Słowniczek inwestora giełdowego

3555
słownik inwestora giełdowego

Wiele osób chce zainteresować się handlem na rynku giełdowym, lecz nie ma nawet pojęcia jak zacząć. Próby odnalezienia się w tym świecie mogą być dość problematyczne z powodu dość enigmatycznie brzmiących zwrotów i terminów dla początkujących. Inwestujący na giełdzie posługują się bardzo specyficznym językiem i określeniami, zwłaszcza jeśli chodzi o slang, bardzo popularny na wszelkiego rodzaju grupach tradingowych. Zapraszamy więc do pełnej wrażeń podróży po niebezpiecznych parkiecie rynku giełdowego, pełnej niezrozumiałych, bardzo kreatywnych i zabawnych pojęć. Każdy szanujący się inwestor z całą pewnością musi tę wyprawę odbyć i dobrze znać poniższe terminy. Wszyscy gotowi? Zaczynamy!

Słownik inwestora giełdowego – pojęcia typowe dla slangu traderów

Nasz słownik inwestora giełdowego rozpocznijmy od wyjaśnienia terminów używanych w slangu przez traderów. Często brzmią one dość zabawnie:

 • Groszówka – spółka, której akcje warte są mniej niż 1 PLN. Takie podmioty posiadają szereg zalet. Po pierwsze są one tanie – po co bowiem kupować papiery za 80 złotych, skoro można za 20 groszy? Po drugie dzięki cenie 20 groszy można nabyć o wiele więcej akcji niż za wspomniane 80. Mieć 400 akcji, a mieć tylko jedną – różnica dostrzegalna gołym okiem. Po trzecie, najważniejsze, spółki groszowe szybko rosną. Skok z 4 groszy na 5 oznacza bowiem zysk rzędu 25%. Na droższych spółkach skok o 1 grosz dawałby zaledwie ułamek procenta
 • Konie – po prostu kontrakty terminowe (futures). To potoczne określenie powstało jako specyficzny skrót od pierwszych liter słowa “kontrakt”
 • Ticker – skrót spółki emitującej akcje lub obligacje. Składa się z trzech znaków
 • Cięcie strat – sprzedawanie akcji ze stratą, aby nie dopuścić do powstania znacznie większej straty na rachunku
 • Kupowanie całym klopsem – inaczej all-in lub full depo. Kupowanie danych aktywów za wszystkie środki na rachunku inwestora
 • Skalpowanie/scalping – Strategią tradingowa polegająca na prowadzeniu wielu bardzo szybkich transakcji dziennie przy wykorzystaniu małych, krótkich ruchów cenowych
 • Tick – najmniejsza wartość, o którą może zmienić się cena danego instrumentu finansowego
 • Spread – różnica między ceną Ask a ceną Bid (ofertą kupna a ofertą sprzedaży)
 • Info na równiku – oczekiwanie na mającą pojawić się niebawem istotną informacje
 • Widłowy – Przewodniczący Sesji Giełdowej. Nazwa pochodzi od widełek statycznych i dynamicznych w notowaniach, o których zmianie decyduje Przewodniczący Sesji Giełdowej
 • Ulica – Inwestorzy indywidualni dysponujący niewielkimi środkami na inwestycje, którzy z reguły nie mają rzeczywistego wpływu na końcową cenę danego papieru wartościowego
 • Sypanie z ukrytego – sprzedaż akcji przy użyciu zleceń z wartością wielkości ujawnianej WUJ. Nie pokazuje ona całego wolumenu zlecenia
 • Silne ręce – akcje znajdujące się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych (wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych
 • Skrócić się – sprzedać część posiadanego pakietu akcji
 • Zwała/wodospad – gwałtowny spadek kursu akcji
 • Powrót do bazy – wzrost cen akcji z pewnego poziomu, a następnie ich spadek do tej samej strefy
 • Balon – Spółka, której ceny akcji w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły
 • Rozbieranie batona – Regularne kupowanie lub sprzedawanie akcji, dokonywane przez transakcje z inwestorem, który wystawił bardzo duże zlecenie po drugiej stronie rynku
 • Gaszenie popytu – wykorzystywanie każdego wzrostu kursu akcji do ich sprzedaży
 • Pajda – duże zlecenie kupna lub sprzedaży, widoczne w arkuszu zleceń dla wszystkich inwestorów
 • Blue chip – określenie dużej spółki notowanej na giełdzie, która cieszy się zaufaniem inwestorów i posiada dobrą sytuację finansową. Spółki Blue Chip charakteryzują się dużą płynnością, kapitalizacją oraz relatywnie stabilnym kursem. Nazwa pochodzi od najdroższego żetonu do gry w pokera w kasynach w Monte Carlo
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, czyli centralna instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym
 • Płynność – ogólne określenie ilości i wielkości zleceń na rynku. Płynne instrumenty finansowe charakteryzują się dużą aktywnością inwestorów: dużą liczbą zleceń i transakcji
 • Day trading – strategia krótkoterminowego inwestowania we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe. Polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków na krótkich ruchach cenowych. Strategia day trading preferowana jest przez osoby akceptujące najwyższy poziom ryzyka i wymaga największej ilości czasu
 • Kapitalizacja – wartość rynkowa spółki. Liczba akcji pomnożona przez ich bieżący kurs. Kapitalizacja spółki zmienia się podczas każdej sesji giełdowej
 • Animator rynku – członek giełdy lub podmiot działający za jego pośrednictwem, który zobowiąże się do stałego zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek, na zasadach określonych w umowie
 • Dywidenda – część zysku netto spółki kapitałowej, która jest wypłacana akcjonariuszom na podstawie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki
 • Hossa – długoterminowy trend wzrostowy na giełdzie, w ramach którego większość akcji drożeje. Jej symbolem jest byk
 • Bessa – długoterminowy trend spadkowy na giełdzie, w ramach którego większość akcji tanieje. Jej symbolem jest niedźwiedź
 • Analiza fundamentalna – metoda oszacowania opłacalności inwestycji w dane aktywa na podstawie analizy kondycji gospodarki oraz informacji o emitencie wynikających z jego sprawozdań finansowych
 • Analiza techniczna – metoda oceny rynku oraz jego potencjalnego ruchu na podstawie analizy wykresów cen danych papierów wartościowych, ich wolumenu oraz wielu innych wskaźników i oscylatorów technicznych
 • Rajd św. Mikołaja – anomalia występująca w okresie przedświątecznym poprzedzającym Boże Narodzenie oraz w czasie pięciu ostatnich dni handlowych rynków akcji w grudniu i dwóch pierwszych w styczniu. Z reguły w tym czasie odnotowuje się uzyskiwanie przez inwestorów wyraźnie wyższych stóp zwrotu z inwestycji giełdowych niż w pozostałych miesiącach. Aktualnie najczęściej rajd św. Mikołaja rozpoczyna się już w pierwszej połowie grudnia
 • Trend is your friend – po angielsku “trend jest Twoim przyjacielem”. Jedno z założeń analizy technicznej mówiące o tym, że prawdopodobieństwo kontynuacji panującej tendencji (wzrostowej lub spadkowej) jest większe niż jej odwrócenia, należy więc z reguły handlować z trendem
 • Jedne info i Himalaje – długie oczekiwanie na “kluczową informację”, która kiedyś w końcu ma się pojawić i podbić mocno kurs akcji
 • Ciasno na belce – sprzedawanie akcji na dolnych widełkach na wyścigi. Zazwyczaj stosując zlecenia Po Każdej Cenie (PKC)
 • Ciepłe palto – kupno akcji w okolicy maksimum, zazwyczaj na górnych widełkach i w efekcie zostanie przymusowym długoterminowym inwestorem, aby w końcu mój wyjść z tej transakcji z zyskiem lub chociaż bez straty
 • Zbieranko – dyskretne kupowanie akcji, bez wywoływania zmiany kursu danej spółki. Często przy użyciu zleceń z wartością wielkości ujawnianej WUJ
 • Dzień trzech wiedźm – dzień wygasania notowań danej serii kontraktów terminowych. Na większości czołowych światowych giełd (w tym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) występuje w każdy trzeci piątek miesiąca. Jeśli mowa o kontraktach kwartalnych jest to każdy trzeci piątek trzeciego miesiąca danego kwartału.
 • Być zatankowanym – posiadać akcje danej spółki
 • Naganiacz – osoba, która nachalnie zachwala daną spółkę lub inwestor zachęcający do kupna akcji spółek, które ma w portfelu i których często chce się pozbyć
 • Dead cat bounce – po angielsku “odbicie zdechłego kota”. Zgodnie z teorią, wszystko się odbije po dużym spadku, nawet zdechły kot, czyli zjawisko, w wyniku którego spółka po dużym spadku powoli zaczyna. Ale raczej nie podskoczy wysoko
 • Pociąg odjechał – ceny akcji zdążyły już pójść w górę. Inwestorzy zastanawiają się czy zostać na peronie czy wskoczyć do pędzącego pociągu. Pasażerowie pociągu to akcjonariusze
 • Ożenić akcje – sprzedać akcje w okolicach górnych widełek drobnym graczom
 • Odpał – znaczące odbicie kursu po fazie konsolidacji lub trendzie spadkowym
 • Leszcz – niedoświadczony inwestor. Poluje na wielkie zyski w drobnych spółkach, najczęściej omijając blue chipy. Często jest wręcz przyspawany do swoich akcji, wierząc, że odpalą one już za chwilę. Leszcze z reguły tracą pieniądze, łatwo ulegają emocjom i dają sobą manipulować
 • Frajer – bliski kuzyn leszcza, często klasyfikowany jako inwestor niższego rzędu. Do kupna danej spółki przekonuje się po jej wielkim wzrostowym rajdzie, który został dokonany w ciągu ostatnich sesji. Koniec końców zwykle okazuje się, że frajer kupuje akcje idealnie na szczycie
 • Grubas/gruba ryba – duży inwestor indywidualny, z dużym portfelem. Z reguły manipuluje leszczami i frajerami “ubierając” ich w akcje spółek, w które chce zainwestować więcej, następnie zaniża ich kurs, by skupić te akcje po dużo niższej cenie. Naśladując grubasów można potencjalnie zwiększyć swoje szanse na osiąganie dużych zysków.
 • Spadające noże – akcje spółek zmierzające w szybkim tempie w stronę nowego dołka. Nigdy nie należy próbować łapać spadających noży.

Słownik inwestora giełdowego – podstawowe, formalne pojęcia

Czas na wyjaśnienie oficjalnych terminów stosowanych w odniesieniu do rynku kapitałowego. Oto co nasz słownik inwestora giełdowego ma w tym zakresie do zaoferowania:

 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Regulowany polski giełdowy rynek obrotu instrumentami finansowymi
 • Akcje/udziały/walory – Papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Posiadacz akcji jest właścicielem części kapitału spółki akcyjnej, czyli jej współwłaścicielem. Z tego tytułu posiada prawa majątkowe i korporacyjne. Akcjami handluje się na giełdach papierów wartościowych
 • Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy
 • Kurs/cena akcji – bieżąca cena akcji ustalona na giełdzie
 • Wolumen obrotów – łączna wartość transakcji na danym instrumencie finansowym w wybranym okresie czasu
 • Wykres kursu akcji – dodstawa analizy technicznej. Wykres kursu akcji przedstawia zmiany cen danego instrumentu finansowego. Trzy najpopularniejsze rodzaje wykresów cenowych to wykres liniowy, wykres słupkowy oraz wykres świecowy. Na wykresie liniowym widzimy jedynie cenę zamknięcia (można go zmodyfikować tak, aby widzieć ceny otwarcia, maksymalne lub minimalne, ale zawsze będzie to tylko jeden typ ceny). Wykres cenowy słupkowy oraz świecowy przedstawiają wszystkie cztery ceny z danego okresu
 • Pozycja – wartość nabywanych lub sprzedawanych akcji, towarów lub walut mająca charakter inwestycyjny lub spekulacyjny
 • Indeks giełdowy – miernik cen papierów wartościowych, obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną według określonego kryterium grupę
 • Podatek od zysków kapitałowych lub podatek belki – podatek od zarobków na giełdzie czy wszelkiego rodzaju odsetek pozyskiwanych z banku. Jego stawka wynosi 19% osiąganych zysków. Wprowadzono go w 2002 roku, a jego pomysłodawcą był ówczesny minister finansów – Marek Belka, stąd nazwa potoczna
 • Rachunek maklerski – rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzony wyłącznie przez domy maklerskie, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską
 • Prowizja maklerska – opłata naliczana przez dom maklerski za wykonanie naszego zlecenia na rynku
 • Analiza portfelowa – analiza określająca sposób doboru spółek do portfela inwestycyjnego. Celem doboru optymalnych akcji do portfela jest równoczesna dywersyfikacja ryzyka i zapewnienie odpowiedniego zysku
 • Alternatywny system obrotu – system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. System ten zapewnia koncentrację popytu i podaży w sposób umożliwiający zawieranie transakcji między jego uczestnikami. Alternatywny system obrotu organizowany jest przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany
 • Benchmark – wskaźnik reprezentujący wynik danego indeksu giełdowego, sektora branżowego, obligacji czy całego kraju lub regionu. Benchmark używany jest przez inwestorów, aby porównać swoje wyniki inwestycyjne z szerokim rynkiem
 • Bon skarbowy – krótkoterminowy papier dłużny o charakterze dyskontowym, czyli sprzedawane poniżej wartości nominalnej, emitowane przez Skarb Państwa
 • Cena emisyjna – cena, po której akcje zostały wystawione na sprzedaż na rynku pierwotnym
 • Cena rynkowa – cena, po której dokonywane są transakcje na giełdzie, dotycząca danego papieru wartościowego
 • Członek giełdy – podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie
 • Depozytariusz – bank krajowy, oddział instytucji finansowej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, prowadzący rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego. Jego zadaniem jest zapewnienie, że zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i obliczanie wartości netto aktywów i wartości jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu oraz dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
 • Dom maklerski – podmiot prowadzący działalność maklerską
 • Doradca inwestycyjny – osoba przygotowująca i przekazująca klientowi rekomendacje nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych albo zaleceń powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów
 • Emitent papierów wartościowych – podmiot emitujący lub wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek
 • Firma inwestycyjna – dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską a także zagraniczna firma inwestycyjna lub zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską
 • Instrumenty finansowe – papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (funduszach inwestycyjnych), instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, opcje, pochodne instrumenty towarowe
 • Instrumenty pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, walut obcych lub zmiany wysokości stóp procentowych i indeksów giełdowych
 • Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z usług wchodzących w skład działalności maklerskiej
 • Kontrakt terminowy – Rodzaj umowy zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której druga strona zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy w ściśle określonej ilości za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie pierwszej lub dokonać równoważne rozliczenie finansowe. Należy do grupy instrumentów pochodnych
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – spółka prowadząca depozyt papierów wartościowych, dokonująca rozliczeń i rozrachunków transakcji w papierach wartościowych, prowadząca system zabezpieczania płynności rozliczeń oraz wykonująca czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji, rozliczeń i rozrachunku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
 • Makler – osoba wykonująca funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej, bądź wykonuje lub nadzoruje wykonywanie czynności stanowiących działalność maklerską
 • MTS-CeTO S.A. – dawna nazwa BondSpot. Spółka akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadząca hurtowy system obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Rynek MTS Poland oraz Rynek Papierów Wartościowych, na którym przedmiotem obrotu są przede wszystkim papiery dłużne
 • NewConnect – zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Charakteryzuje się mniejszymi wymogami ciążącymi na emitentach niż rynek główny GPW, w tym wszelkimi formalnościami oraz kosztami debiutu
 • Obligacje – papiery wartościowe o charakterze wierzycielskim. Stanowią one dowód na to, że jego emitent jest dłużnikiem właściciela (nabywcy) obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym czasie, Z reguły świadczeniem tym jest zwrot wartości nominalnej obligacji oraz wypłata odsetek
 • Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe (obligacje) emitowane przez rząd
 • Papier wartościowy – akcje, prawa poboru, prawa do akcji warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe i prawa majątkowe, które powstają w drodze emisji, stwierdzające uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub uprawnienia wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)
 • Rynek giełdowy – miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych
 • Rynek pozagiełdowy – system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bezpośrednio między dwiema stronami, bez pośrednictwa giełdy
 • Rynek pieniężny – system obrotu instrumentami finansowymi, opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne o terminie realizacji praw z nich wynikających nie dłuższym niż rok, licząc od dnia ich wystawienia lub nabycia w obrocie pierwotnym
 • Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje instrumentami, których okres zapadalności jest dłuższy niż jeden rok. Najbardziej znanymi instrumentami tego rynku są akcje i obligacje
 • Rynek pierwotny – rynek, na którym następuje sprzedaż papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta. Cenę ustala emitent, a pośrednikiem jest zwykle biuro maklerskie. W tym przypadku środki pieniężne uzyskuje emitent
 • Rynek wtórny – rynek, na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi, w taki sposób że stroną zbywającą nie jest emitent danego papieru wartościowego
 • Rynek regulowany – działający w sposób stały, system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów. To rynek zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu
 • Transakcja giełdowa – transakcja kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego zawarta na giełdzie, stanowiąca umowę zobowiązującą do przeniesienia własności dopuszczonych do obrotu giełdowego instrumentów finansowych
 • Opcje – instrumenty finansowe, których istotą jest prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania lub żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania albo żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy pomiędzy ceną rynkową instrumentu bazowego a ceną wykonania
 • Prawo do akcji (PDA) – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawo do akcji powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasa z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych
 • Prawo poboru – przysługujące akcjonariuszowi prawo do zakupu akcji nowej emisji. Dzięki formie papieru wartościowego, może ono być przedmiotem obrotu na giełdzie. Jego posiadacz, który nie zamierza z niego skorzystać, może go sprzedać
 • Prospekt emisyjny – dokument zawierający szczegółowe informacje niezbędne do oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej emitenta, perspektyw jego rozwoju oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z papierami wartościowymi, wprowadzanymi do publicznego obrotu
 • Oferta publiczna – udostępnienie co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych
 • Rynek finansowy – system obrotu, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału na różne terminy. Składa się z czterech segmentów: rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego, terminowego
 • Rynek walutowy – rynek, na którym handluje się walutami. Transakcje są zawierane między instytucjami finansowymi i inwestorami w obrocie pozagiełdowym
 • Rynek terminowy – rynek, na którym handluje się instrumentami, których ceny zależą bezpośrednio od cen aktywów podstawowych. Najczęściej są to kontrakty terminowe i opcje
 • System rekompensat – tworzony i prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych obowiązkowy system, mający na celu zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości maklerskich papierów wartościowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich z tytułu świadczonych na ich rzecz usług w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań, wynikających z roszczeń inwestorów
 • Wartość nominalna akcji – wartość kapitału akcyjnego, przypadająca na pojedynczą akcję
 • Wartość księgowa – wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję
 • Wskaźnik cena/wartość księgowa / Price – Book Value Ratio / P/BV / C/WK – wskaźnik informujący o bieżącej wycenie przez rynek wartości księgowej, czyli różnicy pomiędzy aktywami bilansowymi a zobowiązaniami ogółem, danej spółki giełdowej
 • Wskaźnik cena/zysk / Price – Earnings Ratio / P/E / C/Z – wskaźnik oceny atrakcyjności akcji spółki. Oblicza się go dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję. Określa stopień opłacalności zakupu danych papierów wartościowych
 • Związek Maklerów i Doradców – stowarzyszenie zrzeszające osoby posiadające państwowe licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego
 • CDS lub Credit Default Swap – instrument pochodny stanowiący zabezpieczenie w przypadku niewywiązania się ze spłaty zadłużenia
 • Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Jest potwierdzeniem uczestnictwa w funduszu i pozwala na ustalenie wielkości należności, jaka z tego tytułu przysługuje uczestnikowi w danym momencie
 • Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora
 • Dual listing – sytuacja, w której akcje spółki notowane są na minimum dwóch giełdach
 • LOP – liczba otwartych kontraktów, nieupłynnionych do końca sesji
 • Luka cenowa – obszar cenowy, w którym nie zostały zawarte żadne transakcje. Na wykresie świecowym będzie to po prostu wolna przestrzeń pionowa pomiędzy dwoma świecami
 • Luka startu – luka która powstała na rozpoczęciu kolejnej sesji w kontekście ceny zamknięcia poprzedniej
 • Luka zwykła – luka, która pojawia się w trakcie sesji, z reguły bez istotnej przyczyny
 • Krótka sprzedaż – pozycja krótka zakładająca spadek kursu danego instrumentu. Polega ona na pożyczeniu papierów od ich właściciela i jej sprzedaży. W kolejnym etapie następuje ich odkupienie po niższej cenie i ich zwrot właścicielowi, od którego zostały pożyczone
 • Buy Limit – zlecenie oczekujące kupna, gdzie poziom aktywacji znajduje się poniżej obecnej ceny
 • Buy Stop – zlecenie oczekujące kupna, gdzie poziom aktywacji znajduje się powyżej obecnej ceny
 • Sell Limit – zlecenie oczekujące sprzedaży, gdzie poziom aktywacji znajduje się powyżej obecnej ceny
 • Sell Stop – zlecenie oczekujące sprzedaży, gdzie poziom aktywacji znajduje się poniżej obecnej ceny
 • Rating – proces oceny oraz wyrażony w określonej formie jego wynik, dotyczący wiarygodności finansowej i kredytowej emitenta dłużnego papieru wartościowego, ryzyka związanego z jego wypłacalnością i zdolnością regulowania zobowiązań, wynikających z wyemitowanych przez niego papierów wartościowych. Ocenia ryzyko związane z możliwością wywiązania się emitenta ze zobowiązań wobec wierzycieli, posiadaczy papierów dłużnych przez niego wyemitowanych
 • Rentier – osoba utrzymująca się z dochodów pasywnych płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych lub wkładów bankowych
 • RGR – formacja cenowa głowy i ramion
 • ORGR – formacja cenowa odwrócona głowa i ramiona
 • Split – obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki, czyli podział akcji
 • Spadająca gwiazda – formacja świecowa zbudowana z długiego górnego cienia oraz krótkiego korpusu położonego w okolicy dolnej części świecy
 • Stop loss – zlecenie oczekujące realizujące stratę na wcześniej ustalonym przez inwestora poziomie
 • Take Profit – zlecenie oczekujące realizujące zysk na poziomie wcześniej ustalonym przez inwestora
 • Trailing Stop – inaczej stop kroczący, zlecenie Stop Loss, które jest automatycznie przesuwane z ceną we wskazanej odległości od kursu wraz z powiększającym się zyskiem pozycji
 • Break Even – poziom, na którym pozycja ma bilans zerowy, z uwzględnieniem prowizji i spreadu
 • Swap – naliczana o północy opłata dzienna wynosząca różnicę stóp procentowych krajów z których pochodzą waluty
 • Margin Call – Wezwanie do uzupełnienia depozytu, gdy na rachunku powstanie znaczna strata
 • Time Frame – interwał czasowy wyświetlania wykresu
 • Money Management – zarządzanie kapitałem, zasady wyjaśniające, że w jednej inwestycji należy ryzykować tylko niewielką część posiadanych środków, bardzo ważny element każdej strategii inwestycyjnej
 • Transakcje pakietowe – transakcje o większej wartości, dokonywane zwykle przez dużych inwestorów, którzy przed jej zawarciem ustalili między sobą cenę jej zawarcie i ilość stanowiących jej przedmiot instrumentów finansowych
 • Trend – kierunek, w którym podąża dany rynek
 • Warrant – pochodny instrument finansowy, który określa zależność między nabywcą a wystawcą w taki sposób, że nabywca warrantu ma prawo do uzyskania, a wystawca ma obowiązek, w z góry określonym terminie i na poprzednio ustalonych warunkach, do realizacji zobowiązania
 • Zlecenie po cenie rynkowej (PCR) – zlecenie, którego realizacja następuje po cenie pierwszego najlepszego zlecenia przeciwstawnego (czyli zlecenia kupna, w przypadku składania zlecenia sprzedaży i zlecenia sprzedaży, w przypadku składania zlecenia kupna). Tego typu zlecenia można składać jedynie w fazie notowań ciągłych, z wyjątkiem fazy równoważenia rynku
 • WARSET – system transakcyjny, który działał na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 17 listopada 2000 do 14 kwietnia 2013 roku
  Inwestorzy instytucjonalni – podmioty zajmujące się zawodowo działalnością inwestycyjną, które powołano w celu dokonywania inwestycji kapitałowych w innych podmiotach gospodarczych
 • Akcjonariusz – posiadacz akcji w danej spółce
 • WIGOMETR – wskaźnik nastrojów, który pokazuje oczekiwania inwestorów instytucjonalnych, którzy wcześniej wzięli udział w specjalnej ankiecie prowadzonej przez GPW w Warszawie
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments