RPP zakończyła cykl zacieśniania! Stopy proc. są wciąż za nisko, apelują jednak ekonomiści

Udostępnij

cc-Adam-Glapinski-NBP-RPP-300x205.pngZgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała podczas odbywającego się w dniach 7-8 lutego 2023 roku posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych na niemienionych poziomach, w tym stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc. Na uwagę zasługuje fakt, iż dzisiejsze posiedzenia było już piątym z rzędu, w trakcie którego RPP zdecydowała pozostawić stopy bez zmian.

Podczas lutowego posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Prezes Glapiński dotrzymał słowa! “Traktat Sopocki” utrzymany

Decyzja o utrzymaniu stóp proc. na dotychczasowym poziomie była oczekiwana przez niemal wszystkich ekonomistów. Oczekiwania te wynikały z faktu, iż inflacja konsumencka (CPI) w dalszym ciągu spada osiągając w grudniu ubiegłego roku 16,6 proc., wobec 17,5 proc. w listopadzie ub.r.

To też sprawiło, że prezes NBP Adam Glapiński dotrzymał słowa danego pewnej działaczce Agrounii na molo w Sopocie, gdy powiedział jej, że stopa referencyjna wzrośnie maksymalnie do 6,75 proc. (wówczas wynosiła ona 6,50 proc.).

Inflacja będzie wyhamowywać “stopniowo”

Rada dostrzega ponadto, że pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce.

– W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo – wskazuje RPP w komunikacie po lutowym posiedzeniu dodając, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

NBP gotowy do interwencji na rynku walutowym

Rada zaznacza także, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Zakładając więc, iż w ocenie decydentów to umocnienie złotego byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki, ewentualna deprecjacja rodzimej waluty może zostać uznana za pretekst do przeprowadzenia takiej interwencji.

To koniec podwyżek stóp proc.

Wartym podkreślenia jest także, że dzisiejsze posiedzenie było już piątym z rzędu, podczas którego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Może więc to wskazywać, iż trwający od października 2021 roku cykl zacieśniania polityki pieniężnej, w trakcie którego stopa referencyjna wzrosła 11-krotnie z rzędu do 6,75 proc. z 0,10 proc. ostatecznie dobiegł końca.

Stopy proc. są za nisko

Podejścia członków Rady Polityki Pieniężnej do kwestii stóp procentowych w Polsce nie podzielają jednak ekonomiści Citi Handlowego.

Piotr Kalisz i Maciej Bącal z Citi Handlowego w swoim opracowaniu porównali obecną sytuację w krajach CEE (Europy Środkowo-Wschodniej): w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

– Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że w Polsce stopy procentowe są wciąż za nisko, niż że w innych krajach regionu są za wysoko – oceniają w swoim raporcie eksperci z Citi Handlowego.

Z ich wyliczeń wynika, że w perspektywie trzech lat Czechy, Węgry i Rumunia mają obecnie dodatnie realne stopy, podczas gdy Polska wciąż ujemne.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również