Rejestracja i wyrejestrowanie samochodu – to musisz wiedzieć

0
rejestracja i wyrejestrowanie samochodu

Kupno samochodu zawsze jest dużym wydarzeniem. Najczęściej wiąże się ono z długimi poszukiwaniami i licznymi dylematami. Może więc się zdarzyć, iż zapomnimy dopełnić urzędowych obowiązków, a takie działanie może mieć poważne konsekwencje. Otóż, gdy kupimy samochód, należy udać się do wydziału komunikacji w urzędzie miasta lub odpowiednio w starostwie powiatowym i dopełnić formalności związanych z jego rejestracją.

Analogicznie wygląda kwestia z wyrejestrowaniem samochodu, lecz o tym z reguły pamiętamy – w końcu jeśli tego nie zrobimy, będziemy musieli dalej opłacać składki ubezpieczenia OC.

Ile mamy czasu na rejestrację samochodu? Jakie dokumenty są potrzebne przy takim działaniu, a także przy wyrejestrowaniu? Czy są kary za opóźnienia? Jak zarejestrować i jak wyrejestrować auto? Wszystkie te informacje zostaną klarownie przedstawione poniżej.

Rejestracja samochodu – ile dni 2021?

W świetle nowych przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku, nabywca samochodu miał 30 dni od zakupu na przerejestrowanie pojazdu. Przepisy obowiązywały jednak zaledwie przez kilkanaście tygodni, ponieważ ze względu na pandemię COVID-19 i sytuację w kraju z nią związaną, zdecydowano się pójść na rękę kierowcom. W konsekwencji, czas na zarejestrowanie auta sprowadzonego z Unii Europejskiej do Polski został wydłużony z 30 do 180 dni. Zrobiono to, aby wyeliminować kolejki w urzędach w czasach koronawirusa.

Jednak od 1 stycznia 2021 roku, wróciliśmy do wprowadzonych w życie rok wcześniej przepisów. Na rejestrację samochodu mamy więc 30 dni.

Spóźnienie z rejestracją samochodu – kara

Właściciela samochodu, motocykla lub innego pojazdu, który nie zarejestrował go w wyznaczonym czasie, czekała kara w wysokości od 200 do 1000 złotych. Warto więc pamiętać o dopełnieniu tej formalności w terminie.

Rejestracja samochodu – dokumenty 2021

Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Mowa tu o takich wymaganych dokumentach, jak:

 • Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu). Nie dotyczy to pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i od ostatniej rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela tego pojazdu, w przypadku gdy przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby) – w zakresie dowodu własności pojazdu
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Świadectwo zgodności WE, albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu

Rejestracja samochodu – krok po kroku 2021

Aby zarejestrować auto, właściciel stawia się z kompletem dokumentów w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Wniosek o rejestrację można pobrać ze strony internetowej wydziału komunikacji lub odebrać osobiście w placówce. Z tymi dokumentami musimy udać się do odpowiedniego miejsca w wydziale komunikacji – z reguły znajduje się tam specjalne okienko, w którym można zarejestrować lub przerejestrować samochód. W zależności od tego, jakie dokumenty złożymy i czy będziemy zmieniać tablice rejestracyjne, zapłacimy inną opłatę za rejestrację auta. Jakie opłaty ponosimy?

 • Tymczasowy dowód rejestracyjny – 13,5 PLN
 • Dowód rejestracyjny – 54 PLN
 • znaki legalizacyjne – 12,5 PLN
 • nalepka kontrolna – 18,5 PLN
 • tablice rejestracyjne – 80 PLN
 • opłata ewidencyjna – 2 PLN

Jeśli kupiliśmy samochód od osoby, która mieszka w powiecie naszej miejscowości zamieszkania, nie musimy kupować tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej. Wtedy za przerejestrowanie auta zapłacimy 82 złote. W przeciwnym razie taka operacja wyniesie 180,50 PLN. Jeśli nie posiadamy karty pojazdu, będziemy musieli dodatkowo zapłacić 75,50 PLN. Natomiast, jeżeli na rejestracji nie stawi się jeden ze współwłaścicieli pojazdu osobiście, trzeba okazać pełnomocnictwo, za które opłata wynosi 17 złotych.

Jak długo trwa rejestracja? Na początku otrzymamy w wydziale komunikacji “miękki” dowód rejestracyjny ważny przez 30 dni. Po upływie 1-3 tygodni będziemy mogli odebrać stały dowód rejestracyjny.

Wyrejestrowanie samochodu – jakie dokumenty?

Powodów, dla których należy wyrejestrować samochód może być wiele. Nie zawsze musi to być kradzież, kasacja, czy zarejestrowanie poza granicami RP. Samochód możemy także wyrejestrować po jego sprzedaży, uchroni to sprzedawcę przed ewentualnymi nieprzyjemnościami związanymi z wykorzystaniem samochodu w celach przestępczych lub choćby kwestii przedłużenia polisy OC.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
 • Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
 • Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą
 • Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 • Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
 • Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie

Wyrejestrowanie pojazdu to proces bardzo podobny do samej rejestracji auta. Tak jak we wcześniej opisywanym przypadku, wniosek o wyrejestrowanie składa się w wydziale komunikacji. Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć:

 • Dowód rejestracyjny
 • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty właściciela
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu

Poza powyższymi dokumentami, w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu, należy złożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące takich zdarzeń, jak kradzież, zniszczenie, kasacja czy sprzedaż poza granice RP. Z oczywistych też powodów niektórych dokumentów nie będziemy mogli dołączyć, jak choćby tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży.

Wyrejestrowanie samochodu – ile kosztuje?

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 10 złotych za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu oraz dodatkowo w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, opłaty na rzecz gminy obliczanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Jeżeli w naszym imieniu występuje pełnomocnik, tak jak w przypadku rejestracji pojazdu, należy doliczyć 17 złotych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wyrejestrowanie samochodu – ile czasu?

Jak długo trwa wyrejestrowanie auta? Zazwyczaj wniosek jest rozpatrywany natychmiast, choć urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W wyjątkowych przypadkach ten okres może się wydłużyć do 2 miesięcy. Jeśli jednak wniosek zostanie odrzucony, możemy się odwołać od tej decyzji. Mamy na to 14 dni.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments