Selmayr, Kropachov i Landesmann odpowiadają na pytania wiodącego austriackiego magazynu dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy

Udostępnij

W rocznicę pełnoskalowej inwazji rosji na Ukrainę, wiodący austriacki magazyn biznesowy Trend przygotował obszerny artykuł redakcyjny na temat powojennej odbudowy Ukrainy, zbierając opinie wybitnych europejskich polityków, biznesmenów i ekspertów.

Trend Magazin

Źródło: https://www.trend.at/magazin

Zdaniem Martina Selmayra, sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018-2019), poważna odbudowa ukraińskiej gospodarki może rozpocząć się dopiero po zakończeniu wojny, ale już teraz tworzona jest przejrzysta platforma darczyńców, uruchomiona przez kraje G7 i UE jesienią 2022 roku. W projekt zaangażowane są Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, mile widziane jest wsparcie ze strony innych krajów. Opracowano około 850 projektów, które będą zarządzane przez Ukrainę pod koordynacją Komisji Europejskiej: „Ponieważ Ukraina jednocześnie przygotowuje się do przystąpienia do UE, tym bardziej ważne jest, aby UE przyjęła na siebie tę rolę. Ukraina spełnia już około 70 procent acquis, czyli wymogów prawnych UE. Potrzebne są dalsze reformy, ale w ostatnim czasie nastąpił zauważalny postęp, np. w walce z korupcją.

Dr Martin SelmayrŹródło: https://www.oehv.at/veranstaltungen/oehv-kongress/dr-martin-selmayr/

Mówiąc o wykorzystaniu środków ze skonfiskowanych majątków rosyjskich oligarchów na odbudowę (w szczególności 300 mld dolarów w zamrożonych rosyjskich rezerwach walutowych), Zellmeier mówi, że jedną z opcji jest uzależnienie przyznania środków od podjęcia przez Rosję powojennych zobowiązań reparacyjnych: „W każdym razie, objęte sankcjami rezerwy walutowe są ważnym pionkiem w rękach społeczności międzynarodowej, aby zakończyć rosyjską wojnę agresji.”

Vitaliy Kropachov, ukraiński biznesmen i właściciel Ukrdoninvest Group, uważa, że warunki niezbędne do udanej odbudowy są dość oczywiste: ukraińskie firmy będą potrzebowały szybkiego postępu Ukrainy w kierunku przystąpienia do UE, dostępu do rynków europejskich, tanich kredytów i wspólnych przedsięwzięć, aby móc przejść od rozwoju przemysłu opartego wyłącznie na zasobach do rozwoju przemysłu o większej wartości dodanej. Innym ważnym czynnikiem dla ożywienia gospodarczego jest powrót Ukraińców do domu. W publikacji zauważono, że grupa Kropachova uruchomiła projekt tworzenia kompleksów mieszkalnych i łączenia ich z cyklami produkcyjnymi, aby rozwiązać ten problem. W rezultacie ludzie, którzy wrócą i osiedlą się w takich kompleksach, natychmiast otrzymają pracę. Pilotażowy projekt grupy zostanie uruchomiony w regionie kijowskim.

Kropachov VitaliyŹródło: https://file.liga.net/persons/kropachov-vitaliy

Michael Landesmann, były szef Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW) i doradca ekonomiczny przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego, uważa, że przystąpienie Ukrainy do UE w ciągu najbliższych 2-3 lat jest dość realne. Taki termin pozostaje otwarty, ale „dzięki udziałowi Ukrainy w wielu programach unijnych proces ten może zostać przyspieszony”.

Michael LandesmannŹródło: https://pt-br.facebook.com/wiiw.economic.studies/videos/

Jego zdaniem fakt, że ukraińska gospodarka w ostatnich latach ewoluowała z dala od Rosji, a bliżej zachodnich rynków i ich wymagań, pomoże jej po wojnie. Największy potencjał modernizacyjny mają regiony wschodnie dzięki wysokiemu stopniowi uprzemysłowienia i bogatym złożom gazu. Jednak „państwo musi brać udział w inwestycjach także tutaj, gdyż strefy przygraniczne są prawdopodobnie zbyt ryzykowne dla prywatnych inwestorów, choć generalnie zaufanie do ukraińskich instytucji rośnie… Imponujące jest to, jak sprawnie rozwija się ten kraj mimo wojny”. Jego zdaniem kontrola ze strony państw-darczyńców może jeszcze bardziej przyspieszyć niezbędne reformy strukturalne w ukraińskiej administracji i sądownictwie.

Najnowsze

Zobacz również