Jakie są korzyści z prowadzenia biznesu w domu?

507

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią w Polsce aż 96% liczby wszystkich firm. Najwięcej – ponad połowa z nich – działa w branży usługowej. Co więcej, polscy mikroprzedsiębiorcy to przede wszystkim małe, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, które bardzo często mogą być prowadzone w domu, co w dużym stopniu wykazała pandemia koronawirusa – podczas pierwszej i drugiej fali COVID-19 większość biur była pozamykana. Szybko okazało się wtedy, że prowadzenie biznesu w ten sposób niesie za sobą wiele niezaprzeczalnych i namacalnych korzyści. Jakich? Zostaną one zaprezentowane poniżej. Pierwsza z nich to oczywiście:

Oszczędność na wynajmie biura i dojazdach

Co wydaje się oczywiste, prowadząc biznes w domu nie ma konieczności wydawania środków na wynajem biura, czy ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z mediami, sprzątaniem biura, remontami, zakupem potrzebnych urządzeń i materiałów biurowych. Problemu nie stanowią także wydatki na paliwo lub komunikację miejską związane z dojazdem do pracy. W ten sposób oszczędzamy zatem zarówno czas, jak i pieniądze.

Mieszkanie lub dom jako środek trwały Stanowisko do prowadzenia działalności gospodarczej w domu

Część mieszkania lub domu, która przeznaczona jest na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, może stanowić środek trwały firmy, a co za tym idzie, podlegać amortyzacji. Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Co więcej, amortyzacji podlega również własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Metody amortyzacji lokalu mieszkalnego

Podatnik może zastosować jedną z dwóch dopuszczalnych metod amortyzacji lokalu mieszkalnego:

  • Amortyzację na zasadach ogólnych
  • Amortyzację uproszczoną.

Amortyzacja mieszkania na zasadach ogólnych

Zgodnie z zasadą opisaną w art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje jedynie część nieruchomości, budynku czy lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności gospodarczej – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, budynku lub lokalu, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajdujący się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że w przypadku lokalu mieszkalnego stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 %. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy podatnik może jednak indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. W tym przypadku mogą one wynieść nawet 10%.

Amortyzacja uproszczona mieszkania

W tym przypadku obowiązuje art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 PLN, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Tak, jak w przypadku amortyzacji na zasadach ogólnych, tutaj również znajdzie zastosowanie stawka 1,5% w skali roku.

Amortyzacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Powyższe prawa to wartości niematerialne i prawne, które amortyzuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Koszty utrzymania mieszkania jako koszty uzyskania przychodu

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje część mieszkania lub domu do prowadzenia działalności gospodarczej, ma on prawo zaliczyć do kosztów część wydatków, jakie ponosi na utrzymanie nieruchomości. Wydatki związane z eksploatacją mieszkania trzeba rozdzielić na te, które są związane z prowadzoną działalnością oraz te o charakterze osobistym. Podziału kosztów związanych z czynszem i zużyciem mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda) należy dokonać w sposób proporcjonalny, wyliczając na przykład procent udziału powierzchni wykorzystywanej do działalności w ogólnej powierzchni nieruchomości.

Koszty utrzymania mieszkania, które można odliczyć

Wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, Internet, wodę, gaz, centralne ogrzewanie, a nawet środki czystości przypadające na działalność gospodarczą można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych podpinając pod nie faktury lub rachunki oraz zaznaczając sposób wyliczenia.

Telefon domowy

W przypadku telefonu domowego wykorzystywanego zarówno do celów osobistych, jak i firmowych, odpowiednim sposobem podziału kosztów będzie biling telefoniczny. W przypadku abonamentu, podatnik powinien rozliczyć go według proporcji, jaka wynika ze stosunku rozmów prywatnych i firmowych.

Internet Kobieta współpracująca z kontrahentami z domu

Przy rozliczaniu kosztów za Internet, mogą pojawić się trudności w określeniu części stanowiącej koszty uzyskania przychodu. Jeżeli rachunek za Internet przychodzi razem z rachunkiem za telefon, wówczas podatnik może przyjąć proporcję wynikającą z rozmów telefonicznych. W innym przypadku należy ustalić proporcję w jakiej części korzysta się z Internetu do celów firmowych, a w jakiej do celów prywatnych. Na ogół jest ona identyczna, jak w przypadku procentowej powierzchni mieszkania lub domu wykorzystywanej do prowadzenia działalności. Istnieje jednak także możliwość wyliczenia proporcji metodą ewidencji godzinowej. Przedsiębiorca musi wtedy ocenić przez ile godzin w miesiącu korzysta z Internetu prywatnie, a ile w ramach prowadzonej działalności.

W sytuacji kiedy umowa Internetu została zawarta na osobę prywatną, a Internet używany jest i w działalności i prywatnie, to przedsiębiorca powinien wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie, której będzie mógł dokonać zapisów w ewidencji.

Odsetki od kredytu mieszkaniowego jako koszty uzyskania przychodu

Podatnik ma także możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu w proporcji, w jakiej jest ono wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas, na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, dokonuje się księgowania kosztu. Pod sporządzony dowód należy podpiąć potwierdzenie zapłaty odsetek, oraz kopię harmonogramu spłat rat kredytu.

Korzyści z prowadzenia biznesu w domu – co się wkrótce zmieni?

Jak wynika z założeń projektu ustawy wchodzącej w skład programu nazywanego Polskim Ładem, która zgodnie z zapowiedziami ma wejść w życie, od początku stycznia 2022 roku, podatnik niestety utraci prawo do amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że nowe regulacje dotkliwie uderzą w przedsiębiorców prowadzących biznes we własnym domu lub mieszkaniu.

Po wejściu w życie proponowanych zmian nadal będzie możliwe amortyzowanie części nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczyć to będzie jednak tylko budynków i lokali użytkowych, a to z kolei wiąże się nie tylko z wieloma obowiązkami administracyjnymi, ale także z koniecznością rozliczenia dużo wyższego podatku od nieruchomości.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments