Program “Moja Woda”. Pula środków dotacji w 3. edycji zwiększona do 230 mln zł

282
Woda

Zainteresowanie programem „Moja Woda” jest na tyle duże, że w piątek Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła zwiększenie puli pieniędzy w nim udostępnionych – i to aż o 100 milionów złotych.

W ramach tego programu właściciele domów będą mogli dostać do 6 tysięcy złotych na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Minister Moskwa o gigantycznym zainteresowaniu programem “Moja Woda”

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa napisała na platformie X (dawniej znana jako Twitter), że “Polacy wiedzą, jak dbać o środowisko i walczyć z suszą. Świetnym tego potwierdzeniem jest ogromne zainteresowanie programem Moja Woda”.

Warto bowiem przypomnieć, że już niemal dwa tygodnie temu wiceminister Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska informowała, iż zarejestrowane do 16 sierpnia wnioski w trzeciej edycji tego programu stanowiły 70% udostępnionych środków.

W związku z tym pula środków została zwiększona o kolejne 100 milionów złotych, co oznacza, że łącznie w trzeciej edycji na realizację programu “Moja Woda” rząd przeznaczy 230 milionów PLN.

Trzecia edycja programu “Moja Woda” – wysokość dotacji

W najnowszej odsłonie programu “Moja Woda” beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje do 6 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W poprzednich edycjach dotacje były niższe i wynosiły maksymalnie do 5 tysięcy PLN.

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśniła, że podstawowym założeniem programu “Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku.

Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może w praktyce nauczyć się jak gromadzić wodę, a tym samym przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i przeciwdziałać skutkom suszy.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu “Moja Woda”?

Tak, jak w poprzednich edycjach, program “Moja Woda” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny – z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu “Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Na jaki cel można przeznaczyć dotację z programu “Moja Woda”? Dwa duż

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • Do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości – z dachów, chodników, podjazdów
  • Do magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemność minimum 2 metrów sześciennych
  • Do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie
  • Do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń
  • Do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu “Moja Woda”?

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało ponadto, że minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 roku. Trzecia edycja programu “Moja Woda” potrwa do wyczerpania budżetu programu.

Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych jest istotna z powodu stosunkowo niskiej dostępności do wody w Polsce. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada około 1600 metrów sześciennych wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Celem bezpośrednim tworzonego programu jest łagodzenie skutków suszy oraz ograniczenie skutków występowania opadów nawalnych. Celami pośrednimi są: Napis "oszczędzaj wodę"

  • Odciążenie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Oszczędzanie zasobów wody
  • Dbałość o dostępność wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów w okresach upalnych oraz oszczędność energii
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments