Polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 4 proc. – ocenia Moody’s

Udostępnij

polskaWybuch pandemii koronawirusa przyczynił się do powstania najpoważniejszego od lat kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, którego skutki odczuli wszyscy. Ekonomiści oczekują jednak, że po ubiegłorocznej recesji, drugi kwartał i pozostała część tego roku przyniesie już dynamiczne ożywienie gospodarcze. Podobnego zdania jest także agencja ratingowa Moody’s, która prognozuje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 4 proc.

W raporcie z 29 marca br. agencja podała, że głównymi mocnymi stronami oceny kredytowej Polski są: historycznie silna gospodarka, solidne ramy makroekonomiczne oraz stabilność sektora finansowego.

Do głównych wyzwań dla ratingu agencja Moody’s zaliczyła natomiast: stopniową erozję siły instytucjonalnej, starzejące się społeczeństwo i związane z tym skutki dla potencjału wzrostu w średnim terminie, podziały społeczne oraz nierówności regionalne, które podwyższają ryzyko polityczne w kraju.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również