Senacka komisja wydłużyła zgłaszanie poprawek do pakietu Polskiego Ładu do 22 X

Morawiecki

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wydłużyła do 22 października br. możliwość zgłaszania poprawek do noweli pakietu podatkowego Polskiego Ładu. Wczoraj odbyła się na forum komisji dyskusja nad tą nowelizacją.

Głosowania nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odbędą się na posiedzeniu komisji 27 października br.

W trakcie dyskusji o wprowadzenie poprawek i wydłużenie vacatio legis ustawy do najmniej do 1 stycznia 2023 r. apelowali przedstawiciele wielu środowisk – m.in. Związku Banków Polskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konfederacji „Lewiatan”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Związku Dużych Rodzin 3+, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Międzynarodowej Izby Podmiotów Handlowych.

Uwagi do ustawy zgłosiło senackie Biuro Legislacyjne.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali ma wynosić 9%. Niższa ma być dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Doprecyzowano też warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót.

W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Nowela zakłada wprowadzenie nowego podatku od spółek kapitałowych, których udział tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej wynosi będzie mniej niż 1%. Nie będzie dotyczył podmiotów o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

Z podatku zwolnione mają być firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments