Świadczenie pielęgnacyjne — komu przysługuje i ile wynosi?

408

Osoby niepełnosprawne często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Jest to niezwykle trudna sytuacja zwłaszcza dla najbliższych. Świadczenie pielęgnacyjne ma na celu wsparcie rodzin, w których znajdują się osoby niepełnosprawne. Ile wynosi i kto może starać się o świadczenie pielęgnacyjne? Dowiesz się z tego artykułu!

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne?

niepełnosprawnośćOsoby niepełnosprawne w codziennym życiu borykają się z wieloma problemami. Istnieją różne rodzaje niepełnosprawności, a także różne jej stopnie. Nie każda osoba jest całkowicie niezdolna do wykonywania pracy i samodzielnego funkcjonowania. Mamy następujące stopnie niepełnosprawności:

  • I stopień niepełnosprawności — przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, a także samodzielnej egzystencji.
  • II stopień niepełnosprawności — przysługuje osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są całkowicie niezdolne do pracy.
  • III stopień niepełnosprawności — przysługuje osobom z lekką niepełnosprawnością, które są częściowo zdolne do pracy.

Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem dla osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin. Sytuacja osoby nie do końca sprawnej zawsze jest obciążająca. Rodzice, którzy posiadają niepełnosprawne dzieci, często rezygnują z dotychczasowego życia, a ich codzienność jest pełna wyrzeczeń. Warto dodać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko opiekunom osób niepełnosprawnych, które znajdują się w pierwszej grupie lub posiadają niepełnosprawności z konkretnymi wskazaniami. W dalszej części wyjaśnimy, kto dokładnie może starać się o rządowe wsparcie.

Kto może skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest jednak dla każdego. Z programu mogą skorzystać osoby, które całkowicie zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną. Dokładniej świadczenie przysługuje:

  • Matce lub ojcu, którzy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym potomstwem zdecydowali się zakończyć pracę lub jej w ogóle nie podejmować.
  • Opiekunowi faktycznemu dziecka, który na rzecz opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym zdecydował się zakończyć pracę lub jej w ogóle nie podejmować.
  • Osobie, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną, która na rzecz opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym zdecydowała się zakończyć pracę lub jej w ogóle nie podjęła.
  • Innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. W momencie, kiedy nie podejmują pracy lub rezygnują z niej na rzecz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która nie jest zdolna do całkowitej egzystencji.

pomaganie niepełnosprawnymŚwiadczenie ma umożliwić opiekę i wsparcie dla rodziców oraz opiekunów. Bardzo często osoby niepełnosprawne wymagają stałej opieki, co uniemożliwia kontynuowanie lub rozpoczęcie kariery zawodowej. Dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom, których podopieczny został niepełnosprawny przed ukończeniem 18 roku życia. W przypadku osób, które po uzyskaniu pełnoletności nadal się uczyły, świadczenie przysługuje, jeżeli zostały niepełnosprawne przed ukończeniem 25 roku życia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Niestety świadczenie pielęgnacyjne to nie to samo co wypłata, ale jego kwota co roku podlega waloryzacji 1 stycznia. Aktualnie kwota świadczenia wynosi 2458 zł miesięcznie. Od 2016 roku kwota świadczenia wzrosła aż o 800 zł. Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o podniesieniu świadczenia do aktualnej kwoty zapadła 26 października 2021 roku. Warto dodać, że świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów rodziny.

Jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne?

dokumentySkoro już wiadomo, kto może starać się o świadczenie, warto wiedzieć gdzie i jaki wniosek należy złożyć. Odpowiedni dokument należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, w którym mieszkamy lub w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli to jemu została przyznana realizacja świadczeń.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego można znaleźć w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gminy lub miasta, a także w Internecie. Do wniosku należy dołączyć:

  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to świadczenie będzie wypłacane do momentu jego ważności.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

W niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie wypłacone. O pieniądze nie mogą starać się osoby, które mimo opieki nad osobą niepełnosprawną, mają przyznane prawo do emerytury lub renty, ale także w przypadku otrzymywania innych świadczeń oraz zasiłków. Przykładowo może to być zasiłek stały lub specjalne świadczenie opiekuńcze.
Świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie wypłacone także osobom, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Osoby, którym przysługują zagraniczne świadczenia na pokrycie kosztów opiekuńczych, również nie otrzymają pieniędzy ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Na jakie jeszcze wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie?

niepełnosprawne dzieckoProgramów rządowych, które mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, jest więcej. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie będą obowiązywać dla każdego. Coraz częściej słyszy się o projektach, które mają wspierać osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Ich głównym i najważniejszym celem jest pomoc w znalezieniu stałej, a także satysfakcjonującej pracy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo ta inicjatywa ma przeciwdziałać dyskryminacji na rynku pracy.

Rodzice, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, mogą liczyć na wsparcie od państwa także w postaci dodatkowej i darmowej rehabilitacji. Warto wiedzieć, że w 2022 roku do budżetu wsparcia osób niepełnosprawnych miał trafić kolejny miliard. Natomiast na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON można znaleźć szereg informacji dotyczących najróżniejszej pomocy. Od informacji o zapomogach, zasiłkach i świadczeniach, po najnowsze planowane programy rządowe.

Świadczenie pielęgnacyjne — o czym warto pamiętać?

Pieniądze ze świadczenia przysługują rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Warunkiem, który trzeba spełnić, jest brak pracy zarobkowej lub rezygnacja z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w kwocie 2458 zł. Przysługuje do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub podopiecznego. Dodatkowo świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodu rodziny.

Wniosek o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka i orzeczeniem o niepełnosprawności. Dokument składamy w urzędzie gminy lub miasta. W niektórych miejscowościach należy je złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne to duże wsparcie dla wielu rodzin. Programów, których celem jest wspieranie rodziców i opiekunów jest więcej. Warto sprawdzić, jakie jeszcze świadczenia oferuje polski rząd.

Poprzedni artykułWirtualne biuro – jak działa i dla kogo jest odpowiednie?
Następny artykułFrank poniżej 4,69 PLN. Para USD/PLN walczy o 4,33 PLN.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments