Świadectwo energetyczne – nowy kłopot dla właścicieli nieruchomości

Udostępnij

W 45. odcinku programu „Po Stronie Konsumenta” adwokaci Karol Wenus i Marcin Lizurek poruszają temat świadectw charakterystyki energetycznej i nowelizacji ustawy nakładającej obowiązek ich uzyskania.

Poruszony zostanie także temat programu “Czyste Powietrze”, z którego właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie na termomodernizację. Adwokaci odniosą się także do tematu inflacji, gdyż bardzo ciekawe dane napłynęły do nas w ostatnich dniach z USA.

Omówienie inflacji w Polsce

Główny Urząd Statystyczny wstępnie oszacował, że inflacja w Polsce wyniosła w marcu 16,2% rok do roku. Jest to spadek w stosunku do lutego o 2,2 punktu procentowego. Mimo wszystko ten odczyt inflacji okazał się nieco wyższy niż przewidywali ekonomiści.

Spadek inflacji w marcu wynika przede wszystkim z efekt bazy. Warto bowiem pamiętać, że w ubiegłym roku w marcu mieliśmy bardzo duży skok inflacyjny. Ponadto, trzeba zwrócić uwagę, inflacja w Polsce jest obecnie bardzo duża w stosunku do innych europejskich państw.

Jednocześnie, na ostatniej konferencji, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oznajmił, że inflacja w Polsce wynika z coraz wyższych wzrostów wynagrodzeń i wzrostów cen żywności. Co więcej, zaznacza on, że inflacja w naszym kraju spada bardzo szybko.

Prezes NBP dodaje również, że w niektórych krajach naszego regionu inflacja przekracza ponad 20% – w rzeczywistości jednak z tak wysokim odczytem mieliśmy do czynienia tylko na Węgrzech. Wzrost wynagrodzeń w Polsce od grudnia jest natomiast wolniejszy od wzrostu inflacji.

Odczyty inflacji w innych krajach

Z kolei w Stanach Zjednoczonych inflacja konsumencka w marcu wyniosła rok do roku zaledwie 5%, co pozytywnie zaskoczyło analityków. Dla porównania, w Chinach inflacja w marcu ukształtowała się na poziomie 0,7%.

Natomiast, w strefie euro średnia inflacja konsumencka wyniosła w marcu 6,9%. Mało tego – w większości krajów UE spadek inflacji w marcu był znacznie bardziej znaczący niż w Polsce.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument, z którego wynika ile energii jest niezbędne do ogrzewania i oświetlenia lokalu lub budynku. Świadectwo energetyczne nie jest nowością w polskim prawie, przepisy określające obowiązek jego posiadania funkcjonują od kilkunastu lat.

Świadectwa energetyczne są ważne 10 lat, chyba że w danym budynku lub mieszkaniu zostaną przeprowadzone roboty budowlano-montażowe, które doprowadziły do zmiany charakterystyki energetycznej danej nieruchomości.

Co się zmieni 28 kwietnia?

28 kwietnia zostanie wprowadzony obowiązek przekazywania świadectwa energetycznego przy zawarciu umowy sprzedaży mieszkania lub domu oraz okazywaniu kopii tego dokumentu przy wynajmie lokalu pod groźbą grzywny. Co ważne, zarówno najemca, jak i wynajmujący, nie mogą zrzec się tego uprawnienia.

Mało tego – również w ogłoszeniach na portalach internetowych i u pośredników w obrocie nieruchomościami, muszą być zawarte informacje wynikające ze świadectwa energetycznego – czyli wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkową wielkość emisji CO2.

Dodatkowo, w przypadku nowo wybudowanych budynków świadectwa energetyczne będzie trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Przepis ten nie będzie jednak dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych, wybudowanych na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Co ciekawe, w przypadku budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 metrów kwadratowych, w którym świadczone są usługi dla ludności, świadectwo energetyczne musi być umieszczone w widocznym miejscu.

Kiedy nie trzeba sporządzać świadectwa energetycznego?

Świadectwa energetyczne nie będą jednak wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek. Dodatkowo nie musimy przekazywać tego dokumentu, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy takich budynków, jak:

 • Budynek podlegający ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi
 • Budynek używany, jako miejsce kultu lub do działalności religijnej
 • Budynek przemysłowy lub gospodarczy niewyposażony w instalacje zużywające energię – z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
 • Budynek mieszkalny, przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • Budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych
 • Gospodarstwo rolne o rocznym obliczeniowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kilowatogodzin.

Kto sporządza świadectwa energetyczne?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku orzeka, że świadectwa energetyczne mogą sporządzać osoby widniejące na liście osób do tego uprawnionych. Ponadto, muszą one legitymować się odpowiednimi studiami lub podyplomowymi szkoleniami.

Jeśli mamy wątpliwość czy dana osoba jest osobą uprawnioną do sporządzania takiego świadectwa, możemy sprawdzić to w specjalnej państwowej bazie. Co więcej, osoba sporządzająca świadectwo od 28 kwietnia będzie musiała składać na nim oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wszystkie dane zostały sporządzone zgodnie z prawdą.

Jakie kary grożą za brak przekazania lub okazania świadectwa energetycznego?

Przepis karny nakłada grzywnę do 5 tysięcy złotych. Co istotne, nie obejmuje on naruszenia przepisu o umieszczeniu informacji wynikających ze świadectwa energetycznego w ogłoszeniach o sprzedaży lub wynajmie.

Dyrektywa budynkowa – o co chodzi?

Parlament Europejski przyjął projekt przepisów mający wprowadzić “zieloną rewolucję” w budownictwie. Chodzi o “dyrektywę budynkową”, która zakłada, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne.

Deweloperzy alarmują, że skutkiem tych przepisów będą wzrosty cen nowych nieruchomości. Ostatecznie więc na wprowadzeniu tego rozporządzenia ucierpią konsumenci, którzy będą chcieli nabyć mieszkanie, to na nich deweloperzy przerzucą wyższe koszty.

Problemy z polską infrastrukturą energetyczną

Co więcej, należy zauważyć, że polska infrastruktura energetyczna jest kompletnie nieprzygotowana do pójścia w stronę odnawialnych źródeł energii. Sieć energetyczna w Polsce już dziś jest tak przeciążona, że zdarzają się ograniczenia w odbiorze energii w danej sieci.

Z tego powodu, coraz częściej farmom fotowoltaicznym nie są wydawane warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej lub nawet wydawane są decyzje odmowne. Jeżeli więc nie dojdzie do całkowitej modernizacji sieci energetycznej, nie ma mowy o rozwoju odnawialnych źródeł energii na większą skalę.

Warto dodać, że dyrektor departamentu monitorowania rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki oszacował, że rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej w Polsce do 2030 roku będzie kosztować około 100 miliardów złotych. Połowę tej kwoty stanowić będą koszty rozwoju tej sieci na potrzeby przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

Jak sfinansować taką inwestycję? W grę wchodzą tutaj dwie drogi – albo absorpcja środków pomocowych, albo taryfa, w której spółki energetyczne pokryłyby 90% tych wydatków. W praktyce, za większość tej kwoty zapłacą odbiorcy energii w swoich rachunkach.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, zmniejszenie liczby pieców opalanych węglem i ogólnie termomodernizacja budynków.

Zakres programu jest dość obszerny. Za jego realizację odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach Programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie między innymi na:

 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • Wykonanie pompy ciepła
 • Wymianę starego kotła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła
 • Ocieplenie ścian, stropu i podłogi
 • Audyt energetyczny
 • Wymianę okien, drzwi i bramy garażowej.

Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 135 tysięcy złotych. Co więcej, może to być nawet 100% pokrycia poniesionych kosztów termomodernizacyjnych. Dopłata do takiej wysokości przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 1090 złotych w przypadku wieloosobowego gospodarstwa lub 1526 PLN dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie w najwyższej wysokości przysługuje również osobom, posiadającym ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W drugim progu maksymalnie dofinansowanie wynosi 99 tysięcy złotych. Dopłata do takiej wysokości przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 1894 złotych w przypadku wieloosobowego gospodarstwa lub 2651 PLN dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

W trzecim progu maksymalnie dofinansowanie wynosi 66 tysięcy złotych. Dopłata do takiej wysokości przysługuje osobom o rocznym dochodzie do 135 tysięcy złotych. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym zlokalizowany jest budynek objęty dofinansowaniem.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej:

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również