe mogą być użytkowane wyłącznie w celu realizacji zlecenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments