Polacy są coraz mniej szczęśliwym narodem! Potwierdza to raport ONZ

Udostępnij

Niedawno zaprezentowano World Happiness Report 2021, coroczny raport na temat szczęścia w różnych krajach, który przedstawia dobrobyt społeczeństw pod względem różnych kategorii. Okazuje się, że najszczęśliwsi są mieszkańcy krajów uznawanych za bogate. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. najszczęśliwsi okazali się Finowie, Duńczycy i Szwajcarzy. Spoza Europy najwyżej notowana jest natomiast Nowa Zelandia, która uplasowała się na miejscu 9, a blisko niej znajduje się także Australia i Izrael. Polska znajduje się dopiero na miejscu 44.

Wskaźnik ogólnego szczęścia budowany jest przez badaczy z Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na podstawie danych ankietowych, w których osoby badane proszone są m.in. o ocenę swojego życia (np. w skali od 1 do 10 jak daleko są od życia postrzeganego przez nich jako najlepsze możliwe).

Na podstawie odpowiedzi ludzi z całego świata konstruowany jest ranking szczęśliwości społeczeństw.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. najszczęśliwsi okazali się Finowie, Duńczycy i Szwajcarzy. Spoza Europy najwyżej notowana jest natomiast Nowa Zelandia, która uplasowała się na miejscu 9, a blisko niej znajduje się także Australia i Izrael.

Polskie społeczeństwo sklasyfikowane zostało dopiero na 44. miejscu, odnotowując spadek poziomu szczęśliwości w stosunku do średniej z lat 2017-2019.

Dane te pokrywają się także z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju – wersja 2.0.

– W naszym rankingu pozaekonomiczne czynniki wpływające na dobrobyt i dobrostan społeczeństwa również grały istotną rolę – wskazują ekonomiści PIE dodając, że w IOR pierwsze miejsce zajmuje Szwecja, Finlandia jest na miejscu 5., ale generalnie cała pierwsza dwudziestka obu zestawień składa się z podobnej grupy państw.

Polska sklasyfikowana została tam na miejscu 32. Z k

Przyjmując perspektywę ogólnie pojętego dobrobytu społecznego, badacze szacują, że na poziom szczęścia miały w ubiegłym roku wpływ zmiany trzech czynników: PKB per capita, bezrobocia i śmierci z powodu koronawirusa.

– Ogólna średnia zmiana dobrobytu społecznego dla wszystkich państw była niewielka – spadł o 1 proc. Jednak dla poszczególnych państw wpływ zmian powyższych trzech czynników mógł być diametralnie różny – przyznają ekonomiści PIE, wskazując, że przykładowo w Belgii dobrobyt społeczny spadł o 2,5 proc., za co w 80 proc. odpowiada liczba śmierci z powodu COVID-19, podobnie w Czechach, w których dobrobyt społeczny spadł o 1,8 proc.

W Polsce dobrobyt społeczny zmalał o 1,2 proc., również głównie z powodu śmierci.

W zestawieniu tym wyróżnia się jednak Egipt, który jest jedynym z rozpatrywanych krajów, gdzie dobrobyt społeczny minimalnie wzrósł, a także Chiny, których bilans jest zerowy.

Eksperci wskazują, że przez pandemię zmniejszył się wpływ na satysfakcję z życia m.in. dochodów, a zwiększył takich czynników, jak posiadanie partnera czy przyjaciół i bliskiego kontaktu z rodziną, doświadczana życzliwość.

 

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również