Szkolenia celne i dla agentów celnych – co warto wiedzieć?

159

Wraz z rozwojem cywilizacji świat staje się subiektywnie coraz mniejszy, a import i eksport towarów nawet na bardzo dużych odległościach nie stanowią dużego problemu. Wiąże się to jednak z koniecznością przestrzegania przepisów celnych, które są inne dla każdego kraju. Tym między innymi zajmuje się agent celny. Dowiedz się, kto to taki i na czym polegają szkolenia celne.

Kim jest agent celny i jakie obowiązki wykonuje?

Zawód agenta celnego nie jest szeroko rozpoznawalny. Nie należy go mylić z pracownikiem Urzędu Celnego! To bowiem zupełnie inne stanowisko. Agent celny jest reprezentantem przedsiębiorcy zajmującego się importem lub eksportem. Jego zadaniem jest nadzorowanie spraw związanych z cłem, przepisami i formalnościami celnymi przy obrocie handlowym.

Agent celny może być zatrudniony w jednej firmie na stałe lub też pracować na zlecenie. Wymaga to oczywiście szerokiej wiedzy i jej ciągłego uzupełniania. Przepisy celne i związane z tym procedury zmieniają się bowiem dość często. Do obowiązków agenta celnego należą przede wszystkim:

 • sporządzanie dokumentacji celnej,
 • dopełnienie obowiązków związanych z eksportem i importem dóbr objętych nadzorem służb sanitarnych,
 • kontrola poprawności dokumentów celnych i weryfikacja stanu faktycznego z dokumentacją,
 • naliczanie cła i podatków z tytułu transakcji międzynarodowych,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami celnymi i podatkowymi w sprawach związanych z obrotem towarowym.

Pełni on więc bardzo ważne funkcje. Obecnie zawód agenta celnego jest uważany za bardzo atrakcyjny, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw zajmuje się wymianą towarową z innymi krajami. Jak można zdobyć kwalifikacje do jego uprawiania?

Kurs agenta celnego

Jeszcze parę lat temu dostęp do zawodu agenta celnego był znacznie bardziej ograniczony. Dziś jednak wymagania wobec chcących uprawiać go osób są stosunkowo niewielkie. Pełnienie tej funkcji nadal wymaga wpisania na rządową listę agentów celnych, ale jest to znacznie prostsze niż kiedyś. Od kandydatów wymaga się wykształcenia minimum średniego, choć wskazane jest wykształcenie wyższe na kierunku związanym z prawem lub ekonomią obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego oraz finansowego, a w szczególności prawa celnego. Można też ukończyć studia podyplomowe związane z tą tematyką. Swoją wiedzę z zakresu prawa celnego i obsługi celnej można też udokumentować co najmniej 3-letnim doświadczeniem w sprawach celnych albo decyzją o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Zdobyć ją pomaga między innymi kurs agenta celnego, który trwa kilkadziesiąt godzin dydaktycznych. Listę szkoleń i kursów dla agentów celnych znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/agent-celny.

Trzeba również wiedzieć, że agent celny musi:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej,
 • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za: przestępstwo skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, a także przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Rozmaite szkolenia celne pomagają zdobyć ten zawód, a także uzupełnić wiedzę osobom, które już go wykonują. Ponadto są niezwykle przydatne również dla wielu innych grup zawodowych.

Szkolenia celne – co warto wiedzieć?

Szkolenia celne (ich listę zobaczysz na https://eventis.pl/szkolenia/celne) obejmują nie tylko kompleksowy kurs agenta celnego pozwalający przygotować się do tego zawodu. To również wiele programów obejmujących węższą, specjalistyczną tematykę. Na kurs celny można się wybrać na przykład w celu uaktualnienia lub uzupełnienia swojej wiedzy. Jest to również sposób na poszerzenie kompetencji. Szkolenia celne obejmują bardzo szeroką tematykę związaną między innymi z:

 • zmianami w prawie celnym,
 • konkretnymi aspektami prawa celnego,
 • procedurami celnymi,
 • zasadami naliczania cła i podatków, taryfami celnymi,
 • pochodzenia towarów i związanych z tym regulacji celnych,
 • praktycznego zastosowania prawa celnego w firmie.

To tematy dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami celnymi, a także kandydatów na tego typu stanowiska. Ze szkoleń celnych korzystają menedżerowie, handlowcy, specjaliści działów importu i eksportu, spedytorzy, logistycy i wielu innych specjalistów. Chętnie inwestują w nie świadomi pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia inwestowania w wiedzę oraz umiejętności pracowników.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments