Dzień Inwestora Indywidualnego

Tauron zdecydował o rozpoczęciu negocjacji z AM Global Holding ws. Tameh Holding

Udostępnij

Tauron Polska Energia wyraził zgodę na przystąpienie do negocjacji z AM Global Holding w sprawie kupna Tameh Holding, podała spółka.

„Tauron Polska Energia […] wysłał do AM Global Holding S.à r.l. […] pismo, w którym wyraził zgodę na przystąpienie do negocjacji w trybie określonym w umowie wspólników z dnia 11 sierpnia 2014 r. zawartej pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej emitenta a spółkami z grupy kapitałowej ArcelorMittal (umowa wspólników)” – czytamy w komunikacie.

9 stycznia br. Tauron informował, że otrzymał od AM Global Holding (AMGH) – z Grupy ArcelorMittal – pismo, w którym AMGH przyjmuje ofertę kupna przez Tauron udziałów w spółce Tameh Holding za 598,1 mln zł. Tauron podtrzymał też wcześniejsze stanowisko, że identyfikuje ryzyko wystąpienia sporu pomiędzy stronami w zakresie skuteczności złożenia oświadczeń dotyczących przyjęcia ofert kupna udziałów w Tameh Holding.

Tauron podawał wcześniej, że przyjął od AM Global Holding ofertę kupna przez AMGH wszystkich 3 293 403 udziałów (stanowiących 50% kapitału) posiadanych przez Tauron w Tameh Holding za kwotę 598 098 090,30 zł. ArcelorMittal poinformował potem, że spółka z grupy ArcelorMittal nie nabyła pakietu akcji Tameh Holding należącego do Tauron Polska Energia i zapowiedział, że zamierza skontaktować się z Tauronem w celu omówienia sytuacji. Dzień później Tauron Polska Energia otrzymał informację o tym, że AM Global Holding (AMGH) kwestionuje skuteczność doręczenia oświadczenia Tauron o przyjęciu oferty kupna przez AMGH udziałów w spółce Tameh Holding i w konsekwencji ocenia, że istnieje ryzyko wystąpienia sporu między Tauronem a AMGH oraz – w związku z powyższym – istnieje ryzyko braku zapłaty ceny sprzedaży za udziały w spółce Tameh Holding, a co za tym idzie – przeniesienia własności udziałów w tej spółce.

Tameh Holding jest spółką joint venture, w której Tauron oraz dwie spółki z Grupy ArcelorMittal, tj. AMGH i ArcelorMittal Poland, posiadają po 50% udziałów.

Głównym przedmiotem działalności Tameh Holding jest produkcja dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza, pary technologicznej, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła grzewczego. Tameh Holding jest właścicielem 100% udziałów w dwóch spółkach operacyjnych: Tameh Polska sp. z o.o. i Tameh Czech s.r.o.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku, Amsterdamie, Paryżu, Luksemburgu oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji.

Najnowsze

Zobacz również