Senat wprowadził poprawki do noweli o PIT obniżającej stawkę podatku do 12% z 17%

Udostępnij

podatek PCCSenat wprowadził poprawki do noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obniżającej stawkę podatku dla podatników rozliczających się według skali – do 12% z 17% obecnie. Poprawki dotyczą m.in. preferencyjnego rozliczenia dla wszystkich rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz podwyższenia limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego z 1% do 1,5%, część z nich ma charakter redakcyjny i legislacyjny.

Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 75 osób, nikt nie był przeciwny, 19 osób wstrzymało się od głosu.

Senat poparł możliwość określenia w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Dzięki tej zmianie z preferencyjnego rozliczenia skorzystaliby wszyscy rodzice samotnie wychowujący dzieci, a nie tylko ci, których dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. W wypadku opieki naprzemiennej ze wspólnego opodatkowania mógłby skorzystać ten z rodziców, z którym dziecko mieszka.

Przyjęto także poprawkę zakładającą zwiększenie do 1,5% z 1% limit odpisu na organizacje pożytku publicznego oraz poprawkę modyfikującą zasady obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby umożliwić przedsiębiorcom odliczenie straty z lat ubiegłych i tzw. złych długów.

Kolejna ze zmian dotyczy usunięcia zapisu, dotyczącego podniesienia do 5 tys. zł kwot umów podlegających obowiązkowi upublicznia (rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów) przez jednostki sektora finansów publicznych. (Od 1 lipca br. obowiązkowi temu miały podlegać umowy od kwoty 500 zł). Zgodnie z nowelizacją, termin wejścia w życie tych przepisów został przesunięty na 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z inną z poprawek, obliczanie hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. będzie obowiązkowe nie tylko w stosunku do podatników uprawnionych do tzw. ulgi dla klasy średniej, ale wszystkich podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody w łącznej maksymalnej wysokości 153600 zł.

Część poprawek miała charakter redakcyjny i legislacyjny.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł.

Obniżka podatku dochodowego wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Będzie można ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się korzystniejsza dla podatnika niż nowe zasady; obowiązek obliczenia hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. dla tych podatników będzie miał naczelnik urzędu skarbowego.

Nowela zakłada możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Tzw. liniowcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności zapłacone składki zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8,7 tys. zł. Dla ryczałtowców limit ten wyniesie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie – 19%. Wprowadzono możliwość zmiany sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego 2022 przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, jeśli na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Nowela zawiera też rozwiązania dotyczące podatników mających różne źródła dochodów. Będę oni mogli upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3,6 tys. zł. W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również