Strategia energetyczna Polski kontra wymogi Unii Europejskiej

Udostępnij

Europa dąży do bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, które mają ogromny wpływ na postępujące ocieplenie klimatu. A jak wygląda strategia energetyczna Polski w porównaniu z innymi europejskimi państwami? Czy Polska zdecyduje się zrezygnować z węgla?

Strategia energetyczna w Europie

Cały świat musi się zmienić, w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Niektóre państwa świadomie podchodzą do zmian klimatycznych i starają się działać. Inne kraje na ten moment nieszczególnie interesują się proekologicznymi rozwiązaniami. Mimo wszystko nie da się ukryć, że sposób wytwarzania energii musi się zmienić z kilku powodów. W Europie strategia energetyczna opiera się na trzech głównych celach, które zostały wyznaczone przez Unię Europejską:

  1. źródła odnawialneZwiększenie bezpieczeństwa energetycznego — zapewnienie stabilnego dostępu do energii w Europie, zwłaszcza poprzez zmniejszenie uzależnienia od importu energii z państw, które nie należą do Unii Europejskiej. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, mogliśmy przekonać się po wybuchu konfliktu w Ukrainie, kiedy to Federacja Rosyjska zdecydowała się naruszyć granicę naszego sąsiada.
  2. Zwiększenie konkurencyjności — europejska strategia energetyczna dąży do zwiększenia konkurencyjności europejskiego rynku energetycznego poprzez promowanie rozwoju nowych technologii i zwiększenie efektywności energetycznej.
  3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i walka z globalnym ociepleniem — Unia Europejska ma ambitny cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu do poziomu z 1990 roku. W ramach walki z globalnym ociepleniem Europa dąży do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Do osiągnięcia wszystkich tych celów, Unia Europejska stosuje różne narzędzia, takie jak regulacje i dyrektywy, zachęty finansowe dla sektora energetycznego oraz inwestycje w badania i rozwój nowych technologii. Na przykład Unia Europejska ustala minimalne cele dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz wymaga, aby państwa członkowskie osiągnęły określony poziom efektywności energetycznej.

W ramach strategii energetycznej w Europie podejmuje się również działania na rzecz rozwoju sieci energetycznych, aby zwiększyć ich wydajność i elastyczność, co umożliwi lepszą integrację różnych źródeł energii oraz łatwiejsze zarządzanie popytem i podażą energii.

Jakie rozwiązania wprowadzają europejskie państwa?

Europejskie państwa podejmują wiele różnych działań, aby zwiększyć udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Wiele krajów europejskich, takich jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Dania i Polska, stawia na rozwój energii wiatrowej. W Polsce, według Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, do roku 2040 ma powstać około 10,3 GW mocy z wiatru na lądzie.

Państwa europejskie stawiają także na energię słoneczną. Niemcy, Hiszpania, Włochy i Grecja mają znaczący udział w produkcji energii słonecznej w Europie. Francja oraz Polska mają ambitne cele dotyczące zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznych.

strategia energetyczna Polski i Europy Kolejną kwestią jest energia jądrowa. Francja jest liderem w produkcji energii jądrowej w Europie, generując około 70% swojego zapotrzebowania na energię z elektrowni jądrowych. Niemcy z kolei zdecydowały się na wycofanie się z energii jądrowej.

Natomiast w Szwecji i Danii, a także w Niemczech, stosuje się rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł ciepła, takie jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne, które służą do ogrzewania budynków. Wiele państw europejskich, w tym Niemcy, Francja, Norwegia i Wielka Brytania, stawia na rozwój elektromobilności, poprzez zachęty finansowe, rozwój infrastruktury ładowania oraz regulacje ograniczające emisję spalin z pojazdów.

Każde państwo podejmuje decyzje w zakresie swojej strategii energetycznej na podstawie własnych potrzeb i warunków. Wiele krajów stara się wprowadzać rozwiązania z zakresu energii odnawialnej oraz stara się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, aby wypełnić cele związane z walką ze zmianami klimatu i poprawić jakość powietrza. Polska od jakiegoś czasu stara się wprowadzić różne rodzaje energii odnawialnej. Jednak jaka jest dokładna strategia energetyczna Polski? Sporym problemem może okazać się odejście od węgla, który do tej pory odgrywał ważną rolę w strategii energetycznej kraju.

Strategia energetyczna Polski

Do tej pory węgiel odgrywał kluczową rolę w strategii energetycznej naszego kraju. Polska ma zobowiązania wobec Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, dlatego musi zmodernizować sektor energetyczny. Obecna strategia energetyczna Polski obejmuje okres do 2040 roku i zakłada następujące cele:

  • strategia energetyczna Polski i Europy Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do 23% do 2030 roku oraz do 32% do 2040 roku.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej kraju o 21% do 2030 roku oraz o 32,5% do 2040 roku.
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku oraz o 60% do 2040 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku.
  • Wprowadzenie w ciągu kolejnych dziesięciu lat 6-9 GW mocy z elektrowni jądrowych.
  • Utrzymanie wydobycia węgla kamiennego na poziomie 56-60 mln ton rocznie do 2040 roku.
  • Dalsze inwestycje w rozwój gazu ziemnego, zwłaszcza w zakresie budowy nowych gazociągów i magazynów gazu.
  • Wprowadzenie nowych technologii z zakresu energetyki, takich jak wodorowa mobilność czy wytwarzanie energii ze źródeł geotermalnych.

Celem strategii energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jednak plan ten spotkał się z krytyką ze strony ekologów, którzy uważają, że Polska powinna bardziej stawiać na rozwój odnawialnych źródeł energii i stopniowe wycofywanie się z węgla, który jest jednym z najgorzej wpływających na naszą planetę paliw kopalnych. Z drugiej strony, przedstawiciele przemysłu w Polsce są zaniepokojeni skutkami ekonomicznymi zmniejszenia roli węgla w polskiej energetyce, ponieważ branża ta ma znaczący wpływ na polską gospodarkę.

Polska kontra Europa

W kontekście Polski istnieją plany dotyczące rozwoju różnych źródeł energii, w tym węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach rząd Polski skupił się na rozwoju górnictwa, który stanowi najważniejsze źródło energii w kraju. Jednocześnie Unia Europejska planuje przyspieszyć transformację energetyczną, zmniejszając uzależnienie od paliw kopalnych i zwiększając udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Koszty związane z różnymi źródłami energii mogą się znacznie różnić. Węgiel jest stosunkowo tani w krótkim okresie, ale ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W międzyczasie odnawialne źródła energii wymagają większych inwestycji początkowych, ale z czasem mogą okazać się bardziej opłacalne i bardziej przyjazne dla środowiska.

strategia energetyczna Polski i Europy Koszty energetyczne wpływają na koszty życia obywateli. W przypadku zwiększenia kosztów energii, zwłaszcza dla sektorów o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak przemysł, ceny produktów mogą wzrosnąć, co może wpłynąć na kieszenie konsumentów. Jednocześnie inwestycje w energię odnawialną mogą stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć innowacyjność w sektorze energetycznym.

W kwestii zagrożeń, w przypadku dalszego oparcia się na węglu, Polska może napotkać problemy związane z niekorzystnym wpływem na środowisko i zdrowie ludzi. Ponadto opóźnianie transformacji energetycznej może prowadzić do kosztownych konsekwencji w przyszłości, takich jak szkody dla środowiska naturalnego i poważne problemy zdrowotne. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga poważnych działań ze strony rządu i innych zainteresowanych stron. Konieczne są inwestycje w odnawialne źródła energii, rozwój technologii i strategie związane z efektywnością energetyczną.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również