PKN Orlen planuje emisję nowej serii obligacji o wart. do 1 mld zł do końca br.

190

PKN OrlenRada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji zawartej 27 listopada 2006 roku, podała spółka. W związku z tym PKN Orlen rozpoczął prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld zł niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.

„Zmiany do umowy programowej obejmują dostosowanie postanowień umowy programowej do zmienionych przepisów prawa i aktualnych warunków rynkowych oraz dodanie do wzoru dokumentów emisyjnych komponentu ESG umożliwiającego emisję tzw. zielonych lub zrównoważonych obligacji” – czytamy w komunikacie.

Spółka, w ramach programu emisji obligacji spółki ustanowionego na podstawie umowy programowej, rozpoczęła prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld zł niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, z okresem zapadalności wynoszącym 5 lat. Spółka rozważy wprowadzenie do emisji elementów ESG.

Emisja skierowana byłaby do inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej. Przeprowadzenie emisji będzie uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, a także od wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments