Tarcza branżowa dla turystyki i firm powstałych w 2020 r.

tarcza antykryzysowa

tarcza antykryzysowaDzięki wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów, wsparciem z tarczy branżowej zostaną objęte także firmy z branży turystycznej oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r., podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Resort szacuje, że pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

„Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Wsparcie rozszerzono o 6 kodów PKD:

– 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

– 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

– 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

– 79.11.A działalność agentów turystycznych,

– 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,

– 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy” – czytamy w komunikacie.

W rozporządzeniu przewidziano cztery instrumenty wparcia:

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

– Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

– Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym; wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

– Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jednym z warunków otrzymania dopłaty jest spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzenia obejmuje 5 z 6 PKD (nie dotyczy 52.23.Z).

„Wchodzące w życie przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy także firmom, które mają za sobą jedynie kilkumiesięczną historię istnienia. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność dopiero w 2020 r. i prowadzili ją na dzień 30 listopada 2020 r. Takie osoby, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego” – czytamy dalej.

Tarcza branżowa oraz rozporządzenie pomocowe Rady Ministrów nie uzależniają przyznania pomocy od faktu zatrudniania pracowników. Oznacza to, że z pomocy przewidzianej w tych aktach prawnych skorzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniają pracowników, jak i te, które pracowników nie zatrudniają (z oczywistym wyjątkiem dofinansowania do wynagrodzeń), podano także.

Tzw. tarcza branżowa to ustawa z 9 grudnia 2020 r., która przewiduje konkretne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej bezpośrednio poszkodowanych w ostatnich miesiącach przez pandemię (m.in. gastronomiczna, rozrywkowa, kulturalna, i sportowa). Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments