Praktyki ESG w mikrofirmie mogą przynieść lepsze efekty niż u gigantów?

Udostępnij

ESG staje się nowym standardem w biznesie i wyznacznikiem tego, jak odpowiedzialnie i świadomie prowadzona jest działalność firmy. Wielu przedsiębiorców obawia się, że działania ESG możliwe są do wprowadzania jedynie w dużej korporacji. Czy rzeczywiście tak jest?

Absolutnie nie. Okazuje się bowiem, że każdy przedsiębiorca ma wpływ na to, co dzieje się na Ziemi. Eksperci twierdzą, że choć wdrażanie praktyk ESG może wydawać się skomplikowane, to tak naprawdę wystarczy pierwszy krok, który pociągnie za sobą kolejne działania, a uzyskane efekty mogą okazać się wyjątkowo spektakularne.

ESG – co to jest? ESG

ESG to zasady, na podstawie których przedsiębiorstwa troszczą się nie tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny, lecz stawiają na zrównoważony rozwój. ESG kładzie nacisk na trzy kierunki:

 • Środowisko – z angielskiego environmental, czyli E
 • Społeczna odpowiedzialność – z angielskiego social responsibility, czyli S
 • Ład korporacyjny – z angielskiego corporate governance, czyli G.

Środowisko

Do najważniejszych czynników z grupy E zaliczają się:

 • Zmiany klimatu – ryzyka “fizyczne” w majątku trwałym, ryzyka przerwania łańcuchów dostaw, ryzyka związane z dostosowaniem i przekształcaniem modeli działania przedsiębiorstw związanych z nowymi regulacjami
 • Kurczące się zasoby naturalne oraz degradacja ekosystemów – prowadzi do utraty bioróżnorodności, podczas gdy działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na dostępności do tych zasobów
 • Dostępność wody oraz jej brak – wpływa na działalność w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na wodę i zlokalizowanych na obszarach charakteryzujących się niską dostępnością wody. Na takich obszarach w razie niedostatków, priorytetem jest zazwyczaj zaspokojenie potrzeb ludności
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – związane z sankcjami prawnymi lub rosnącymi i nowymi kosztami nakładanymi na emitentów
 • Zarządzanie odpadami i innymi zanieczyszczeniami – pozwalające przedsiębiorstwom działać w ramach pozyskanych licencji i koncesji oraz zmiany związane z rosnącymi wymogami w tym zakresie.

Społeczna odpowiedzialność

Zakres czynników społecznych, które mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, jest bardzo szeroki. Ich źródłem są zazwyczaj pojawiające się trendy.

Z poziomu prowadzenia działalności gospodarczej, do kluczowych czynników z grupy S zalicza się:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe – czyli dbałość o pracowników, ochronę przed szkodliwymi czynnikami i chorobami zawodowymi
 • Bezpieczeństwo produktów związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstw za bezpieczeństwo nabywców
 • Dostępność produktów i usług – działania w kierunku zapewniania, że potencjalni konsumenci oraz rynki nie będą wykluczane z dostępności danych produktów lub usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – poprzez przyciąganie i utrzymywanie utalentowanych pracowników, oferowanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, dbałość o produktywność i niską rotację
 • Cyberbezpieczeństwo i prywatność klientów
 • Prawa człowieka, prawa pracy, wolność zgromadzeń i zrzeszania się.

Ład korporacyjny ESG

Ład korporacyjny odnosi się do dobrego i sprawiedliwego zarządzania spółką. W efekcie, najważniejsze czynniki z grupy G to:

 • Struktura zarządu i rady nadzorczej, ich efektywność i poziom niezależności
 • Unikanie korupcji
 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Prawa akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na akcjonariuszy mniejszościowych
 • Sprawozdawczość
 • Polityka wynagrodzeń.

Wdrażanie ESG w mikroprzedsiębiorstwie

Praktyki ESG bezdyskusyjnie możliwe są do wprowadzenia w małych i średnich firmach, a nawet w mikroprzedsiębiorstwach. Niejednokrotnie bowiem wielka zmiana ma wiele składowych i rozpoczyna się od małych kroków.

Dla przykładu, w mikrofirmie łatwo możemy wdrożyć odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, a także oszczędzanie wody i energii elektrycznej, co stanowi także oszczędność dla naszego przedsiębiorstwa.

To jednak nie wszystko. Nie jest żadną tajemnicą, że mikroprzedsiębiorstwo może aktywnie angażować się we wspieranie inicjatyw społecznych, takich jak choćby zbiórki charytatywne czy sponsorowanie nagród w tematycznych konkursach.

Świetnym pomysłem będzie również zbadanie śladu węglowego i wykonanie audytu efektywności energetycznej naszego przedsiębiorstwa. Wyliczenie tych wartości pozwala określić naszej mikrofirmie punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Wnioski z powyższych działań pozwalają nam na określenie największych strat w zużyciu energii. Następnie możemy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok w celu redukcji zużywanej energii. W ten sposób skutecznie sformułujemy podstawę wdrażania polityki ESG przez naszą mikrofirmę.

Jak zacząć działać? ESG

Co istotne, takich przykładów może być znacznie więcej. Aby zacząć wprowadzać praktyki ESG w naszej mikrofirmie wystarczy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 • Jak gospodarujesz odpadami?
 • Czy oszczędzasz wodę?
 • Czy oszczędzasz energię?
 • Czy drukujesz tylko to, co potrzebne?
 • Czy wykorzystujesz ponownie sprzęty i opakowania?
 • Czym wypełniasz opakowania w swoich przesyłkach i czy na pewno jest to konieczne?
 • Czy Twoi kontrahenci wyznają podobne wartości do Ciebie?
 • Skąd pochodzą materiały, które kupujesz?
 • Czy sprawdzasz certyfikaty produktów, które wykorzystujesz?
 • Czy włączasz się w działania lokalne lub zbiórki charytatywne?

Dlaczego wdrażanie ESG w mikrofirmach jest szczególnie ważne?

Wystarczy przeanalizować dane. Okazuje się bowiem, że w naszym kraju mamy ponad 2,1 miliona mikrofirm. To około 97% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto, same mikroprzedsiębiorstwa tworzą około 30% naszego produktu krajowego brutto.

Wdrażanie ESG w Polsce obecnie

Okazuje się, że w naszym kraju poziom edukacji na temat ESG zwiększa się wraz z rozwojem firmy. Eksperci zaznaczają jednak, że stan wiedzy polskich firm na temat ESG cały czas się poprawia. ESG

Dużą rolę odegrał tutaj fakt, że zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej, w mediach, na kongresach gospodarczych – i w efekcie w samych rozmowach między przedsiębiorcami.

Co więcej, z najnowszego raport ManpowerGroup “ESG w Polsce. Rynek pracy” wynika, że główne motywacje, dla których organizacje przyjęły program ESG, to względy pragmatyczne – dążenie do działania zgodnie z przepisami i regulacjami, nastawienie na budowanie reputacji oraz oczekiwania ze strony inwestorów.

Innymi, najczęściej wymienianymi przez przedsiębiorców powodami, dla których wdrażają oni strategię ESG w swoich firmach, były: możliwość redukcji kosztów, rekrutowanie nowych pracowników oraz zatrzymywanie talentów w organizacji, a także wzmacnianie przewagi konkurencyjnej.

Organizacje w Polsce, które zdecydowały się już na wdrożenie programu zrównoważonego rozwoju lub ESG, w głównej mierze kładą nacisk na działania związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu (35%). Drugie w kolejności są prace na rzecz środowiska (28%), a następnie ładu korporacyjnego (18%).

Mikrofirmy podejmują najwięcej aktywności na rzecz środowiska

Co ciekawe, najwięcej aktywności na rzecz środowiska podejmują właśnie mikroprzedsiębiorstwa. Działania związane z dbałością o aspekt społeczny są z kolei kluczowe dla dużych i średnich organizacji.

Obszar ładu korporacyjnego i regulacje z nim związane także są najbardziej istotne dla dużych korporacji.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również