Powikłania po szczepionce na COVID – co z odszkodowaniami?

270

Od 12 lutego można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego o rekompensatę za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19. Już w ciągu pierwszego tygodnia złożono ponad 50 wniosków. Dziś natomiast Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że do tej pory wpłynęło 880 wniosków i wszczęto 418 postępowań, z czego 40 zakończyło się decyzją pozytywną, a 57 – negatywną. W 164 sprawach pacjenci muszą jeszcze uzupełnić dokumentację, a w 298 odmówiono wszczęcia postępowania.

Komu należą się odszkodowania? Jak złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego? Ile pieniędzy wypłacono wspomnianym 40 osobom? Jaka była najwyższa kwota odszkodowania? Przekonamy się poniżej:

Rekompensata za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19 – co już wiemy? Co powinieneś wiedzieć, zanim zainwestujesz w akcje Pfizera?

Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19 należy się osobom, które albo miały wstrząs anafilaktyczny, albo których okres hospitalizacji był nie krótszy niż 14 dni. Jak zostało wspomniane we wstępie, wiadomo już, że pieniądze w ramach rekompensaty wpłyną na konto co najmniej 40 pacjentów.

Spośród tych 40 spraw, 20 to wstrząsy anafilaktyczne, a drugie 20 to kwestie poważniejsze, gdy hospitalizacja trwała powyżej 14 dni. Mowa tu między innymi o zespole Guillain-Barré, podczas którego dochodzi do porażenia nerwowego a wśród łagodniejszych objawów pojawiają się bóle mięśni, drętwienia i niedowład.

Ile wynoszą odszkodowania?

Maksymalne odszkodowanie wynosi 100 tysięcy złotych. Jego kwota obliczana jest na podstawie długości pobytu w szpitalu i zabiegów, które miały tam miejsce, a także dodatkowych kosztów związane z późniejszym leczeniem. Nie ma natomiast znaczenia czy dany zespół powikłaniowy był odwracalny.

Najwyższa dotychczas wypłacona kwota to 87 tysięcy. W sumie wypłacono natomiast około 700 tysięcy PLN. Każdy wniosek jest rozpatrywany maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy.

Odszkodowanie za wstrząs anafilaktyczny

Za wstrząs anafilaktyczny po szczepieniu przeciwko COVID-19 otrzymuje się 3 tysiące złotych, gdy trafiło się tylko na Szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a 10 tysięcy PLN, gdy konieczne było przyjęcie do szpitala.

Jak złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego?

Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia wzór wniosku o przyznanie świadczenia, umożliwiający podanie wymaganych danych i informacji w postaci papierowej albo elektronicznej. Mamy trzy możliwości złożenia wniosku:

  1. Wydrukować, a następnie wypełnić i podpisać odręcznie, po czym wysłać pocztą tradycyjną na adres Rzecznika Praw Pacjenta.
  2. Zapisać na dysku i wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i wysłać pocztą tradycyjną na adres Rzecznika Praw Pacjenta.
  3. Zapisać na dysku i wypełnić na komputerze, a następnie opatrzyć podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym, po czym przesłać za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres

Trzeba zapłacić 200 zł Szczepionka i świnka skarbonka

Aby złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 złotych. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ta opłata zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale również w sytuacji, kiedy Rzecznik Praw Pacjenta pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. Natomiast w razie wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia, opłata nie zostanie zwrócona.

W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość zwolnienia z wnoszenia tej opłaty. Żeby to zrobić, przy składaniu wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, należy dołączyć pismo z prośbą o zwolnienie z opłaty, w którym należy uargumentować, dlaczego ta kwota jest zbyt wysoka. Należy przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

Można złożyć wniosek nawet za szczepienie z 2021 roku

Co istotne, ustawa działa wstecz, co oznacza, że nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 roku czy w styczniu ubiegłego roku, to wciąż można ubiegać się o odszkodowanie w ramach Funduszu Kompensacyjnego. Wniosek o przyznanie świadczenia może być złożony w terminie roku od ostatniego dnia pobytu w szpitalu czy na obserwacji i nie później niż po upływie 5 lat od szczepienia.

Kto decyduje czy odszkodowanie zostanie przyznane?

O przyznaniu świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego decyduje specjalny zespół ekspertów, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

W skład zespołu weszło sześciu doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych. Powołując skład zespołu Rzecznik Praw Pacjenta korzystał z rekomendacji przekazanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pacjenckie, samorząd lekarski oraz Ministra zdrowia.

Od 2023 odszkodowanie za NOP po każdym szczepieniu ochronnym Szczepienie i pieniądze

Co więcej, zgodnie z obowiązującą od 27 stycznia nowelizacją ustawy zakaźnej, świadczenie docelowo przysługiwać będzie za niepożądany odczyn poszczepienny nie tylko po szczepionce przeciw COVID-19, lecz po każdym szczepieniu ochronnym, które zostanie przeprowadzone po 1 stycznia 2023 roku.

Docelowo świadczenie obejmie NOP po szczepieniach znajdujących się w kalendarzu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży, nieobowiązkowych szczepieniach akcyjnych organizowanych przez państwo i finansowanych z jego budżetu oraz szczepienia akcyjne w przypadku epidemii. Świadczenie kompensacyjne nie obejmie natomiast przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments