Dzień Inwestora Indywidualnego

Tomasz Bardziłowski nowym Prezesem GPW

Udostępnij

W poniedziałek, 5 lutego 2024 r. odbyło się ważne wydarzenie związane z polskim rynkiem finansowym, czyli Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednym z głównych tematów obrad było omówienie zmian w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas spotkania podjęto również decyzję o odwołaniu Pana Marka Dietla ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednakże, jednym z ważnych tematów stało się powołanie Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komunikat GPW

W treści raportu (Raport Bieżący nr 6/2024) czytamy: “Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”) informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r., na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

Powyższa decyzja wejdzie w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy.

W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanego Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Tomasza Bardziłowskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Tomasz Bardziłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.”

Co wiemy o Tomaszu Bardziłowskim?

Według informacji prasowej opublikowanej na gpw.pl Tomasz Bardziłowski wydaję się być doświadczonym profesjonalistą w dziedzinie finansów i bankowości, głównie ze względu na posiadającym wykształcenie (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie) oraz obszerne doświadczenie zawodowe.

Jeśli chodzi o szkoły, ukończył studia licencjackie na Wydziale Finansów i Bankowości SGH oraz uzyskał tytuł magistra finansów międzynarodowych na University of Amsterdam. Ponadto kontynuował swoją edukację na poziomie doktoranckim na Akademii Leona Koźmińskiego, a także uczestniczył w prestiżowych programach menedżerskich, takich jak Advanced Management Program na IESE Business School oraz Program for Leadership Development na Harvard Business School.

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w 1997 roku w domu maklerskim ABN AMRO w Warszawie. Następnie, w latach 1998-2003 pracował w Credit Suisse First Boston, gdzie mógł zdobyć cenne doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji. W kolejnych latach pełnił różne ważne funkcje, m.in. był szefem departamentu sprzedaży instytucjonalnej w DM BZ WBK oraz Prezesem Zarządu w CAIB Securities.

Osiągnięcia zawodowe Pana Tomasza Bardziłowskiego zostały docenione przez branżę finansową – został nagrodzony jako najlepszy analityk ds. rynku CEE, m.in. w renomowanym rankingu Institutional Investors. W roku 2005 został również uznany w plebiscycie gazety „Parkiet” za „Analityka RokuGieł”, docenienie to może świadczyć o jego wiedzy i umiejętnościach analitycznych.

Obecnie, od lutego 2019 roku, Tomasz Bardziłowski pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Rynków Kapitałowych.

Czego jeszcze dowiadujemy się z komunikatów prasowych z dn. 5 lutego 2024 roku?

Z komunikatu prasowego z dnia 5 lutego 2024 roku dostępnego na stronie gpw.pl dowiadujemy się także, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołało również sześciu nowych członków do składu Rady Nadzorczej. Nowymi członkami Rady zostali: Pan Paweł Homiński, Pan Jerzy Kalinowski, Pan Piotr Prażmo, Pani Małgorzata Rusewicz, Pani Iwona Sroka oraz Pani Katarzyna Szwarc.

Cytat z komunikatu prasowego: „05 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada Giełdy): Pana Pawła Homińskiego, Pana Jerzego Kalinowskiego, Pana Piotra Prażmo, Panią Małgorzatę Rusewicz, Panią Iwonę Srokę oraz Panią Katarzynę Szwarc.”

Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również