Dzień Inwestora Indywidualnego

Nowa strategia Platige Image przewiduje własną produkcję filmów i gier

Udostępnij

Platige ImagePlatige Image przyjęło strategię rozwoju na lata 2021-2025, która zakłada ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), podała spółka. Jedną z rozważanych form finansowania projektów własnych jest przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja tego scenariusza planowana jest do końca 2022 roku.

W obszarze usług serwisowych kluczowym obszarem rozwoju będzie animacja 3D. Strategia zakłada dalszy rozwój usług animacyjnych m.in. dla szybko rosnącego sektora game development (cinematiki i kontent „in game”), a także pozyskiwanie zleceń produkcyjnych w zakresie projektów serialowych, zarówno dla sektora game development, jak i na potrzeby platform streamingowych. Planowany jest także dalszy rozwój usług tworzenia efektów specjalnych (VFX) na potrzeby filmów i seriali, zaznaczono.

Spółka planuje rozwój usług serwisowych w zakresie tzw. wirtualnej produkcji (virtual set), obsługę projektów filmowych i reklamowych w zakresie dostarczania kontentu oraz obsługi planów zdjęciowych z wykorzystaniem ekranów LED, wymieniono również.

Kontynuowana i rozwijana będzie także działalność w zakresie usług produkcji i postprodukcji reklamowej oraz usług na rzecz sektora broadcast i organizacji eventów oraz sektora entertainment.

„W obszarze rozwoju projektów własnych (budowa portfela własnych IP) spółka planuje rozwój w dwóch obszarach:

1. Produkcji gier komputerowych (game development). W tym obszarze spółka planuje wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie tworzenia grafiki komputerowej dla branży game development, rozbudowując je istotnie o kompetencje w zakresie produkcji i sprzedaży gier. W powyższym zakresie spółka rozpatrywać będzie różne scenariusze, w tym m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcję gier 'in house’, umowy typu 'revenue share’ (podział zysków) związane z koprodukcją gier i odpowiedzialnością za wizualną stronę gry, akwizycje podmiotów produkujących gry i inne w zależności od zidentyfikowanych korzystnych biznesowo możliwości na rynku.

2. Produkcji filmowej (film development). Projekty w tym obszarze dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela konceptów własnych o charakterze IP, pozyskiwania konceptów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021-2025, spółka dopuszcza różne możliwe scenariusze rozwoju kapitałowego i finansowania projektów własnych, w tym w szczególności:

– pozyskanie kapitału na rynku NewConnect w drodze emisji akcji skierowanej do nowych inwestorów,

– przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja planowana do końca 2022 roku,

– pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych w ramach grupy kapitałowej Platige,

– wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) z podmiotami branżowymi, wynika także z materiału.

Decyzje dotyczące poszczególnych scenariuszy podejmowane będą w zależności od zapotrzebowania kapitałowego spółki i panujących warunków rynkowych, zastrzeżono.

„Przyjęcie strategii rozwoju Platige Image na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na obserwowane w ostatnim czasie zmieniające się trendy dynamicznego rozwoju obszaru gier na rynku produkcji filmowej i serialowej oraz rozwoju platform streamingowych, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią COVID-19 zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych” – podsumowano.

Platige Image to warszawskie studio animacji 3D i postprodukcji. Spółka to artystyczny konglomerat, który od kilkunastu lat tworzy silne wizualnie i zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy, filmu, sztuki, edukacji i rozrywki. Spółka jest notowana na NewConnect.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również