Prezes PGE w Brukseli: Należy zwiększyć środki na transformację energetyczną

Udostępnij

Polska Grupa EnergetycznaPrezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski apelował o zwiększenie środków na sprawiedliwą transformację energetyczną w czasie debaty Euractiv z udziałem Kadri Simson – unijnej komisarz ds. energii, podała PGE. Spotkanie, w którym wzięli udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacji gazowych oraz think tanków, zgromadziło ponad 300 uczestników.

„Należy zapewnić państwom członkowskim odpowiednie mechanizmy finansowania drogi do neutralności klimatycznej” – przekonywał prezes PGE, cytowany w komunikacie.

Komisarz ds. energii Kadri Simson otwierając debatę zapewniła, że zrealizujemy Europejski Zielony Ład wyłącznie, jeśli będzie uczciwy. Państwa członkowskie mają różne punkty startowe i dlatego sprawiedliwość musi stanowić rdzeń transformacji. Z kolei James Watson, sekretarz generalny stowarzyszenia Eurogas, powiedział, że państwa członkowskie mają różne historie i położenie geograficzne, co wpływa na ich obecny miks energetyczny. Potrzebna jest elastyczność unijnych mechanizmów finansowych, która ułatwi tym państwom, które tego potrzebują, równoległy rozwój OZE i źródeł gazowych. Tylko w ten sposób możliwa jest skuteczna dekarbonizacja, wskazano w materiale.

„Niezależnie od tego, czy cel w zakresie redukcji emisji do 2030 r. wyniesie 55% czy 60%, osiągnięcie ambitnych celów UE w zakresie zmian klimatycznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Według szacunków PGE, realizacja redukcji emisji o 55% w Polsce kosztowałaby 136 mld euro. W połowie 2020 roku całkowita moc zainstalowana OZE w Polsce osiągnęła 9,5 GW. Aby osiągnąć cel redukcji emisji o 55%, będziemy potrzebować 54 GW OZE, czyli więcej niż cały polski system elektroenergetyczny w 2019 roku” – powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Prezes zaprezentował nową strategię PGE i drogę do dekarbonizacji.

„Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfelu Grupy wzrośnie do 50%, a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85%, natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100% zielonej energii klientom. Istotnym źródłem finansowania realizacji nowej strategii PGE mają być unijne fundusze, dlatego wsparcie europejskie w dążeniach firmy do neutralności klimatycznej w obliczu kosztów transformacji będzie bardzo ważne” – podkreślił.

Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Grupa PGE planuje zbudować do 2030 roku 3 GW w fotowoltaice i poszerzyć portfolio lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym zakrojonym na szeroką skalę projektom towarzyszyć będzie komplementarny program magazynowania energii o wielkości co najmniej 0,8 GW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również