Ruszyło wsparcie dla piekarni i cukierni. Należy złożyć wniosek

404

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich oraz wykorzystują piec ogrzewany paliwem gazowym, mogą już wnioskować o zastosowanie preferencyjnych stawek za gaz.

Jak złożyć wniosek i jakie informacje trzeba w nim zawrzeć? Ile wyniesie wspomniana stawka preferencyjna dla piekarzy i cukierników?

ZUS przyjmuje wnioski o stawki preferencyjne za gaz dla piekarni i cukierni Zbiornik gazu

Piekarze i cukiernicy od teraz mogą korzystać z ceny maksymalnej gazu na poziomie 200,17 PLN za megawatogodzinę, jeżeli do prowadzenia działalności wykorzystują piec ogrzewany paliwem gazowym.

Omawiane wsparcie dla przedsiębiorców ze strony rządu to odpowiedź na postulaty branży, która czuła się pominięta w rządowych tarczach skierowanych do indywidualnych odbiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Piekarnie i cukiernie były jednymi z tych zakładów, w które bardzo mocno uderzył kryzys energetyczny i ogromne podwyżki cen gazu. Właściciele takich biznesów wielokrotnie apelowali do rządu o pomoc, ostrzegając przed ogromnymi podwyżkami pieczywa. Chleb podrożał, niektóre piekarnie nie przetrwały kryzysu.

Jacy przedsiębiorcy są uprawnieni do skorzystania z rządowej pomocy?

Jak przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia, muszą spełnić odpowiednie warunki. Powinni oni wykazać, że:

  • Na 31 grudnia 2022 r. rodzaj ich przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) był oznaczony kodem 10.71.Z
  • Prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek
  • Prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Ponadto, aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Jak złożyć wniosek o stosowanie ceny maksymalnej za gaz?

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Pomoc będzie dotyczyła rachunków obejmujących okres nie wcześniejszy niż kwiecień.

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Co, gdy ZUS odmówi wsparcia? Wniosek odrzucony

Na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 roku ZUS będzie oceniać, czy przedsiębiorca spełnia warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z.

Jeśli pracownik ZUS będzie mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie lub poprzez PUE ZUS. Szczegóły korespondencji będzie można znaleźć na koncie PUE ZUS.

W razie wydania odmownej decyzji w sprawie stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych każdy wnioskodawca, za pośrednictwem ZUS, będzie mógł odwołać się do właściwego sądu według zasad Kodeksu postępowania cywilnego.

Odwołanie należy złożyć na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Szczegóły dotyczące wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych znajdą się na stronie internetowej ZUS.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments