Strażak w PSP – jakie ma prawa i obowiązki?

849

Strażak to zawód, o którym bardzo często marzą dzieci. Kojarzy im się ta praca z odwagą, ratowaniem ludzi, zapobieganiu tragediom… W praktyce wielu z nas w dzieciństwie pragnęło nosić czerwony strój, jeździć czerwonym wozem, gasić pożary oraz ściągać koty z drzew. W efekcie jednak mało kto z nas zrealizował swoje dziecięce ambicje, co nie zmienia faktu, że zawód strażaka cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym, także wśród dorosłych obywateli.

Czym więc naprawdę zajmuje się strażak pracujący w Państwowej Straży Pożarnej? Kto może nim zostać? Jakie są obowiązki strażaka działającego w PSP? Przekonamy się poniżej:

Na czym polega praca strażaka? Strażak gaszący pożar

Wbrew pozorom strażak nie zajmuje się tylko gaszeniem pożarów. Jest on raczej kimś w rodzaju ratownika. Państwowa Straż Pożarna pomaga bowiem w najróżniejszych sytuacjach, gdzie zagrożone jest życie. Wozy strażackie posiadają więc coraz bardziej specjalistyczny sprzęt, dzięki czemu przedstawiciele tego zawodu stają się niezbędni podczas różnego rodzaju katastrof, wypadków samochodowych czy wycieków toksycznych substancji.

Strażacy muszą wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić ewentualną ewakuację. Od sprawnej akcji nierzadko zależy nie tylko zdrowie, ale także życie innych ludzi. Strażacy są również niezastąpieni w trakcie powodzi lub podniesionego poziomu wody. W tego typu sytuacji nie tylko pomagają potrzebującym, lecz także wypompowują wodę z domów. Strażacy wzywani są również na przykład w przypadku pojawieniu się w domu gniazd niebezpiecznych owadów, takich jak szerszenie czy – do znanego nam z filmów i bajek – zdejmowania kotów z drzew.

Praca strażaka wymaga dużego poświęcenia oraz naraża na utratę zdrowia i życia. Strażacy, którzy pracują na podziale (jeżdżą na akcje) pracują w trybie zmianowym: 24 godziny pracy, a potem 48 godzin wolnego.

Obowiązki strażaka

Główne obowiązki strażaka w Państwowej Straży Pożarnej to:

 • Pomoc w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Ochrona zagrożonego mienia
 • Opracowywanie tras w przypadku ewakuacji ludzi
 • Dbanie o własne miejsce pracy
 • Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu.

Praca strażaka jest odpowiednia dla osób, które potrafią błyskawicznie podejmować decyzje – podczas akcji liczą się już nie minuty, lecz sekundy. Niezbędna jest również odwaga, chęć niesienia pomocy, poświęcenie oraz gotowość na utratę zdrowia lub życia. Duże znaczenie ma także umiejętność podporządkowania się dowódcy. Co więcej, w tej pracy należy wykazywać się bardzo dobrą kondycją fizyczną.

Uprawnienia strażaków w trakcie akcji

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:

 • Dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych
 • Komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo do:

 • Zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą
 • Zarządzenia koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych
 • Wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym
 • Zarządzenia udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej
 • Zarządzenia zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej
 • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli
 • Odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.

Jak zostać strażakiem?

Podstawowe warunki

Aby zostać zawodowym strażakiem pełniącym służbę w Państwowej Straży Pożarnej, należy spełnić kilka poniższych warunków:

 • Być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • Nie być karanymi za przestępstwo
 • Posiadać pełnię praw publicznych
 • Pozytywnie przejść test sprawnościowy, badania lekarskie oraz rozmowę kwalifikacyjną
 • Cechować się odpornością na stres
 • Wykazywać się fizycznymi warunkami zwiększającymi zdolność do służby

Następnie, aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej trzeba obrać jedną z dwóch dróg: ukończyć służbę kandydacką lub ukończyć służbę przygotowawczą.

Służba kandydacka

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Mowa o takich szkołach, jak:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
 • Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.

Nauka w szkole Aspirantów (czyli placówkach w Częstochowie, Krakowie i Poznaniu) trwa dwa lata.

Służba przygotowawcza

Drugą możliwością jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Poszczególne jednostki co jakiś czas ogłaszają “nabór z ulicy”. Kiedy w jednostce straży pożarnej pojawia się wolny etat, rozpoczyna się rekrutacja pracowników. Ten proces składa się z kilku etapów. Początkowo kandydat, który chce zostać strażakiem musi złożyć odpowiednie dokumenty i przejść, jak już wspominaliśmy w wymaganiach, rozmowę kwalifikacyjną i test sprawnościowy. Potencjalnym pracownikom przyznawane są punkty – dodatkowe można uzyskać, jeśli posiada się prawo jazdy różnych kategorii, wykształcenie kierunkowe, było się członkiem OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) czy posiada się różnego rodzaju uprawnienia, które mogą pomóc w wykonywaniu tego zawodu.

Po zakończeniu tej części rekrutacji kandydat musi przejść próbę wydolnościową – czyli beep test. Konkurencja ta polega na bieganiu między dwoma punktami oddalonymi od siebie o 20 m w stale rosnącym tempie, określonym przez sygnał dźwiękowy. Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według odpowiedniej tabeli.

Kandydaci, którzy poradzą sobie z próbą wydolności, przechodzą do ostatniej części rekrutacji, czyli testu sprawności fizycznej. Polega on na wykonaniu zestawu ćwiczeń. Jeżeli wykona się to zadanie, kandydaci są zatrudniani do służby przygotowawczej, która trwa 3 lata.

Co dalej?

Niezależnie od wybranej drogi testy sprawnościowe, by zostać zawodowym strażakiem działającym pozostają jednakowe – są one zunifikowane zarówno dla szkół jak i naborów do poszczególnych jednostek PSP.

Jeśli interesuje nas natomiast kariera oficerska w Państwowej Staży Pożarnej, czeka nas konieczność dalszego kształcenia się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Zarobki strażaków w PSP Strażak pełniący czynną służbę

Ile zarabiają zawodowi strażacy w Polsce? Mediana na tym stanowisku wynosi obecnie około 3055 złotych netto miesięcznie. Do tego należy jeszcze doliczyć szereg dodatków, które dochodzą do wynagrodzenia zasadniczego. Dużą zaletą jest również wcześniejsza emerytura, która przysługuje strażakom już po 15 latach pracy.

Pomimo tego, że jest to praca trudna i nieprzynosząca atrakcyjnego wynagrodzenia, zainteresowanych pełnieniem służby nie brakuje. Wykonywanie zawodu strażaka wymaga nie tylko nerwów ze stali, odporności psychicznej i siły fizycznej. W tym przypadku często potrzebny jest pewien rodzaj powołania – do pomocy innym ludziom w potrzebie. W przeciwnym razie trudno wykonywać ten zawód z pełnym zaangażowaniem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments