Ubezpieczenie domu – co obejmuje i co warto wiedzieć przed zakupem

1178
Ubezpieczenie domu

Dom można definiować na wiele sposobów. To nie tylko budynek i działka, mające wymierną wartość finansową, ale także miejsce mające wartość sentymentalną. Z całą pewnością żaden posiadacz nieruchomości nie chciałby, aby jakieś niespodziewane zdarzenie spowodowało straty w jego majątku. Dlatego decydując się na ubezpieczenie domu, warto dokładnie sprawdzić, co taka polisa obejmuje i jak chroni mienie znajdujące się w nieruchomości, a także samych lokatorów. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia domu zostaną zaprezentowane poniżej:

Ubezpieczenie domu – co to?

Ubezpieczenie domu polega na ochronie nieruchomości przed następstwami zdarzeń losowych, które mogą poczynić szkody w elementach ruchomych i nieruchomych. Wówczas firma ubezpieczeniowa – na podstawie zawartej polisy – pokrywa koszty naprawy zaistniałych szkód. Ubezpieczenie tego typu dotyczy domu lub domu w budowie (inwestycji budowlanej). Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować także pomieszczenia przynależne (piwnica, garaż), budynki gospodarcze oraz inne budowle znajdujące się na posesji.

Pełny zakres ubezpieczenia, wraz z wszystkimi dostępnymi rozszerzeniami, może dotyczyć lub obejmować takie elementy, jak:

 • Mury i elementy stałe
 • Ruchomości domowe (w tym zwierzęta domowe)
 • Inne budowle znajdujące się na posesji lub poza nią (jak choćby domek letniskowy, altanka, a nawet nagrobek cmentarny)
 • Pomieszczenia gospodarcze i użytkowe (w tym piwnica i garaż)
 • Odpowiedzialność Cywilną (OC) w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Pomoc prawna
 • Domowy assistance (choćby pokrycie kosztów interwencji specjalistów)

Ubezpieczenie domu nie jest co prawda obowiązkowe, jednak warto zainwestować w ochronę tak cennego majątku.

Ubezpieczenie domu – jakie zdarzenia obejmuje podstawowa polisa?

Zdarzenia losowe

Decydując się na wybór polisy warto poznać dokładny zakres ochrony nieruchomości, ponieważ może być on bardzo szeroki. Większość polis ubezpieczeniowych w swoim podstawowym zakresie chroni dom przed następującymi zdarzeniami losowymi:

 • Pożar
 • Eksplozja
 • Zalanie
 • Zwarcie elektryczne
 • Uderzenie pioruna
 • Klęski żywiołowe (powódź, huragan, lawina)
 • Dewastacja (sytuacja, w której ktoś umyślnie wybije szybę w oknie lub zniszczy drzwi wejściowe)
 • Kradzież z włamaniem
 • Rabunek

Elementy domu i mienia

Na wypadek powyższych zdarzeń można ubezpieczyć zarówno rzeczy ruchome (mienie), jak i nieruchome. Podstawowa wersja ubezpieczenia najczęściej obejmuje:

 • Mury i elementy stałe budynku (ściany, fundamenty, elementy konstrukcyjne)
 • Elementy zewnętrzne trwale połączone z budynkiem (balkony, tarasy, kominy)
 • Instalacje podstawowe (elektryczna, gazowa, grzewcza, hydrauliczna)

Ubezpieczenie domu od klęsk żywiołowych

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne oraz naturalne także mogą wyrządzić znaczne szkody w nieruchomościach. Biorąc pod uwagę to, że w określonych regionach kraju niektóre z nich występują częściej i są bardziej nasilone, warto zadbać o to, aby w polisie ubezpieczeniowej domu znalazły się odpowiednie zapisy, gwarantujące ochronę przed tego typu zdarzeniami. Do klęsk żywiołowych zaliczamy:

 • Powódź
 • Suszę
 • Rozległy pożar terenu
 • Obfite opady śniegu
 • Ekstremalne temperatury w dłuższym okresie
 • Osuwiska ziemne
 • Wstrząsy sejsmiczne

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych a kredyt

Co ważne, ochrona przed klęskami żywiołowymi jest szczególnie ważna przy kredycie hipotecznym. W sytuacji, w której nieruchomość nie jest ubezpieczona, a została zniszczona przez żywioł, kredytobiorca musi spłacić całą kwotę pożyczki, natomiast jego nieruchomość przepada. Jeśli posiadamy polisę do kredytu to zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i przy częściowej, to ubezpieczyciel ponosi wszelkie koszty naprawy szkód.

Ubezpieczenie domu – rozszerzona polisa

Obok pozostałych nieruchomości wchodzących w skład posesji – takich, jak choćby garaż, Zawarcie umowy ubezpieczenia domu altana, basen, ogrodzenie czy brama wjazdowa – rozszerzenie polisy pozwala dodatkowo ubezpieczyć także ruchomości domowe (w tym zwierzęta). Mogą być chronione na wypadek tych samych zdarzeń losowych, które dotyczą domu lub na wypadek innych.

ALL RISK

W rzeczywistości możliwa jest praktycznie nieograniczona ilość zdarzeń losowych, które mogą spowodować szkodę w naszym mieniu i majątku. Dlatego istnieje także opcja ALL RISK. Jest to najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia. Obejmuje on zdarzenia, które nie są zawarte w polisie, ani nie podlegają wyłączeniom. Najprościej mówiąc, ubezpieczyciel pokrywa wtedy koszty wszystkich szkód, które mogą się wydarzyć, a które nie są wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do tego typu zdarzeń można zaliczyć choćby pozostawienie w domu włączonego żelazka, pozostawienie na włączonym ogniu kuchenki naczyń do gotowania posiłków czy nawet graffiti umieszczone na elewacji, oknach lub drzwiach zewnętrznych.

Należy jednak pamiętać, że rozszerzona wersja ubezpieczenia wiąże się z odpowiednim wzrostem składki ubezpieczeniowej, a czasami także z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań, takich jak wstawienie nowych zamków w drzwiach wejściowych (z właściwym atestem).

Od czego zależy cena ubezpieczenia domu?

Koszt ubezpieczenia domu jest dobierany indywidualnie w zależności od wielu okoliczności. Wartość ubezpieczenia – podobnie jak wartość nieruchomości, jest wypadkową różnych zmiennych, takich jak:

 • Wartość nieruchomości
 • Zakres ochrony
 • Katalog zdarzeń losowych obejmowanych przez polisę
 • Powierzchnia użytkowa
 • Lokalizacja
 • Ukształtowanie terenu
 • Liczba kondygnacji
 • Zabezpieczenia zamontowane w domu
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wynajmowanie nieruchomości
 • Wcześniejsze ubezpieczenie i poniesione szkody

Ubezpieczenie domu a ubezpieczenie mieszkania

Oferty dostępne na rynku ubezpieczeń nieruchomości gwarantują praktycznie taki sam zakres ochrony majątku dla domu i dla mieszkania. Jednak podstawową różnicą w ubezpieczeniu domu i mieszkania jest zakres ochrony, na jaki zdecyduje się właściciel nieruchomości. Poza polisą z zakresem podstawowym, klient może odpowiednio profilować warunki umowy, wskazując ubezpieczycielowi od jakich ewentualnych zdarzeń losowych chciałby się uchronić.

Przykładowo, nie ma sensu wykupywać ubezpieczenia od powodzi w miejscu, w którym one nie występują. Kolejną różnicą jest cena. Wysokość składki ubezpieczeniowej domu w większości przypadków będzie zdecydowanie większa niż mieszkania. Ma na to wpływ głównie wartość nieruchomości i ruchomości oraz jej metraż (gabaryt).

Ubezpieczenie domu – co jeszcze warto wiedzieć?

Każda ubezpieczenie domu, nawet to pozornie kompleksowe, posiada pewne ograniczenia. Przede wszystkim, są to wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których nie możemy ubiegać się o odszkodowanie. Standardowo na tej liście znajdują się choćby straty poniesione na skutek braku wymaganych przeglądów czy działań budowlanych niezgodnych z obowiązującym prawem.

Ograniczenia związane mogą być również z limitami. Dla przykładu ubezpieczyciel może sobie zastrzec, że nie pokrywa strat poniżej 100 złotych lub maksymalnie do 100 tysięcy PLN. W umowach ubezpieczeniowych pojawiają się również karencje. Ma to miejsce najczęściej w odniesieniu do powodzi, gdzie ochrona w tym zakresie obowiązuje dopiero po upłynięciu miesiąca od daty podpisania dokumentów.

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczeniu mogą podlegać również domy i lokale w trakcie budowy. Do czasu ich Wnętrze domu w budowie wybudowania nieruchomości podlegają ochronie na takich samych zasadach jak budynki już postawione, ale z kilkoma wyjątkami. W okresie budowy nie działają wybrane ochrony, w tym:

 • Ochrona ruchomości domowych
 • Ochrona od ryzyka pękania na skutek mrozu
 • Ochrona od kradzieży (chyba że budynek posiada alarm)

Za koniec okresu budowlanego uznawany jest moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub moment zamieszkania w lokalu przez ubezpieczonego, o ile nastąpił choćby częściowy odbiór techniczny budynku. Do udokumentowania zakończenia wszystkich etapów budowlanych ubezpieczycielowi wystarczy choćby umowa podpisana z operatorem energetycznym lub dostawcą gazu czy wody.

Podsumowanie, czyli o czym warto pamiętać przy ubezpieczaniu domu

Każde ubezpieczenie domu ma inny zakres ochrony w podstawie i inne rozszerzenia. Polisa tego typu może więc chronić samą nieruchomość, mienie ruchome i lokatorów od różnego zakresu zdarzeń – zarówno od tych losowych wywołanych przez człowieka, jak i klęsk żywiołowych. Ubezpieczenie domu warto więc wybrać pod kątem jego zakresu oraz ceny.

Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, musisz pamiętać o wykupieniu dodatków i rozszerzeń, choćby dla wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. Teraz już wiesz, że to, w jakim stopniu ubezpieczysz swój dom i jaki będzie koszt opłacanej przez Ciebie składki, zależy w dużym stopniu od Twoich preferencji.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments