Poradnik wyborców – sprawdź jak głosować w wyborach i referendum

poradnik wyborcy

Po raz pierwszy w historii wybory parlamentarne, jak i referendum odbędą się w ten sam dzień. Jak poprawnie zagłosować? Sprawdź, jaki dokument musisz wziąć ze sobą do lokalu wyborczego oraz jak prawidłowo wypełnić karty do głosowania. Czy możesz głosować za granicą lub korespondencyjnie?

Wybory parlamentarne 2023 – co musisz wiedzieć?

15 października odbędą się wybory parlamentarne. Odgrywają one kluczową rolę w demokratycznych systemach rządów, ponieważ pozwalają obywatelom wybierać swoich reprezentantów i uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Lokale wyborcze będą czynne w tym dniu w godzinach od 7:00 do 21:00. W czasie wyborów parlamentarnych obywatele wybierają swoich reprezentantów, którzy zostaną członkami parlamentu. W zależności od systemu wyborczego mogą to być posłowie, deputowani, senatorowie lub inni przedstawiciele.

poradnik wyborcyDziałalność parlamentu ma istotny wpływ na kształtowanie polityki, praw i regulacji w danym kraju. Każdy polski obywatel, który w dniu wyborów ma czynne prawo wyborcze, może wziąć udział w wyborach. Co można pod tym rozumieć? Potencjalny wyborca musi mieć ukończone 18 lat, nie może być ubezwłasnowolniony oraz nie może być objęty przez sąd lub Trybunał Stanu wyrokiem o pozbawieniu praw wyborczych.

Krótki przewodnik głosowania

W dniu wyborów obywatele przychodzą na wyznaczone miejsca lokali wyborczych, gdzie znajdują listy kandydatów lub partii. Głosują na wybranego kandydata, zaznaczając odpowiednie pole na karcie do głosowania lub korzystając z automatów do głosowania. O czym trzeba pamiętać? Bardzo ważne w dniu głosowania jest zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, ponieważ bez niego, nie będziesz mógł wziąć udziału w wyborach. Zazwyczaj wymagany jest dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Każdy wyborca dostanie karty do głosowania. W celu oddania poprawnego głosu należy postawić znak „x” przy wybranym nazwisku. W zgodzie z Kodeksem wyborczym znak „x” to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. W momencie, gdy linie nie przecinają się w wyznaczonym miejscu, głos nie jest ważny. Po oddaniu głosu włóż kartę do urny wyborczej. Upewnij się, że nikt nie widzi, na kogo głosowałeś, aby zachować tajność wyborów.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Jeśli potrzebujesz zmienić miejsce głosowania w wyborach, musisz złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy. Wzór dostępny jest na stronie gov.pl. We wniosku należy zawrzeć dane osobowe, takie jak numer PESEL, adres zamieszkania, obecne miejsce głosowania, a także prośbę o zmianę miejsca głosowania na nowe. Do kreatora wniosków można zalogować się za pośrednictwem, e-dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz aplikacji mObywatel 2.0.

Jak głosować za granicą?

Za granicą może głosować każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie zagłosuje osoba, która została pozbawiona praw publicznych, została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Spis obwodów do głosowania można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Chęć głosowania w wyborach należy zgłosić do spisu wyborców zarządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Zgłoszenie może być pisemne, telefoniczne, ustne lub w formie elektronicznej. Potrzebne będą takie dane jak:

 • Nazwisko i imię
 • Imię ojca
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą
 • Adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju
 • Numer, miejsce oraz datę wydania ważnego polskiego paszportu

Należy pamiętać, że każdy polski obywatel głosujący zza granicy „przynależy” do dzielnicy Warszawa-Śródmieście w zgodzie z kodeksem wyborczym. Może więc oddać głos jedynie na kandydatów i kandydatki startujące w danym okręgu wyborczym.

Korespondencyjne głosowanie – jak skorzystać z tej formy głosowania?

Dzięki korespondencyjnemu głosowaniu obywatele nie muszą fizycznie stawić się w lokalu wyborczym podczas głosowania. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które ze względu na okoliczności osobiste lub zdrowotne nie mogą głosować osobiście w dniu wyborów. Ta opcja jest jedynie dostępna po złożeniu odpowiedniego wniosku odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu. Pismo ma zawierać Twoje dane osobowe, adres, informacje o wyborach lub referendum oraz uzasadnienie, dlaczego nie możesz głosować osobiście.

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku otrzymasz specjalny pakiet do głosowania, który zawiera karty do głosowania, instrukcje oraz kopertę. Korespondencyjny pakiet do głosowania musi być zabezpieczony i podpisany w odpowiedni sposób, aby potwierdzić, że głos pochodzi od uprawnionego wyborcy. Po oddaniu głosu pakiet do głosowania musi być dostarczony w wyznaczonym terminie. Można go nadać pocztą lub dostarczyć osobiście do obwodowej komisji wyborczej. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji i terminów dostarczenia głosu, aby zagwarantować, że głos zostanie uwzględniony w wynikach.

Głosowanie w referendum – na czym polega?

Referendum jest organizowane w celu podjęcia decyzji w istotnych kwestiach, takich jak zmiana konstytucji, uchwalenie ważnych ustaw lub inne ważne sprawy publiczne. Termin i pytania referendum są ogłaszane przez władze. Głos podobnie jak w przypadku głosowania w wyborach będzie uznany za ważny, jeśli przy jednej kratce z odpowiedzią „Tak” lub „Nie”, zostanie postawiony znak „x”. Wzięcie udziału w referendum nie jest obowiązkowe.

poradnik wyborcyMożna odmówić przyjęcia karty, wystarczy zgłosić to swojej komisji wyborczej w dniu głosowania. Należy pamiętać, że referendum jest brane pod uwagę jedynie w momencie, gdy frekwencja wyniesie ponad 50 procent obywateli. Wyniki referendum określają, czy dana propozycja zostaje przyjęta lub odrzucona przez społeczeństwo.

Na jakie pytania odpowiesz w referendum?

15 października bieżącego roku w ogólnokrajowym referendum wyborcom zostaną zadane cztery następujące pytania:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską?

Pamiętaj o tym przed wyborami

Przed udaniem się do odpowiedniej komisji wyborczej, upewnij się, że jesteś uprawniony do głosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak wiek i obywatelstwo. Zapoznaj się z kandydatami i opcjami oraz przygotuj dokument tożsamości. W kabinie wyborczej wybierz swojego kandydata lub opcję referendalną i zaznacz znakiem „x” odpowiednie pole na karcie do głosowania. Tak samo zagłosuj w referendum, stawiając znak „x” pod wybraną opcją „tak” lub „nie”. Opcjonalnie możesz poprosić o zaświadczenie o głosowaniu. Głosowanie to ważny element demokracji, pozwalający obywatelom wyrazić swoje preferencje i wpłynąć na kształtowanie przyszłości kraju.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments