Przedsiębiorcy najgorsze mają już za sobą. „Wczesne sygnały ożywienia”, wskazują ekonomiści

Udostępnij

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) będące instytucją świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych dla gospodarki polskiej opublikowało wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej. Raport ten wskazuje, że sytuacja przedsiębiorców jest coraz lepsza, co bez wątpienia napawa optymizmem na przyszłość.

Przychody rosną szybciej niż koszty

Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna.

Eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych dostrzegają, iż grudzień 2023 r. był już szóstym miesiącem z Rzędu, kiedy wartość wskaźnika Income Cost Index wzrosła, czy czym w ostatnich dwóch miesiącach pozytywne zmiany miały „znaczący charakter.”

– W sumie w ciągu ostatniego pół roku wskaźnik odzyskał ponad 5,5 punktu, czyli blisko ¼ utraconej w okresie kwiecień 2021-grudzień 2022 wartości – wyliczają ekonomiści BIEC dodając, że poprawie uległy wszystkie składowe obrazujące relacje przychodów do kosztów.

Największy wpływ na wzrost wskaźnika miała relacja długookresowych do krótkookresowych stóp procentowych. Po raz pierwszy od lipca 2022 roku przyjęła ona bowiem dodatnią wartość.

Poprawie uległy także relacje przychodów z podstawowej działalności gospodarczej do ogółu kosztów, w tym w szczególności przychodów ze sprzedaży do kosztów pracy oraz do ceny kredytowania działalności inwestycyjnej.

W nieco mniejszym stopniu poprawie uległa relacja przychodów do kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również