Tąpnięcia, zawaliska, wybuchy — śląskie realia w imię większego dobra czy tylko pieniędzy?

Udostępnij

Śląsk to przepiękny region Polski, który kojarzy się przede wszystkim z górnictwem, kopalniami i zabytkowymi dzielnicami robotniczymi, takimi jak Giszowiec i Nikiszowiec.

Zdecydowanie Górny Śląsk jest najbardziej górniczą częścią polski, jednak wyniku działalności wydobywczej Śląsk zmaga się z tąpnięciami, zawaliskami i wybuchami. Jaka jest historia górnictwa na Górnym Śląsku? Jak przemysł wydobywczy wpływa na życie mieszkańców tego regionu?

Historia górnictwa na Śląsku

Historia górnictwa na Śląsku sięga co najmniej średniowiecza. Już w XIII wieku na tym terenie wydobywano węgiel kamienny, który był używany głównie lokalnie. W kolejnych stuleciach górnictwo się rozwijało, a wraz z nim powstawały nowe technologie i sposoby wydobycia.

tąpnięcia, zawaliska, wybuchy na ŚląskuW XVIII i XIX wieku górnictwo stało się jednym z kluczowych sektorów gospodarczych Śląska, przyczyniając się do szybkiego rozwoju przemysłu i miast. W tym okresie wydobywano przede wszystkim węgiel kamienny, który był wykorzystywany do produkcji energii, a także żelazo i inne surowce mineralne.

W XX wieku górnictwo na Śląsku przeszło przez wiele zmian, w tym okresy intensywnego rozwoju i kryzysy. W czasie II wojny światowej wydobycie węgla i innych surowców mineralnych było ważne dla niemieckiej gospodarki wojennej. Po wojnie górnictwo zostało znacjonalizowane i stało się jednym z kluczowych sektorów gospodarki Polski.

W latach 60. i 70. XX wieku wydobycie na Śląsku osiągnęło swoje apogeum, jednak później zaczęło spadać ze względu na wzrost kosztów, a także z uwagi na rosnącą świadomość na temat środowiska i tego, jaki wpływ na naszą planetę ma wydobycie węgla kamiennego.

W ostatnich latach prowadzone są działania na rzecz przekształcenia górnictwa na Śląsku i rozwoju alternatywnych źródeł energii, co ma na celu zarówno ochronę środowiska, jak i utrzymanie zatrudnienia w regionie. Ale co właściwie dzieje się aktualnie z kopalniami na Śląsku? Wiele dawnych kopalni zostaje zamkniętych.

Co się dzieje z kopalniami na Śląsku?

Obecnie wiele kopalń na Śląsku zamyka się lub planowane jest ich zamknięcie w ciągu najbliższych kilku lat. Jest to związane z kilkoma czynnikami, takimi jak zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel, wzrost kosztów wydobycia, wymagania środowiskowe oraz rozwój alternatywnych źródeł energii.

Jednym z ważnych wyzwań, przed jakim stoi górnictwo na Śląsku, jest przekształcenie się z tradycyjnego sektora wydobywczego w nowoczesną i zrównoważoną gałąź gospodarki. W tym celu prowadzone są różne działania, takie jak inwestycje w nowe technologie, szkolenia pracowników, rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem surowców mineralnych oraz promowanie rozwoju alternatywnych źródeł energii.

tąpnięcia, zawaliska, wybuchy na ŚląskuW ramach przekształceń sektora górniczego na Śląsku powstają również nowe przedsięwzięcia związane z rekultywacją obszarów po górniczych i ich zagospodarowaniem. Prowadzone działania są niezwykle ważne i mogą zapobiec dalszemu niszczeniu środowiska i umożliwić rozwój innych gałęzi gospodarki na tym regionie.

Warto jednak podkreślić, że proces przekształcania sektora górniczego na Śląsku jest złożony i wymaga zaangażowania wielu podmiotów, w tym pracowników kopalń, władz lokalnych, firm zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami, a także rządu i instytucji europejskich.

Górnictwo stało się charakterystycznym elementem Śląska i wiele osób kojarzy ten region właśnie z nim. Jednak wydobycie węgla kamiennego niesie za sobą wiele zagrożeń dla mieszkańców Górnego Śląska, a konsekwencje mogą pojawić się nawet po zamknięciu kopalń.

Jakie zagrożenia niesie za sobą przemysł górniczy na Śląsku?

Przemysł górniczy na Śląsku niesie ze sobą wiele zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców tego regionu. Zagrożenia te wynikają przede wszystkim z faktu, że górnictwo to branża bardzo specyficzna, która wiąże się z intensywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i wpływem na otaczającą środowisko.

Jednym z największych zagrożeń związanych z górnictwem na Śląsku są tąpnięcia i zawaliska. Tąpnięcia i zawaliska są spowodowane między innymi wydobycie węgla kamiennego, które prowadzi do wykopania podziemnych komór i korytarzy.

W miarę postępu wydobycia, korytarze te są coraz bardziej rozległe, a ich osłabienie może doprowadzić do tąpnięcia całego podziemnego systemu. Tąpnięcia te niosą ze sobą poważne zagrożenie dla pracowników kopalń oraz dla pobliskich terenów mieszkalnych i infrastruktury.

tąpnięcia, zawaliska, wybuchy na ŚląskuInnym zagrożeniem jest wybuch gazu w kopalniach, co również może prowadzić do tąpnięć i zawalisk. Gazy te, takie jak metan, pochodzą z naturalnych złóż węgla i są uwalniane podczas wydobycia. Wybuchy niosą za sobą ryzyko dla zdrowia i życia pracowników kopalń.

Ponadto górnictwo na Śląsku prowadzi do zanieczyszczenia powietrza i wody, co również stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców regionu. Emisja gazów cieplarnianych i pyłów związanych z wydobyciem węgla przyczynia się również do globalnego ocieplenia i zmian klimatu.

Za zagrożenia te odpowiadają zarówno przedsiębiorstwa górnicze, jak i władze lokalne oraz centralne. Przedsiębiorstwa powinny działać w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i dbać o środowisko, a władze powinny nadzorować działalność górniczą i wprowadzać odpowiednie regulacje w celu minimalizacji ryzyka dla mieszkańców i środowiska.

W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych, takich jak tąpnięcia czy wybuchy, odpowiedzialność ponosi przede wszystkim firma górnicza.

Niebezpieczny Śląsk

Tąpnięcia, zawaliska i wybuchy to poważne zagrożenia, które mogą mieć różne przyczyny. W przypadku Śląska, gdzie prowadzone są intensywne działania górnicze, mogą być one związane z wydobyciem węgla i związanymi z tym procesem.

Z jednej strony wydobycie węgla jest ważne dla gospodarki i stanowi źródło pracy dla wielu ludzi. Z drugiej strony, może prowadzić do poważnych szkód w środowisku naturalnym, takich jak zanieczyszczenie powietrza czy wód gruntowych, a także do zagrożeń dla ludzi i infrastruktury.

W związku z tym, działania podejmowane przez władze mają na celu zminimalizowanie tych zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Oczywiście, w tym kontekście ważne są również kwestie ekonomiczne i związane z nimi interesy, jednak nie mogą one przeważać nad zdrowiem i życiem ludzi oraz ochroną środowiska.

Warto podkreślić, że wiele działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest również korzystnych dla gospodarki, na przykład poprzez rozwój alternatywnych źródeł energii czy inwestycje w nowe technologie. W ten sposób można osiągnąć równowagę między potrzebami gospodarczymi a ochroną środowiska i zdrowia ludzi.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również