Rezygnacja z polisolokaty w Vienna Life. Jak odzyskać utracone pieniądze?

Udostępnij

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokaty, przez wiele lat były jednymi z najchętniej wybieranych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, ponieważ zapewniały jednocześnie ochronę życia oraz możliwość pomnażania kapitału. Miały jednak pewne wady, o których ubezpieczeni przekonywali się dopiero w chwili likwidacji polisolokaty. Jeśli i dla Ciebie rezygnacja z ubezpieczenia w Vienna Life okazała się stratą pieniędzy, sprawdź jakie masz możliwości.

  1. Polisolokata w Vienna Life – rezygnacja nie oznacza utraty pieniędzy
  2. Jak odzyskać pieniądze utracone podczas likwidacji ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Postanowienia umowy zawieranej między ubezpieczycielem a ubezpieczającym, które wzbudzają najwięcej kontrowersji, dotyczą opłaty likwidacyjnej, naliczanej w momencie zamknięcia produktu przed wyznaczonym terminem. Im wcześniej następowało takie zamknięcie, tym większe koszty ponosił ubezpieczony.

Polisolokata w Vienna Life – rezygnacja nie oznacza utraty pieniędzy

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. UFK, było bardzo kuszące. Towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak Skandia (obecnie Vienna Life), oferowały swoim klientom możliwość połączenia ubezpieczenia z inwestycjami i oszczędzaniem, dzięki czemu klient miał sporo zyskać i uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). W regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zawarta była jednak informacja, że całkowite ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczony, a więc mogło okazać się, że po kilkunastu latach regularnego oszczędzania i inwestowania, klient ubezpieczyciela mógł nie tylko nic nie zyskać, ale również stracić swoje pieniądze. To jeden z argumentów, które podniósł w swojej decyzji z 2016 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykazał on również, że rezygnacja z polisolokaty w Skandii i związane z nią opłaty likwidacyjne są ograniczeniem prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy, które to prawo jest gwarantowane przez ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Niedozwolone postanowienia umowne stały się kością niezgody pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczającymi – wiele z tych spraw swój finał znalazło w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze utracone podczas likwidacji ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Na mocy zapisów zawartych w umowie ubezpieczenia na życie z UFK, wcześniejsze rozwiązanie umowy oznaczało wypłatę wartości wykupu pomniejszoną o wysokość opłat likwidacyjnych. Jak można przeczytać na https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/, odzyskanie utraconych pieniędzy jest możliwe, a furtką do walki o zwrot nienależnie pobranych opłat okazały się być niedozwolone klauzule umowne zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Walka ta nie jest jednak łatwa i w wielu przypadkach wymaga udziału adwokatów, którzy posiadają szeroką wiedzę prawną i potrafią ją wykorzystać do dochodzenia roszczeń w imieniu swoich klientów od nieuczciwych ubezpieczycieli. Chcąc zawalczyć o utracone środki, należy przygotować zawartą z ubezpieczycielem umowę i przedstawić ją prawnikowi. Ten przeanalizuje jej zapisy, opracuje najskuteczniejszą drogę postępowania i pomoże przez nią przejść. Wystąpienie do ubezpieczyciela z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykupu rozpoczyna oficjalną procedurę, która może zakończyć się w dwojaki sposób – uznaniem roszczenia lub jego odrzuceniem, co oznacza walkę o swoje pieniądze w ewentualnym sporze sądowym.

Najnowsze

Zobacz również