Świat oczami dyslektyka — jak dysleksja wpływa na codzienne życie?

Udostępnij

Osoby z dysleksją według danych UNESCO stanowią około 10% naszej populacji. Jednak czym właściwie jest dysleksja? To specyficzna trudność w nauce, która charakteryzuje się tym, że osoby z dysleksją mają problem z przyswajaniem wiedzy mimo normalnych zdolności intelektualnych. Jak wygląda życie z dysleksją i czy może ona utrudniać normalne funkcjonowanie?

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzna trudność w uczeniu się czytania i pisania. Osoby cierpiące na dysleksję mogą mieć też problem z ortografią. Jednocześnie dyslektycy mają zdolności intelektualne, które umożliwiają przyswajanie wiedzy. Przyczyny dysleksji nie są do końca znane, jednak naukowcy zauważyli, że problemy w nauce mogą mieć podłoże genetyczne. Osoby z dysleksją często mają trudności z odczytywaniem słów, rozumieniem tekstu i pisaniu, jednak problemy nie są spowodowane niskim ilorazem inteligencji, brakiem chęci do nauki czy zaniedbaniem edukacji. Osoby z dysleksją inaczej przyswajają wiedzę, a tradycyjne metody nauki mogą być w ich przypadku nieskuteczne.

Co ciekawe dysleksja jest bardzo powszechna. Według danych UNESCO na świecie dysleksję ma około 10% populacji. Natomiast w Polsce jest diagnozowana u mniej więcej 10-15% uczniów. Dysleksja może mieć różne formy i stopnie nasilenia, od łagodnych trudności z czytaniem do poważnych problemów z pisaniem i rozumieniem tekstu. W zależności od danej osoby dysleksja może objawiać się w różny sposób. Rodzaj objawów i ich nasilenie zależne jest od indywidualnych predyspozycji i stopnia zaburzenia. Najczęstsze symptomy dysleksji to:

  • trudności z odczytywaniem i rozumieniem słów,
  • powolne czytanie ze zrozumieniem,
  • częste popełnianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,
  • niedokładne kopiowanie tekstu,
  • problemy z pamięcią krótkotrwałą.

Pierwsze symptomy dysleksji można zaobserwować u dzieci w wieku szkolnym, kiedy zaczynają mieć problemy z nauką pisania i czytania. W takim momencie rodzice powinni udać się do specjalisty, który pomoże stwierdzić, czy dysleksja u dziecka występuje. Niezwykle istotne jest wsparcie ze strony najbliższych, które powinno opierać się na zrozumieniu i akceptacji specyficznych potrzeb osób z dysleksją. W szkole dzieci z dysleksją potrzebują odpowiedniego wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, a w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie niestandardowych metod nauczania. A z jakimi trudnościami zmagają się osoby z dysleksją w codziennym życiu? Poza specyficznym sposobem przyswajania informacji dyslektycy mogą mieć problem z organizacją i planowaniem.

Jak dysleksja wpływa na codzienne życie?

dysleksja

Dysleksja to zaburzenie, które charakteryzuje się problemami z przyswajaniem wiedzy w tradycyjny sposób. Zwykle o dysleksji mówi się w kontekście uczniów i nauki w szkole. Jednak dysleksja może utrudniać codzienne funkcjonowanie także osobom dorosłym, ponieważ wiąże się z trudnością w odczytywaniu, rozumieniu i przetwarzaniu informacji. Głównym problemem, z którym zmagają się dyslektycy, są problemy z czytaniem. Osoby z dysleksją potrzebują więcej czasu na przeczytanie i zrozumienie tekstu, co może mieć wpływ na ich życie zawodowe. Ponadto dyslektycy mogą popełniać błędy językowe i mieć trudności z pisaniem zrozumiałych zdań.

Większości osób dysleksja kojarzy się przede wszystkim z problemami związanymi z czytaniem i pisaniem tekstów, jednak w niektórych przypadkach dysleksja wpływa także na problemy z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Niektórzy dyslektycy mogą mieć problem z zapisywaniem wzorów, zapamiętywaniem ich i odczytywaniem liczb.

Kolejnym problemem, z którym zmagają się dyslektycy, jest dezorganizacja i trudność w planowaniu swojego czasu. Wiele osób cierpiących na dysleksję nie jest w stanie zapamiętać ważnych dat. Może to bezpośrednio wpływać na relacje z bliskimi.

Osoby z dysleksją mają problemy z przyswajaniem wiedzy w tradycyjny sposób, jednak nie oznacza to, że mają niższy iloraz inteligencji. Mimo wszystko problemy z nauką i brak zrozumienia ze strony najbliższych może prowadzić do niskiej samooceny i braku pewności siebie. Ponadto problemy z przyswajaniem wiedzy dla wielu dyslektyków są frustrujące, zwłaszcza jeśli dana osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma dysleksję. W konsekwencji może to prowadzić do problemów emocjonalnych.

Wszystkie trudności wynikające z dysleksji mogą prowadzić do frustracji, lęku i niskiego poczucia własnej wartości, a to z kolei ma wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jednak istnieją sposoby na poradzenie sobie z dysleksją.

Co pomaga w nauce osobom z dysleksją?

Osoby z dysleksją często potrzebują specjalnych strategii i narzędzi, które mogą pomóc w nauce i przyswajaniu informacji. Tradycyjne sposoby przekazywania wiedzy, które stosowane są w szkołach, nie są najlepsze w przypadku dyslektyków. Osoby z dysleksją myślą w sposób obrazkowy, dlatego dobrym sposobem na przyswajanie wiedzy będą metody wizualne. W czasie nauki warto wykorzystywać najróżniejsze kolory, rysunki, diagramy i symbole, które są dużo łatwiejsze do zapamiętania dla dyslektyków.

dysleksjaDla osób z dysleksją pomocne mogą być nowoczesne technologie. Przede wszystkim pomocne w przyswajaniu wiedzy z książek, artykułów i różnych materiałów edukacyjnych będą audiobooki. Dzięki tej metodzie dyslektycy mogą uczyć się dużo szybciej, słuchając danego tekstu. Ponadto audiobooki dla dyslektyków będą bardziej zrozumiałe. Inną opcją jest korzystanie z uproszczonych wersji tekstów, w których znajdują się najważniejsze informacje bez zbędnych opisów. Poza tym dla dyslektyków dobrze sprawdzą się podręczniki i książki, które są wzbogacone o grafiki i obrazki wyjaśniające dane zagadnienie.

Dyslektycy mogą mieć problem z rozpoznawaniem i poprawnym wymówieniem dźwięków. W tym przypadku również technologia przychodzi z pomocą. Osoby z dysleksją mogą uczyć się języków obcych przy pomocy aplikacji, w których powtarzają na głos słówka. Pojawia się coraz więcej narzędzi ułatwiających naukę. Dyslektycy mogą sprawdzać, czy napisany przez nich tekst jest poprawny w specjalnym korektorze tekstów. Istnieją też narzędzia, które mogą pomóc w nauce czytania na głos. Dla dyslektyków, którzy mają problem z planowaniem swojego czasu i zapamiętywaniem dat bardzo pomocne są aplikacje do planowania czasu.

Co ważne każda osoba z dysleksją jest inna i może potrzebować indywidualnego podejścia i zrozumienia. Opiekunowie i nauczyciele powinni być świadomi tego, jak przyswajają wiedzę osoby z dysleksją i wspierać je w czasie nauki.

Świat dyslektyka

Dysleksja to specyficzna trudność w uczeniu się. Według danych UNESCO dyslektycy to około 10% naszej populacji natomiast w Polsce dysleksje diagnozuje się u 10-15% uczniów. Osoby z dysleksją gorzej przyswajają wiedzę, mają problemy z odczytywaniem słów, rozumieniem tekstu i pisaniem. Co ważne nie jest to spowodowane brakiem chęci do nauki czy zaniedbaniem edukacji. Osoby z dysleksją lepiej przyswajają w bardziej niekonwencjonalny sposób.

Nowoczesne technologie mogą być ratunkiem dla dyslektyków. Zamiast czytać książki i artykuły dyslektycy mogą korzystać z audiobooków, z których łatwiej jest im przyswajać wiedzę. Poza tym istnieje wiele aplikacji, które ułatwiają naukę na przykład języków obcych, wykorzystując przy tym obrazki i diagramy. Osoby z dysleksją lepiej zapamiętują dzięki obrazkom i grafikom.

Najważniejsze dla dyslektyków jest wsparcie ze strony najbliższych, a także odpowiednie podejście nauczycieli w szkole. Dzięki temu osoby z dysleksją nie będą odczuwały takiej presji ze strony otoczenia.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również