Seniorów stać na coraz więcej! Emerytury i renty wzrosły o 26,4%

Emerytury i renty z ZUS-u wzrosły o 18%, a z KRUS-u o 26,4%

Udostępnij

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Wynika z niego, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w listopadzie br. nieznacznie niższe od notowanego przed rokiem, a przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenia wzrosły w nieco mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu. Nadal dużo wyższe niż przed rokiem były z kolei przeciętne nominalne emerytury i renty z obu systemów oraz ich siła nabywcza.

W listopadzie br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w listopadzie br. zarejestrowano w urzędach pracy 104,7 tys. nowych bezrobotnych. To wynik o 8,0 proc. niższy niż w październiku br. i 8,4 proc. niższy niż w listopadzie 2022 r.

Równocześnie, z ewidencji skreślono jednak zaledwie 101,7 tys. osób, tj. o 14,7 proc. mniej niż w październiku br. oraz o 7,6 proc. mniej niż w listopadzie ub. roku

Fakt ten sprawił, że w końcu listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, tj. o 0,4 proc. więcej niż w październiku br. oraz 3,3 mniej niż w listopadzie ub.r.

Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5,0 proc. i była o 0,1 p.proc. niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 8,4 proc. w podkarpackim do 2,9 proc. w wielkopolskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się ona w województwach śląskim i wielkopolskim (po 0,1 p.proc.), a wzrosła w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,1 p.proc.). W pozostałych województwach nie uległa zmianie.

W skali roku w większości województw natężenie bezrobocia zmniejszyło się (w największym stopniu w województwie lubelskim – o 0,6 p.proc. oraz warmińsko-mazurskim – o 0,5 p.proc.). Niewielki wzrost stopy bezrobocia notowano w województwie pomorskim (o 0,1 p.proc.). W województwach dolnośląskim, lubuskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim stopa bezrobocia pozostała na poziomie sprzed roku.

Źródło: GUS

Polaków stać na coraz więcej

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że listopad 2023 roku przyniósł ze sobą kolejny wzrost pensji. Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7670,19 zł brutto, co oznacza, że w ciągu zaledwie miesiąca wzrosło ono o 125,21 zł, tj. 1,7 proc. z 7544,98 zł brutto w październiku br., a w perspektywie roku o aż 812,23 zł tj. 11,8 proc. z 6857,96 zł w listopadzie 2022 r.

Biorąc pod uwagę, że inflacja wynosi „zaledwie” 6,6 proc., a wynagrodzenia rosły w tempie 11,8 proc., siła nabycza nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. była o 4,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Jej wzrost był jednak nieco mniejszy niż w październiku br. (kiedy wyniósł 5,8 proc.).

Źródło: GUS

Przeciętny Polak zarobił w listopadzie 5558,94 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w listopadzie r. nie 7670,19 zł, a 5558,94 zł.

748,61 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 111,05 zł na składkę rentową, 187,92 zł na ubezpieczenie chorobowe a 595,67 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto pobrano także 464 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7670,19 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 9241,04 zł.

Podkreślić należy jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Emerytów i rencistów stać na coraz więcej

Jeszcze więcej powodów do zadowolenia mają emeryci i renciści. Nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły bowiem w większym stopniu niż wynagrodzenia czy ceny, w efekcie czego ich siła nabywcza jeszcze bardziej wzrosła.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) wyniosła w listopadzie br. 3458,98 zł, co oznacza, że była ona o aż 18 proc. wyższa niż przed rokiem. Oznacza to, że po uwzględnieniu inflacji, siła nabywcza przeciętnych świadczeń z tego systemu zrosła w ciągu roku o aż 10,7 proc.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych (KRUS) wzrosła zaś w minionym miesiącu o aż 26,4 proc. i wyniosła 1915,01 zł. Siła nabywcza przeciętnych świadczeń rolników indywidualnych zwiększyła się więc w skali roku o 18,6 proc.

Źródło: GUS
Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również