Zielona energia zyskuje na znaczeniu – rośnie moc i produkcja prądu z małych instalacji OZE

225
Odnawialne źródła energii

Polska energetyka w coraz większym stopniu opiera się na niewielkich instalacjach produkujących prąd ze źródeł odnawialnych.

W 2022 roku małe instalacje OZE wytworzyły ponad 6,7 terawatogodziny energii, z czego 4,6 TWh pochodziło z fotowoltaiki. Sama liczba małych instalacji OZE wzrosła zaś w ubiegłym roku do 4259. Ponad 70% z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne.

Małe instalacje OZE coraz popularniejsze Odnawialne źródła energii

W poniedziałek opublikowano coroczny raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dowiedzieliśmy się z niego, że moc małych instalacji OZE na koniec 2022 roku przekroczyła 3 gigawaty.

Dla porównania łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni w Polsce wyniosła blisko 60 gigawatów, z czego około 22,5 gigawata stanowią odnawialne źródła energii, a 12 gigawatów – sama fotowoltaika

Liczba zarejestrowanych małych instalacji OZE na koniec 2022 r.

Ponadto, według danych z prowadzonego przez Prezesa URE rejestru na 31 grudnia 2022, wytwórcy produkowali energię w 4259 małych instalacjach. Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, liczba zarejestrowanych instalacji na koniec 2021 roku wynosiła 1932, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 120%.

Najwięcej na koniec 2022 roku – aż 3056 – było małych instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Ich moc zainstalowana wyniosła prawie 2492 megawatów. Na drugim miejscu pod względem liczby znalazły się małe elektrownie wiatrowe, których było 611, o łącznej mocy 403 megawatów.

W kraju funkcjonowały także 404 elektrownie wodne zaliczane do małych instalacji OZE, o łącznej mocy niemal 100 megawatów, 180 źródeł biogazowych o łącznej mocy 75 megawatów, oraz 8 instalacji wykorzystujących biomasę, o łącznej mocy 4,6 megawata.

Moc zainstalowana i wyprodukowana energia przez małe instalacje OZE w 2022

Łączna moc zainstalowana instalacji wpisanych na koniec 2022 roku do rejestru przekroczyła 3 gigawaty, podczas gdy na koniec 2021 był to zaledwie 1 gigawat. Mało tego – wytwórcy w małych instalacjach OZE wyprodukowali 6,728 terawatogodziny energii elektrycznej, co stanowiło niespełna 4% całkowitej krajowej produkcji, która była na poziomie 175 terawatogodzin.

Najwięcej energii pochodziło z małych elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 terawatogodziny, co stanowi 69% całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE. Nowoczesne odnawialne źródła energii

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 terawatogodziny, czyli około 20% energii wyprodukowanej przez małe instalacje.

Wytwórcy 42% swojej produkcji z małych instalacji sprzedali sprzedawcom zobowiązanym, a 58% zużyli sami lub sprzedali innym odbiorcom, niż sprzedawcy zobowiązani.

Czym są małe instalacje OZE?

Zgodnie z definicją prawną, mała instalacja OZE to źródło o mocy zainstalowanej od 50 kilowatów do 1 megawata.

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że pod koniec 2021 roku, w związku ze zmianą ustawową, górny limit mocy dla małej instalacji został podniesiony z 0,5 do 1 megawata, w związku z czym do rejestru małych instalacji, prowadzonego przez regulatora przeszło ponad 3 tysiące z nich, działających wcześniej na mocy koncesji.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments