Czy warto kupić ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu?

322

Nie mogąc się doczekać wykupionej z wyprzedzeniem wycieczki lub innego wyjazdu, z reguły nie bierzemy pod uwagę, że do upragnionych wczasów nie dojdzie. Niestety, zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu, a które zmuszają nas do pozostania w domu – zwłaszcza obecnie, w czasie pandemii COVID-19, która sprawiła, że planowanie wyjazdów, w szczególności zagranicznych, wiąże się ze sporym ryzykiem.

W takich sytuacjach nie z własnej winy musimy wtedy podjąć decyzję o rezygnacji z wyjazdu urlopowego. Co gorsza, w standardowym wariancie wycieczki rzadko kiedy istnieje możliwość, by odzyskać wpłacone na poczet wyjazdu pieniądze. Przed taką sytuacją uchronić nas może dodatkowo wykupione ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu.

Należy jednak pamiętać, że zwrot pieniędzy nie będzie przysługiwał nam w każdej sytuacji. Kiedy więc takie ubezpieczenie zadziała? Jakie są jego koszty? Czy warto się na nie zdecydować? Zagadnienie to zostanie dokładnie przeanalizowane poniżej:

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży – podstawowe informacje Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży przydaje się, gdy nagłe, losowe okoliczności zmuszają nas do:

 • Całkowitej rezygnacji z wyjazdu – zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i w jego trakcie
 • Anulowania biletów podróżnych – na samolot, pociąg, autobus czy prom
 • Odwołania zarezerwowanych noclegów

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży działa zatem w momencie, gdy podróż została opłacona, ale nie możemy jej zrealizować. Polisa pozwala skutecznie ograniczyć nieprzyjemne straty finansowe związane z odwołaniem lotu lub całego wyjazdu. To rozwiązanie zapewnia, że odzyskamy udokumentowane wydatki na wyjazd, bilety, noclegi oraz dodatkowe atrakcje jak wycieczki fakultatywne czy wynajęcie łodzi. Ubezpieczenie okaże się także przydatne w przypadku rezygnacji jednego z współuczestników podróży. Jego zakres jest z reguły szeroki i zawiera w sobie szereg sytuacji, które mogą generować spore koszty.

Co można objąć ubezpieczeniem od rezygnacji z wyjazdu?

Takim ubezpieczeniem można objąć praktycznie każdy rodzaju wyjazdu – zarówno ten organizowany przez biuro podróży, służbowy, samodzielny, długo- i krótkoterminowy. W ramach ochrony kosztów rezygnacji ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na:

 • Umowę zawartą z biurem podróży
 • Rezerwację noclegu
 • Zakup biletu
 • Udział w szkoleniu lub konferencji
 • Wynajem auta
 • Zakup biletu na wydarzenie kulturalne lub sportowe
 • Wynajem lub czarter jachtu
 • Uczestnictwo w rejsie

Ubezpieczeniem są z reguły objęte wszystkie sytuacje wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi koniecznie trzeba zapoznać się przed zawarciem umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne wzorce umowy zakład ubezpieczeń ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Cena takiego ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wybranego wariantu, rodzaju ubezpieczanej imprezy turystycznej, jej ceny, a także liczby ubezpieczonych osób czy wybranych rozszerzeń ochrony.

Z reguły składka na taką polisę wynosi – w zależności od zakładu ubezpieczeniowego i wybranej oferty – od 3% do 5% poniesionych kosztów wyjazdu. Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę nie może jednak przekraczać 35 tysięcy złotych.

Kiedy można zrezygnować z podróży i otrzymać zwrot kosztów? Mężczyzna rozchorował się na wakacjach

Powody rezygnacji wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele wypłacają świadczenie z powodu nagłego zachorowania ubezpieczonego. Nie jest wymagany pobyt w szpitalu. Świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej.

Standardowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu obejmuje również takie sytuacje, jak:

 • Śmierć lub nieszczęśliwy wypadek któregokolwiek uczestnika wycieczki (w niektórych przypadkach także ich członków rodziny)
 • Poważna szkoda na naszym mieniu, która wymaga bezpośredniej interwencji na miejscu
 • Kradzież dowodu osobistego lub paszportu
 • Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę
 • Rozpoczęcie nowej pracy (obowiązuje tylko dla osób, które w momencie wykupienia ubezpieczenia były bezrobotne)

Rozszerzenie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży

Co bardzo ważne, objęcie odpowiedzialnością nagłego nasilenia choroby przewlekłej wymaga rozszerzenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych. Opcja ta rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o choroby przewlekłe nie tylko osób uczestniczących w podróży, ale również osób bliskich, które wymagają opieki osoby ubezpieczonej.

Powodem rezygnacji z wyjazdu może być również zaostrzenie choroby przewlekłej rodzica jednego z uczestników podróży. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jednak także pod warunkiem wykupienia rozszerzenia o choroby przewlekłe.

Kiedy nie otrzymamy zwrotu kosztów, pomimo wykupionego ubezpieczenia?

Z praktyki Rzecznika Finansowego wynika, że najczęstszym powodem odmowy zwrotu kosztów z tytułu rezygnacji z wycieczki jest brak ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nasilenia się objawów choroby przewlekłej, na którą ubezpieczony chorował przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie zwróci pieniędzy w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do odbycia podróży, wskazań lekarskich do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o których to ubezpieczony lub współuczestnik podróży wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jeśli te przeciwwskazania lub wskazania miały wpływ na powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą także wyłączać spod ochrony pogorszenie się stanu zdrowia ze względu na ciążę. Wyłączenie takie zazwyczaj obowiązuje od 32 tygodnia ciąży.

Poza tym, co bardzo ważne, ubezpieczenie kosztów rezygnacji działa tylko w razie zdarzeń dotyczących ubezpieczonego, a nie wtedy, gdy biuro podróży odwołuje wyjazd lub linie lotnicze odwołują lot.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu a COVID-19

Niestety, podobnie jak w przypadku nagłego nasilenia choroby przewlekłej, nie wszystkie polisy obejmują swoją ochroną również zachorowanie na COVID-19. Często taka ochrona jest objęta tylko w droższym wariancie rozszerzonym ubezpieczenia.

W każdym przypadku należy jednak dokładnie sprawdzić, co rozumiane jest przez zachorowanie na COVID-19 i jak trzeba udowodnić zachorowanie – czy wystarczy test, czy niezbędne jest zaświadczenie lekarskie. Kolejną kwestią jest to, czy polisa zadziała tylko w razie zachorowania osoby ubezpieczonej czy także wtedy, gdy koronawirus dopadnie jej bliskich, zarówno tych, z którymi planuje wyjazd, jak i pozostających w domu.

Ponadto, nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe włączają do polisy takie zdarzenia jak kwarantanna czy izolacja. A nawet jeśli włączają, to znowu koniecznie trzeba sprawdzić, jak je definiują.

Czy zatem warto kupić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży? Rodzaje ubezpieczeń

Podsumowując, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy nasz wyjazd na pewno dojdzie do skutku w momencie, gdy go wykupujemy w biurze podróży lub rezerwujemy samodzielnie, ponosząc wszelkie opłaty z góry. Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu z całą pewnością może nas skutecznie uchronić przed poniesieniem tych wszystkich gigantycznych kosztów przy niezrealizowanej podróży. W wielu przypadkach więc będzie się ono po prostu opłacać.

Należy jednak pamiętać, aby przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z ubezpieczycielem dokładnie zapoznać się z dokumentem ogólnych warunków ubezpieczenia. Znajdziemy tam dokładny opis wszelkich zabezpieczeń oraz okoliczności wyłączenia odpowiedzialności. Pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przed i w trakcie podróży. Co więcej, wybierzemy odpowiedni wariant ubezpieczenia dla siebie – w obecnej sytuacji pandemicznej z całą pewnością powinien on również obejmować swoją ochroną zachorowanie na COVID-19 lub objęcie kwarantanną.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments