Rodzaje tablic rejestracyjnych w Polsce

484

rodzaje tablic rejestracyjnych w PolsceChyba każdy kierowca zgodzi się, że tablica rejestracyjna jest dla samochodu tym, czym PESEL dla obywatela Polski. Co więcej, każda tablica jest unikalna nie tylko w skali naszego kraju, lecz także całego świata. W praktyce często pełnią one nawet funkcje ozdobne i podkreślają prestiż właściciela. Co więcej, wciąż pojawiają się nowe warianty i wzory tablic służących wyróżnianiu pojazdów podlegających pod szczególne przepisy, którym należą się pewne przywileje. Jakie rodzaje tablic rejestracyjnych w Polsce możemy spotkać? Co one oznaczają? Jaki jest ich format, kolory i na jakie litery się zaczynają? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Tablice rejestracyjne – historia

Historia tablic rejestracyjnych rozpoczęła się najprawdopodobniej w 1893 roku we Francji, natomiast w Polsce po raz pierwszy pojawiły się one na pojazdach w 1922 roku na skutek rozporządzenia Ministerstwa Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych. Początkowo tablice miały białe tło z czarną obwódką oraz czarnymi znakami. Na numer rejestracyjny składały się litery określające rodzaj pojazdu oraz pięć cyfr (od 00 001 do 19 999). Wraz z upływem czasu polskie tablice rejestracyjne przechodziły liczne zmiany i modernizacje.

Ostatnie znaczące modyfikacje miały miejsce 31 marca 2000 roku i były związane przede wszystkim z chęcią wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej i tym samym konieczne było przystosowanie przepisów prawa drogowego do wymogów unijnych. Są to głównie białe tablice z niebieskim fragmentem po lewej stronie oraz czarnymi znakami, wydawane od 1 maja 2000 roku.

Z kolei najnowsze standardowe tablice rejestracyjne możemy rozpoznać po dwóch cechach – symbolu Unii Europejskiej nad napisem PL na niebieskim tle oraz nalepce legalizacyjnej pomiędzy symbolem powiatu a numerem rejestracyjnym. Obowiązują one od 1 stycznia 2018 roku. Warto jeszcze dodać, iż od 1 lipca 2018 wydawane są tablice zmniejszone. Charakteryzują się jedną linią znaków w krótszej formie oraz mniejszą szerokością, ułatwiającą montaż w autach, w których zwyczajnie się nie mieszczą.

Rodzaje polskich tablic rejestracyjnych

Obecnie w Polsce obowiązuje aż siedem rodzajów tablic rejestracyjnych, w zależności od przeznaczenia i rodzaju pojazdu, na którym są zamontowane. Wyróżnia się:

 • Tablice zwyczajne
 • Tablice indywidualne
 • Tablice zabytkowe
 • Tablice dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym
 • Tablice tymczasowe
 • Tablice profesjonalne
 • Tablice dyplomatyczne

Wymiary tablic rejestracyjnych wynoszą z kolei w przypadku:

 • samochodowych jednorzędowych – 520 x 114 mm
 • samochodowych dwurzędowych – 305 x 214 mm
 • samochodowych zmniejszonych – 305 x 114 mm
 • motocyklowych – 190 x 150 mm
 • motorowerowych – 140 x 114 mm

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice zwyczajne

Tablice zwyczajne są zdecydowanie najczęściej spotykane na polskich drogach. Zostały już one wspomniane powyżej, tak więc posiadają one białe tło, na którym umieszczone są znaki w kolorze czarnym. Pierwsze litery tablicy oznaczają województwo, w którym zarejestrowany został pojazd, natomiast ciąg dalszych cyfr jest zazwyczaj wybierany losowo.

Ile kosztują? 80 złotych. Do tego należy doliczyć inne opłaty, w tym za znak legalizacyjny (12,50 PLN) czy też nalepkę kontrolną na szybę pojazdu (18,50 PLN). Tablice zwyczajne motocyklowe i motorowe są z kolei tańsze – cena tych pierwszych wynosi 40 PLN, a drugich 30 PLN.

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice indywidualne

Ten typ tablic, jak sama nazwa wskazuje, to ukłon Ministerstwa Infrastruktury w stronę kierowców, którzy chcą podkreślić swoją indywidualność na drodze nie tylko samochodem, ale i numerem rejestracyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem kierowca może zdecydować się na tablice, na których umieszczony zostanie np. pseudonim, nazwa jego firmy, a nawet imię ukochanej osoby. Hasło umieszczone na tablicy nie może być na pewno wulgarne czy też obraźliwe i dodatkowo musi się zmieścić w 5 znakach. W tablicach indywidualnych nie jest dopuszczone stosowanie polskich znaków, jak: “ą, ę, ć, ś, ł” czy “ó”.

O ile taka tablica rejestracyjna to doskonały znak rozpoznawczy zarówno dla samochodu, jak i samego właściciela, o tyle za taką ekstrawagancję trzeba jednak odpowiednio zapłacić. Koszt samych tablic indywidualnych to 500 złotych za sztukę (auto zawsze wymaga dwóch, motocykl jednej).

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice zabytkowe

Tablice zabytkowe są zarezerwowane dla pojazdów starszych niż 25 lat, które nie są produkowane od co najmniej 15 lat oraz są wpisane do rejestru dóbr kultury. Aby samochód mógł być uznany za zabytkowy, musi być oryginalny w co najmniej 75 procentach. Tablice zabytkowe mają tło w kolorze żółtym z czarnymi znakami oraz narysowanym symbolem zabytkowego samochodu. Oznaczenia na tablicy odnośnie miejsca rejestracji i numerowania jest identyczna jak w przypadku tablic zwyczajnych.

Koszt rejestracji samochodu na żółte tablice to 100 złotych (50 w przypadku motocykla). Pamiętać jednak należy, że wcześniej dla takiego pojazdu trzeba wyrobić tzw. “białą kartę”, co również wiąże się z kosztami oraz opłacić inne koszty związane z rejestracją auta zabytkowego.

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nowo rejestrowane auta, w których źródłem energii nie jest spalanie węglowodorów, mogą otrzymać specjalne tablice rejestracyjne z zielonym tłem i czarną czcionką. Są one wydawane dla samochodów (jako jedno- lub dwurzędowe albo zmniejszone), ciągników, motocykli i pojazdów pokrewnych oraz motorowerów – również jako tablice indywidualne (poza motorowerowymi). Posiadacz takiego pojazdu, jeżeli wcześniej zarejestrował go z użyciem tablic zwyczajnych, może wnioskować o wydanie tablic o jasnozielonym tle, bez zmiany numeru rejestracyjnego.

Osoby poruszające się autem z takim napędem z reguły mogą w postaci między innymi prawa do jazdy buspasem, darmowego postoju w strefie płatnego parkowania czy wjazdu do stref czystego transportu. Auta hybrydowe, mimo częściowo elektrycznego napędu, nie są uprawnione do tego typu tablic. Koszt tablic rejestracyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym wynosi 93 PLN.

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice tymczasowe

Tablice tymczasowe, nazywane również próbnymi, są ważne jedynie 30 dni, jednak w niektórych sytuacjach można ten okres wydłużyć o kolejne 14 dni. Tego rodzaju tablice wydawane są na dojazd autem na przegląd techniczny, w celu wywozu samochodu za granicę, na przejazd pojazdem z miejsca zakupu na terytorium Polski lub też w celu dokonania badań homologacyjnych auta na wniosek jednostki badawczej producenta pojazdu.

Tablice tymczasowe posiadają białe tło, na którym znajdują się czerwone znaki. Ich koszt wynosi 62 złote w przypadku samochodu oraz 12 PLN, jeśli chodzi o motocykl lub motorower.

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice profesjonalne

Od 11 lipca 2019 roku weszły do użytku tablice dla profesjonalistów: producentów pojazdów, ich sprzedawców lub jednostek badawczych testujących pojazdy. Instytucje takie mogą składać wnioski do urzędu o uznanie ich podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie mogą uzyskać potrzebną ilość kompletów tablic rejestracyjnych i blankietów dowodów rejestracyjnych. W zależności od potrzeb (jazdy próbne, testowe, promocyjne) tablice te mogą być zakładane w konkretnym czasie na kolejne pojazdy, dzięki czemu unika się potrzeby każdorazowego rejestrowania każdego z tych pojazdów w urzędzie od nowa.

Czym się wyróżniają? Zieloną czcionką na białym tle oraz zupełnie inną formą zapisu niż w tablicach zwykłych. Pierwsza litera określa powiat, ale pozostałe znaki są dobrane w inny sposób.

Rodzaje tablic rejestracyjnych – tablice dyplomatyczne

Tablice dyplomatyczne, jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone do pojazdów przedstawicielstw dyplomatycznych oraz misji państw obcych w naszym kraju. Tablice mają tło koloru niebieskiego i białe znaki. Pierwsza litera na tablicy oznacza województwo rejestracji auta, trzy pierwsze cyfry oznaczają symbol państwa, natomiast trzy kolejne znaki to kod przeznaczenia:

 • 0xx – prywatny pojazd personelu dyplomatycznego
 • 2xx – prywatny pojazd attache wojskowego
 • 3xx – prywatny pojazd personelu niedyplomatycznego
 • 501 – służbowy pojazd ambasadora
 • 5xx – służbowy pojazd ambasady
 • 7xx – służbowy pojazd ambasady
 • 9xx – pojazd personelu konsularnego

Dawne tablice rejestracyjne

Wciąż legalnie można używać tablic, których wydawanie skończyło się wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju. Charakteryzują się prostotą – nie mają żadnych znaków i symboli oprócz liter i cyfr. Oczywiście wciąż stosunkowo często na ulicach widujemy pojazdy na takich tablicach (zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miastach), ale dotyczy to wyłącznie tych, na których właścicielach nie ciążył obowiązek ich zmiany do 2000 roku (taki jak choćby zmiana właściciela). Co ciekawe, takie tablice mają naprawdę liczne grono miłośników – w wielu środowiskach auta oznaczone tymi tablicami mają większą wartość i są bardziej prestiżowe niż te oznaczone tablicami zabytkowymi.

Litery tablic rejestracyjnych

Pierwsza litera tablicy rejestracyjnej oznacza województwo, w jakim auto zostało zarejestrowane. Ta zasada dotyczy zarówno tablic zwyczajnych, dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym, zabytkowych, jak i tymczasowych, profesjonalnych oraz indywidualnych. Poniżej przedstawiono więc jaka litera wyróżnia dane województwo:

 • B – województwo podlaskie
 • C – województwo kujawsko-pomorskie
 • D – województwo dolnośląskie
 • E – województwo łódzkie
 • F – województwo lubuskie
 • G – województwo pomorskie
 • K – województwo małopolskie
 • L – województwo lubelskie
 • N – województwo warmińsko-mazurskie
 • O – województwo opolskie
 • P – województwo wielkopolskie
 • R – województwo podkarpackie
 • S – województwo śląskie
 • T – województwo świętokrzyskie
 • W – województwo mazowieckie
 • Z – województwo zachodniopomorskie

Zagraniczne tablice rejestracyjne w Polsce

Polskie przepisy dopuszczają korzystanie z auta na tablicach rejestracyjnych z innego kraju, pod warunkiem że składają się one z cyfr arabskich i liter alfabetu łacińskiego. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy taki samochód od kogoś pożyczymy lub użytkujemy go choćby jako służbowy, inaczej – nie jesteśmy jego właścicielem. Wtedy podczas kontroli można otrzymać mandat z tytułu niezgodności danych właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym z osobą kierującą pojazdem. Aby go uniknąć, należy przygotować dokument potwierdzający prawo do użytkowania samochodu. Może to być umowa zakupu lub użyczenia.

Tablice rejestracyjne a RODO

W kwietniu 2020 roku, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ostatecznie uznał, że tablice rejestracyjne są danymi osobowymi, które powinny być chronione. Oznacza to, że ich zbieranie oraz udostępnianie podlega surowym regułom. Z tego powodu opublikowanie w sieci zdjęcia czy filmu, na którym widoczne są tablice rejestracyjne pojazdów, może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Zgodnie z przepisami RODO osoba, która uzna, że jej dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z jej wolą, może wystąpić do administratora danych (w tym wypadku autora zdjęcia czy nagrania) o odszkodowanie lub zwrócić się bezpośrednio do sądu. Niezależnie od tego może też złożyć skargę do UODO.

Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy to już konsumenci. Co to oznacza dla kupujących “na firmę” i dla sprzedawców?
Następny artykułImmersion Games pozyskało od inwestorów łącznie 4,5 mln zł w IV kw. 2020 r.
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments