Ceny za pobyt w szpitalu. Nie masz ubezpieczenia? Uważaj!

Udostępnij

Większość Polaków posiada ubezpieczenie w ramach publicznej służby zdrowia. Zdarzają się jednak tacy, którzy składek nie opłacają. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia aż około 1,5 miliona Polaków nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. W grupie tej wiele osób to najprawdopodobniej te, które wyjechały za granicę, które pracują „na czarno” oraz te, które wykonują wolne zawody na umowach o dzieło.

Szpitale oczywiście nie odmówią pomocy nikomu, nawet osobie nieubezpieczonej. Jednak przy wypisie, choremu bez ubezpieczenia lecznica wystawi dotkliwy rachunek. Z jakim kosztem należy liczyć się w takim przypadku? Ceny mogą szokować. Zostaną one zaprezentowane poniżej. Podane koszty to ceny netto za osobodzień na oddziale z wyłączeniem kosztów leków, sprzętu jednorazowego, implantów i procedur. Na początek pobyt na oddziałach o najniższej cenie:


Najtańsze pobyty w szpitalu bez ubezpieczenia

116 PLN za wizytę

Najmniej – 116 PLN nieubezpieczeni zapłacą za wizytę na takich oddziałach, jak:

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny
 • Oddział Dzienny Zaburzeń Lękowych i Afektywnych.

Poniżej 300 PLN za wizytę

Kolejna grupa oddziałów to już wydatek znacznie wyższy. 282 PLN nieubezpieczeni zapłacą za wizytę na:

 • Oddziale Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych
 • Oddział Psychiatryczny dla Dzieci.

10 PLN więcej kosztuje natomiast pobyt na Oddziale Wczesnej Rehabilitacji w Schorzeniach Ortopedyczno-Urazowych.

377 PLN za wizytę

Kolejne dwa oddziały to już znacznie wyższy wydatek. Mowa tu o 377 PLN za wizytę na:

 • Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Koszt pobytu od 450 do 800 złotych

Od 468 do 587 PLN za wizytę

Analizując w górę pod względem wydatków, kolejne kwoty to 468 PLN za pobyt w Klinice Geriatrii oraz 487 PLN za wizytę w Klinice Kardiologii. 511 PLN kosztuje natomiast nieubezpieczonych wizyta w Klinice Endokrynologii i Diabetologii. 543 PLN to koszt pobytu w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, a 566 PLN – w Klinice Otolaryngologii. Złotówkę więcej nieubezpieczeni zapłacą w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 575 PLN będzie ich natomiast kosztować wizyta w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej. 587 PLN będzie z kolei stanowić koszt pobytu w Klinice Urologii.

Od 613 do 691 PLN za wizytę

Czas na kwoty powyżej 600 PLN. Dokładnie 613 PLN kosztuje wizyta w Klinice Kardiochirurgii. 643 PLN to natomiast cena pobytu nieubezpieczonych na Oddziale Opieki Paliatywnej. 660 PLN wynosi natomiast koszt wizyty w Klinice Nefrologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ. 10 PLN więcej muszą zapłacić nieubezpieczeni pacjenci Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii. 691 PLN stanowi natomiast wydatek za wizytę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Poniżej 800 złotych za wizytę

To wciąż nie koniec listy. 703 PLN kosztuje nieubezpieczonych pobyt:

 • W Klinice Neurologii
 • Na Oddziale Udarów Mózgu.

3 PLN więcej zapłacą nieubezpieczeni za wizytę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. 749 PLN płaci się natomiast za pobyt na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Najdroższe oddziały i kliniki dla nieubezpieczonych

Poniżej 900 PLN za wizytę

819 PLN muszą zapłacić nieubezpieczeni za pobyt w Klinice Chorób Oczu. 6 PLN więcej kosztuje ich wizyta w Klinice Dermatologii. 849 PLN stanowi natomiast wydatek za pobyt w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii.

Od 981 do 1108 PLN za wizytę

W kolejnej grupie koszty rosną znacznie. Aż 981 PLN kosztuje nieubezpieczonych wizyta w Klinice Chirurgii Plastycznej. 1108 PLN to cena pobytu na Pododdziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka.

Ponad 2200 PLN za wizytę

Następnie mamy do czynienia z kwotą dwukrotnie wyższą. Pobyt na Oddziale Klinicznym Lekarz chowający pieniądze do kieszeni Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej kosztuje nieubezpieczonych aż 2249 PLN. Jeszcze więcej – 2587 złotych wynosi cena wizyty na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Jeszcze wyższy wydatek stanowi pobyt na Oddziale Przeszczepiania Szpiku Kostnego. Tutaj nieubezpieczeni muszą liczyć się z kosztem wynoszącym 2906 PLN.

Najdroższa klinika

Rekordzistą natomiast jest Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych. Pobyt tam kosztuje nieubezpieczonych aż 3263 PLN netto za osobodzień.

Pobyt na SOR bez ubezpieczenia

Osobną kwestię stanowi wizyta na Szpitalnym oddziale ratunkowym. Samo przyjęcie na SOR i rozmowa z lekarzem wiąże się z opłatą od 150 do 400 PLN. Dodatkowo każda godzina spędzona w szpitalu to koszt od 60 do 100 PLN.

Koszty zabiegów medycznych w szpitalu bez ubezpieczenia

Poniżej została przedstawiona lista stosunkowo popularnych i często wykonywanych zabiegów medycznych w szpitalach państwowych oraz koszty, jakie muszą ponieść nieubezpieczeni, aby się im poddać. Zostały one – podobnie, jak miało to miejsce z kosztami samych wizyt powyżej – uszeregowane od najtańszych do najdroższych: Opłata za zabieg medyczny ponoszona przez osobę bez ubezpieczenia

 • Usunięcie szwów i/lub zmiana opatrunku – 60 PLN
 • Badanie USG – 100 PLN
 • Holter EKG – 100 PLN
 • Mammografia – 200 PLN
 • Gastroskopia – 250 PLN
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 350 PLN
 • Kolonoskopia – 400 PLN
 • Usunięcie ciała obcego na oddziale okulistycznym na rzecz SOR – 400 PLN
 • Rezonans magnetyczny głowy bez kontrastu – 500 PLN
 • Tomografia komputerowa – 500 PLN
 • Bronchoskopia – 500 PLN
 • Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki – 1250 PLN
 • Nastawienie złamania/zwichnięcia (zamknięte unieruchomienie gipsowe ramię, przedramię, ręka, podudzie) wymagające hospitalizacji – 1600 PLN
 • Operacja „łokcia tenisisty” – 3200 PLN
 • Operacja ścięgna Achillesa – 4000 PLN
 • Operacyjne leczenie złamań kości i powikłań zrostu kostnego – 5000 PLN
 • Artroskopia stawu kolanowego – 5000 PLN
 • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – 15000 PLN

Czy nieubezpieczeni mogą nie zapłacić za pobyt w szpitalu?

Okazuje się, że tak, lecz wyłącznie pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wójt, prezydent czy burmistrz danej gminy mogą wydać decyzje o przyznaniu ubezpieczenia zdrowotnego osobie nieubezpieczonej na okres maksymalnie do 90 dni.

Niezbędne kryteria

Warunkami koniecznymi, które w takiej sytuacji należy spełniać są:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 458 PLN brutto, a na osobę samotną – 542 PLN brutto

Warto spróbować

Decyzję o przyznaniu okresowego ubezpieczenia gmina wysyła do szpitala, do właściwego oddziału NFZ oraz do osoby objętej ubezpieczeniem. Jeśli osoba bez ubezpieczenia zdrowotnego spełnia powyższe warunki, powinna się skontaktować ze swoim urzędem miasta lub gminy. Istnieje wtedy duża szansa, że ten dotkliwy rachunek zostanie zapłacony przez NFZ.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również