Potrącenie pieszego – czy przysługuje za nie odszkodowanie?

Udostępnij

potrącenie pieszegoPieszy, który został potrącony, może ubiegać się o otrzymanie odszkodowania w określonych sytuacjach. Kiedy jest to możliwe? Jaka wysokość odszkodowania może być wtedy przyznana? Jak się o nie ubiegać?

Kiedy pieszy może uzyskać odszkodowanie?

Pieszy, który został potrącony na pasach, może doznać zróżnicowanych szkód – osobowych i majątkowych. W takim przypadku może on otrzymać odszkodowanie, które pozwoli na ich pokrycie.

Aby jednak potrącenie pieszego – https://apo24.pl/ pozwoliło na uzyskanie stosownego odszkodowania, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Podstawowym jest w tym przypadku brak winy pieszego za zdarzenie.

Jeżeli pieszy nie przyczynił się do powstania konkretnego zdarzenia drogowego, może on ubiegać się o otrzymanie odszkodowania. Przykładowo, gdy pieszy prawidłowo przechodził przez pasy, ale to kierowca samochodu nie dostosował się do przepisów i potrącił go.

Uzyskanie odszkodowania nie będzie natomiast możliwe w sytuacjach, gdy doszło do zdarzenia na skutek winy albo współwiny pieszego, na przykład przekraczał on pasy i korzystał z telefonu lub przechodził w niedozwolonym miejscu.

W takich sytuacjach często sprawa trafia do sądu, który dokładnie ją bada i wydaje wyrok dotyczący winy za zdarzenie.

Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego

Jaka może być wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego? Nie można z góry podać jednej kwoty, ponieważ zależy ona od wielu czynników.

Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego będzie przede wszystkim zależała od tego, jakich doznał on szkód. Im szkody te są wyższe, tym odszkodowanie będzie również wyższe. Dotyczy to w szczególności doznanych szkód osobowych, które powodują problemy zdrowotne.

Również można otrzymać odszkodowanie za doznane szkody materialne, na przykład zniszczony sprzęt podczas zdarzenia.

W sytuacji, gdy doszło do poważnego rozstroju zdrowia, w takim przypadku odszkodowanie może mieć również postać wypłacanej tymczasowo albo stale renty. Pozwala ona wtedy pokryć stałe koszty wynikające z leczenia, opieki.

Potrącenie pieszego – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Aby otrzymać odszkodowanie za potrącenie pieszego, konieczne jest zwrócenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. To najczęściej ono wypłaca wtedy odszkodowanie. W przypadku, gdy jednak sprawca nie był ubezpieczony, wówczas poszkodowany musi zwrócić się do sądu bezpośrednio.

By uzyskanie odszkodowania za potrącenie pieszego mogło być łatwiejsze, warto również pomyśleć o skorzystaniu z usług kancelarii prawnych, które specjalizują się w tego typu sprawach. Wówczas mogą one kompleksowo zająć się ubieganiem o odszkodowanie w imieniu swojego klienta.

Najnowsze

Zobacz również