Praca tymczasowa w Szwecji – kto nie musi składać deklaracji podatkowej?

Udostępnij

Rozliczanie ze Szwecji to obowiązek każdego, kto pracował w tym kraju w danym roku podatkowym. Ta procedura obowiązuje także tych pracowników, którzy zostali tam oddelegowani przez polskiego pracodawcę. W praktyce rozliczenie podatku, a tym samym możliwość uzyskania zwrotu dotyczy osób, które przepracowały w Szwecji więcej niż 183 dni, a więc co najmniej pół roku. Co w pozostałych przypadkach?Deklaracja podatkowa w Szwecji

Rodzaje deklaracji podatkowych w Szwecji

Jeśli przepracowałeś na terenie tego kraju co najmniej pół roku, zyskujesz status rezydenta, a od uzyskanego przez ciebie dochodu odprowadzany jest tzw. podatek gminny. Jego wysokość zależy od władz danej gminy, jednak zwykle oscyluje on wokół 30%. Deklaracja podatkowa Indkomstdeklaration 1 (INK1) powinna zostać złożona w Skatteverket (Szwedzki Urząd Skarbowy) najpóźniej do 2 maja. Urząd wysyła druk na przełomie marca i kwietnia na adres podatnika zarejestrowany w systemie urzędu. Jeśli podatnik nie dotrzyma terminu rozliczenia, może otrzymać karę finansową w wysokości co najmniej 1250 koron szwedzkich.

Decyzja podatkowa wydana jest przez Skatteverket między czerwcem a grudniem. Na jej podstawie pracownik będzie musiał uiścić dopłatę lub otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

Z kolei płatnicy CIT, czyli osoby prawne, których siedziba mieści się w tym przypadku w granicach Szwecji, mają obowiązek złożenia deklaracji na druku Indkomstdeklaration 2 (INK2). Przedsiębiorca może to zrobić w następujących terminach:

  • do 1 lipca (w wersji papierowej);
  • do 1 sierpnia (w wersji elektronicznej).

Podatek dla nierezydentów – co to takiego?

Wyjątkiem, jeśli chodzi o rozliczanie podatku ze Szwecji, są osoby, które pracowały tam tymczasowo i trwało to krócej niż pół roku. Wówczas nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej, a tacy pracownicy zostają objęci podatkiem SINK. Jego wysokość wynosi 25% i jest potrącany od kwoty brutto wynagrodzenia.

O opodatkowanie tego typu można się starać w urzędzie we własnym zakresie lub za pośrednictwem pracodawcy. W takiej sytuacji nie otrzymasz ewentualnego zwrotu w ramach ulgi podatkowej, ale również nic nie dopłacisz. Aby zostać objętym podatkiem SINK, należy złożyć w Szwedzkim Urzędzie Skarbowym specjalny druk KU-13.

W praktyce pracownik w Szwecji nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej, jeżeli spełnia jeszcze dodatkowo dwa warunki świadczące o braku rezydencji:

  • nie ma stałego zameldowania na terenie tego kraju, a jego centrum życiowe (dom, rodzina itp.) mieści się w innym kraju;
  • jego pracodawca nie ma stałej siedziby działalności w Szwecji.

Co istotne, pracownik sam decyduje, czy chce skorzystać z podatku SINK dla nierezydentów. Jeśli nie złoży stosownego wniosku, będzie musiał złożyć standardową deklarację podatkową i skorzystać dostępnych w Szwecji ulg podatkowych, np. z tytułu:

  • dojazdu do pracy;
  • podróży służbowych (Traktamente);
  • wynajmu lokalu mieszkaniowego;
  • opłacania indywidualnych składek emerytalnych.

Zanim wybierzesz odpowiedni formularz, przeanalizuj swoją sytuację i oceń, która z opcji jest dla ciebie najkorzystniejsza.

Jak rozliczyć się z dochodów w Szwecji? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy!

Jeżeli nie jesteś pewien, jak prawidłowo przeprowadzić rozliczenie ze Szwecji lub chcesz czuć się bezpiecznie i cenisz sobie swój czas, możesz skorzystać z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

Taka osoba doskonale orientuje się w szwedzkim prawie podatkowym, które znacznie różni się od przepisów obowiązujących w Polsce. Niezależnie od tego, czy zamierzasz wnioskować o objęcie podatkiem SINK, czy wypełnić i złożyć deklarację podatkową jako rezydent, doradca może reprezentować cię przed Skatteverket, a także innymi szwedzkimi organami państwowymi. Każdy błąd popełniony przy uzupełnianiu druku podatkowego czy niedotrzymanie terminu może wiązać się z wysokimi karami finansowymi. Jeśli zdecydujesz się na fachowe wsparcie, możesz na tym jedynie zyskać.

Najnowsze

Zobacz również