Rynek pracy kurczy się! Wolnymi wakatami dysponuje zaledwie 5,8% firm

58
bezrobocie

Polski rynek pracy kurczy się. To fakt, nie opinia. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika bowiem, że liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy zmniejszyła się w skali roku o 27,5 proc., zaś wolnych nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano o 25,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Coraz mniej wolnych miejsc pracy

Wraz z końcem drugiego kwartału 2023 roku, w Polsce dostępnych było 113,2 tys. wolnych miejsc pracy. To wynik o 1,7 tys. niższy niż w pierwszym kwartale br. i aż 36,1 tys. niższy niż w analogicznym kwartale 2022 r.

Wolnymi wakatami dysponowało pod koniec pierwszego półrocza 2023 roku 5,8 proc. spośród 626,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Było ich o 3,9 proc. mniej niż na koniec pierwszego kwartału br. i o 9,6 proc. mniej niż na koniec drugiego kwartału 2022 r.

Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których zostało zgłoszonych 13,2% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Blisko co 5 wolne miejsce pracy stanowiło miejsce nowo utworzone (21,2 tys.).


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Do oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę Główny Urząd Statystyczny posłużył się wskaźnikiem wolnych miejsc pracy, określającym udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (tj. obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec drugiego kwartału 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 0,90 proc. i pozostał na niezmienionym poziomie względem pierwszego kwartału. W porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. wartość wskaźnika zmalała jednak o 0,28 proc., co prezentuje poniższą grafika.

Źródło: GUS

Miejsca pracy wg regionów i sektorów

W przekroju regionów (NUTS 2) na koniec drugiego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie zachodniopomorskim, gdzie wyniósł on aż 1,36 proc. Wysoki wskaźnik wystąpił także w regionach warszawski stołeczny (1,18 proc.) i lubuski (1,13 proc.). Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano zaś w regionie lubelskim (0,41 proc.).

Uwzględniając zaś rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, najwięcej wolnych miejsc pracy dostępnych było w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (19,8 proc. ich ogólnej liczby). Mimo to, liczba wolnych miejsc pracy w tej sekcji była o aż 31,8 proc. mniejsza niż w końcu drugiego kwartału 2022 r.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. odnotowano ponadto w sekcjach: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 41,6 proc., tj. do 1,7 tys. miejsc), Informacja i komunikacja (o 39,2 proc., tj. do 8,5 tys.) i Budownictwo (spadek o 37,4 proc., tj. do 12,1 tys. miejsc).

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja (2,25%).

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments