Rozliczamy PIT 37 – o czym warto wiedzieć?

771

PIT 37 to deklaracja podatkowa składana przez większość podatników, którzy osiągają dochody za pośrednictwem pracodawcy. Dowiedz się, o czym warto pamiętać, zanim podejmiesz się wypełniania deklaracji PIT 37.

Kto jest zobowiązany do wypełnienia PIT 37?

PIT 37

Deklaracja PIT 37 dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17 i 32%), uzyskanych za pośrednictwem pracodawcy. Dotyczy to dochodów uzyskanych między innymi z tytułu:

 • stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych,
 • emerytury, renty krajowej oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków w formie pieniężnej i stypendiów,
 • świadczeń z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • działalności wykonywanej między innymi z tytułu umowy zlecenia,
 • przychodów z praw majątkowych, w tym praw autorskich,
 • należności za bycie członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych bądź spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • umów aktywizacyjnych,
 • pracy osób skazanych oraz aresztowanych tymczasowo.

Mimo osiągniętych dochodów, z wyżej wymienionych tytułów, rozliczenie PIT 37 nie będzie jednak możliwe w przypadku tytułu działalności gospodarczej pozarolniczej. Z tego rodzaju deklaracji podatkowej nie skorzystają również osoby, które doliczają dochody nieletnich dzieci, jak również obniżające wysokość dochodów o straty z poprzednich lat. Deklaracji PIT 37 nie wypełnia się także w przypadku, gdy odliczany jest minimalny podatek dochodowy.

W jaki sposób i do kiedy trzeba rozliczyć PIT 37?

Deklarację można wypełnić w prosty sposób, korzystając między innymi z programu e-pity. Każda z osób, która spełnia powyższe warunki, może rozliczyć go indywidualnie, łącznie z małżonkiem bądź jako osoba wychowująca dziecko samotnie. Zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu, oświadczamy wybór konkretnego sposobu rozliczenia, dlatego też nie mamy obowiązku dodatkowego powiadamiania o tej kwestii urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca naszego zamieszkania, nie zameldowania. W okresie od 15 lutego do 30 kwietnia należy uzupełnić oraz dostarczyć rozliczenie w sposób, który najbardziej nam odpowiada – możemy zrobić to zarówno w tradycyjny sposób, za pomocą poczty polskiej bądź elektronicznie. Warto mieć na uwadze, aby danego terminu nie przekroczyć, gdyż mogą nam wtedy grozić konsekwencje karno-skarbowe. Wcześniejsze złożenie deklaracji sprawi natomiast, że zostanie przypisana jej data 15 lutego.

Jakie ulgi podatkowe dotyczą deklaracji PIT 37?

W zeznaniu podatkowym można uwzględnić ulgi oraz odliczenia, o ile nam one przysługują. Zastosowane ulgi w PIT 37 mogą pomniejszych dochód bądź wyłącznie wysokość samego podatku. W deklaracji można uwzględnić między innymi ulgę prorodzinną na dzieci, odliczenie składek dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, ujętego w informacji przesłanej przez pracodawcę, jak i ulgę aktywizacyjną, umożliwiającą odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne, związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, które opłacone były z osobistych środków.

W podatku dochodowym, ulgi oraz odliczenia mają większy zakres, do którego zaliczają się:

 • odliczenie darowizny, której wysokość nie przekracza 6% dochodów, pod warunkiem udokumentowania – wyjątek stanowi darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, którą możemy odliczyć w całości;
 • odliczenie zwróconych świadczeń, pobieranych nieprawnie i w całości zwróconych;
 • odliczenie wpłat na IKZE;
 • składki ZUS;
 • ulga rehabilitacyjna dla osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna, który poniósł koszty związane z rehabilitacją oraz innymi czynnościami, mającymi na celu poprawę codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
 • ulga termomodernizacyjna, przeznaczona dla właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, rozpoczynających prace związane z termomodernizacją w roku, za który składana jest deklaracja podatkowa;
 • ulga odsetkowa, przeznaczona dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy uzyskany w latach 2002-2006;
 • ulga na Internet.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments