RPP podniesie w środę stopy proc. o 25 pb. Cykl podwyżek zbliża się do końca, uważa bank Millenium

Udostępnij

Adam GlapińskiWydarzeniem tygodnia na krajowym rynku finansowym będzie bez wątpienia posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która w środę podejmie decyzję monetarną. Będzie to pierwsze posiedzenie po wakacyjnej przerwie. Ekonomiści banku Millenium dostrzegają, że od lipcowego posiedzenia, kiedy to Rada zdecydowała się podnieść stopy procentowe o 50 pb. napłynęły dane, które przemawiają za dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej.

Cykl podwyżek stóp PRR zbliża się do końca

– Od ostatniego posiedzenia napłynęły dane wskazujące na utrzymanie się silnej presji inflacyjnej. Szybki odczyt inflacji w sierpniu wskazał na przyspieszenie inflacji, która napędzana jest nie tylko cenami energii, ale także czynnikami popytowymi. Dane z rynku pracy wskazały natomiast na utrzymanie rekordowo niskiego bezrobocia. To uwarunkowania, które przemawiają za dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej – wskazują ekonomiści banku Millenium.

Eksperci uważają jednak równocześnie, że napływające równocześnie dane o coraz silniejszym hamowaniu polskiej gospodarki mogą wpłynąć na zmniejszenie skali dalszych podwyżek.

Dlatego też w ich ocenie wysoce prawdopodobne jest podniesienie kosztu pieniądza jedynie o 25 pb.

– Zmniejszenie skali podwyżek stóp pozwoli RPP bardziej elastycznie reagować na z jednej strony utrzymującą się silną presję inflacyjną, a jednocześnie na spodziewane dalsze studzenie koniunktury – wskazują ekonomiści przypominając, że dotychczas RPP podniosła stopy już o 640 pb., w efekcie czego stopa referencyjna, która jeszcze w październiku 2021 r. wynosiła zaledwie 0,10 proc. obecnie wynosi aż 6,50 proc.

Ekonomiści zaznaczają jednak, że zmniejszenie skali podwyżek nie musi wcale oznaczać rewizji prognozy docelowej stopy procentowej, która ich daniem sięgnie w tym cyklu 7 proc., lub nieco powyżej.

Biorąc jednak pod uwagę pesymistyczne perspektywy krajowej, ale i europejskiej gospodarki ekonomiści uważają, że cykl zacieśniania zbliża się do końca i przestrzeń do dalszych podwyżek stóp jest niewielka. Ze względu na ekspansywną politykę fiskalną rośnie ich zdaniem jednak ryzyko utrzymania się stóp procentowych na wysokim poziomie dłużej niż oczekiwali dotychczas.

Skala przeceny złotego będzie umiarkowana

Mimo negatywnych nastrojów rynkowych związanym z rosnącymi obawami dotyczącymi kryzysu energetycznego w Europie, wycena złotego pozostaje względnie stabilna. Kurs EUR/PLN oscyluje bowiem wokół poziomu 4,72.

Ekonomiści banku Millenium uważają, że niesprzyjający wzrost globalnej awersji do ryzyka może częściowo być neutralizowany poprzez prawdopodobną podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

– Mimo jej prawdopodobnie skromnego wymiaru (+25 pkt. baz.) istotniejsza – dla rynków – będzie kontynuacja cyklu zacieśniania i utrzymanie szans na wzrost kosztu pieniądza także w kolejnych miesiącach tego roku – wskazują eksperci.

To też sprawia, że choć uważają oni, że kurs EUR/PLN będzie w tym tygodniu rosnąć, to skala przeceny polskiej waluty powinna być “umiarkowana”.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również