Dzień Inwestora Indywidualnego

Spada liczba bezrobotnych! Jest najnowszy raport GUS

Udostępnij

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w sierpniu 2021 roku. Wynika z niego, że wzrost w skali roku przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw był większy niż w poprzednim miesiącu. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wzmaga także fakt, iż stopa bezrobocia spadła w stosunku do sierpnia 2020 r. o 0,3 p.proc. z 6,1 proc. do 5,8 proc.

W sierpniu br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 960,8 tys. bezrobotnych. To spadek o 14,1 tys., tj. o 1,4 proc. w stosunku do lipca br. i o aż 67,1 tys., tj. 6,5 proc. w stosunku do sierpnia 2020 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5,8 proc. i była o 0,3 p.proc. niższa niż przed rokiem.

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,4 proc. w wielkopolskim do 8,7 proc. w warmińsko-mazurskim. W skali miesiąca notowano jej spadek w dwunastu województwach, w tym największy w warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (o 0,2 p.proc.).

W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się zaś w większości województw, a najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 1,3 p.proc.). Jedynie w województwie pomorskim stopa bezrobocia była podobna do obserwowanej w sierpniu ub. roku.

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Tylko w sierpniu br. w urzędach pracy zarejestrowano 95,4 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 1,7 proc. mniej niż przed miesiącem i aż o 3,8 proc. mniej niż przed rokiem.

Główny Rząd Statystyczny zwraca uwagę, iż mniej niż w sierpniu ub. roku było osób rejestrujących się po raz kolejny (o 3,2 proc.). Wyraźnie niższa niż rok wcześniej była także liczba rejestrujących się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy; zmniejszyła się również liczba nowo zarejestrowanych dotychczas niepracujących, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, absolwentów oraz zamieszkałych na wsi. Nieco większa niż przed rokiem była natomiast liczba nowo zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych.

Równocześnie, z ewidencji bezrobotnych skreślono 109,4 tys. osób, tj. o 5,3 proc. mniej niż w lipcu br., ale o 8,7 proc. więcej niż w sierpniu ub. roku. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania nadal było podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru skreślono 59,0 tys. osób.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również