PIT 38 – Rozliczenie Podatku od Przychodów Kapitałowych

3659

W poniższym artykule weźmiemy pod lupę rozliczenie PIT 38, które znane jest wszystkim inwestorom oraz spekulantom giełdowym. Benjamin Franklin jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych zwykł mawiać, że w życiu są pewne jedynie śmierć i podatki. Choć te słowa zostały po raz pierwszy wypowiedziane, przez znamienitego wynalazcę w XVIII wieku, to rzeczywistość XXI wieku, doskonale to potwierdza. Podatki znane są od czasów starożytnych i dopóki istnieją państwa oraz rządzący, dopóty obywatele będą obciążeni tym obowiązkiem wobec danego kraju.

Temat zobowiązań podatkowych jest wielce rozległy, dlatego też omówienie go w jednym artykule jest niewykonalne. To co zostanie przybliżone dotyczy rozliczeń zysków oraz strat na rachunku maklerskim, czy brokerskim. W takim przypadku zobligowani jesteśmy złożyć zeznanie podatkowe PIT 38. Czytaj dalej, a dowiesz się, jak rozliczyć PIT 38.

Formularz PIT 38 – co to jest?

PIT-38 jest to formularz do składania deklaracji przychodów kapitałowych. Określa go ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinien go złożyć podatnik, który w rozliczanym roku podatkowym uzyskał przychód z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych w ramach krótkiej sprzedaży, derywatów (jak również z realizacji praw, które z nich wynikają). Odpłatne zbycie udziałów w spółkach również uwzględniane jest na formularzu PIT38.

Deklaracja PIT38 musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego również w sytuacji, w której miało miejsce objęcie udziałów w spółkach, lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo, bądź jego zorganizowaną część. Jako przychód z kapitałów pieniężnych zalicza się chociażby odsetki od pożyczek, jak również depozytów w banku, czy innych form lokowania oraz przechowywania oraz inwestowania kapitału. Dodatkowo wymienia się przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi, dywidendy, zyski z akcji oraz obligacji w momencie ich sprzedaży.Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskując przychody kapitałowe poza terenem Polski, również należy to zgłosić w rozliczeniu podatkowym PIT 38.

Jak wygląda deklaracja PIT 38?

Formularz PIT38Gdy już wiesz, PIT 38 co to jest i czy dotyczy właśnie Ciebie, możesz przejść do jego wypełniania. Zanim jednak rozpoczniesz dowiedz się, jak wygląda PIT 38 i jakich danych potrzebujesz.

Formularz PIT38 stworzony został na tradycyjnym druku do rozliczenia podatkowego. W deklaracji znajdziemy informacje odnośnie numeru PESEL, imienia i nazwiska podatnika, jak również dane urzędu skarbowego.

Tego typu podstawowe informacje znajdują się w części A oraz B. W części C znajdują się informacje odnośnie dochodu, bądź straty, które uwzględnione zostały w PIT 8c, jaki otrzymaliśmy od swojego domu maklerskiego, czy brokera. Jeśli nie otrzymaliśmy takowego zobowiązani jesteśmy sami wypełnić informacje na podstawie naszej całorocznej historii spekulacji, bądź inwestycji. W części D znajdują się informacje odnośnie poniesionych strat z lat ubiegłych, które można uwzględnić, a które zostały przybliżone w dalszej części artykułu. W tej części powinna się także znaleźć informacja o podatku, który należy zapłacić. Tam też możemy uwzględnić podatek zapłacony zagranicą, jeśli takowy się pojawił.

W części H oraz I wpisujemy instytucje na którą chcielibyśmy przekazać 1% naszego podatku, w przypadku kiedy zobowiązani jesteśmy do jego uregulowania. W części J uwzględniamy ewentualne załączniki, a w punkcie K składamy czytelny podpis (w przypadku, gdy PIT 38 formularz składamy osobiście).

PIT-38 – stawka podatku

Rozliczając się z fiskusem z wykorzystaniem PIT 38, za podstawę do opodatkowania przyjmujemy dochód, czyli przychód minus koszty jego uzyskania. Podatek od dochodów kapitałowych wynosi 19% i należy to uiścić w momencie, gdy deklaracja PIT 38 jest składana.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku PIT-38 nie ma kwoty wolnej od podatku. Podatnik zobowiązany jest zapłacić zysk bez względu, czy zarobił 1 mln zł, czy 1 zł. Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie są zobligowani do płacenia jakichkolwiek zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Rozmowa z ekspertem podatkowym o PIT 38

Gościem programu „Portfel Polaka” był doradca podatkowy Marek Gadacz, który opowiadał o prawidłowym rozliczeniu PIT 38 oraz jak wygląda rozliczenie, w przypadku posiadania zagranicznego rachunku inwestycyjnego. Szczegóły rozmowy znajdziesz poniżej:

Jak wypełnić PIT 38 krok po kroku?

W momencie, w którym w roku podatkowym uzyskaliśmy zysk, bądź stratę, wówczas otrzymujemy ze swojego domu maklerskiego, czy od brokera PIT 8c. Na tej podstawie formularz PIT 38 zostanie wypełniony. PIT-8c przedstawia informacje o przychodach z inwestycji, jakich dokonał podatnik, jak również koszty, które poniósł tytułem ich nabycia. Jeśli dokonaliśmy samodzielnej sprzedaży udziałów w spółce, wówczas jesteśmy zobligowani do wypełnienia druku PITu 8c we własnym zakresie.

PIT 38 wypełniamy jako osoby fizyczne uzyskujące przychody kapitałowe. Nie jest możliwe złożenie PIT-38 razem ze współmałżonkiem, nawet jeśli oboje uzyskali dochody kapitałowe. Formularz PIT 38 możemy składać jedynie indywidualnie.

Co uwzględnić w zeznaniu PIT 38, a czego nie?

Bez względu na to, czy nasz rok podatkowy zakończył się stratą, czy zyskiem, jesteśmy zobligowani do złożenia stosownego oświadczenia. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez podatników jest wyjście z złożenia, że skoro nie otrzymaliśmy PIT-8C, który służy za podstawę rozliczenia, to nie jesteśmy zobligowani do wypełnienia formularzu PIT38.

Do wystawienia PIT-u 8c jest zobligowany dom maklerski, w którym mamy rachunek inwestycyjny. W przypadku, gdy posiadany rachunek w zagranicznym podmiocie, wówczas może się okazać, że nie jest on prawnie zobligowany do wystawienia tego typu dokumentu. Nie zmienia to faktu, że na nas cały czas ciąży obowiązek podatkowy. W przypadku nie rozliczenia się z urzędem skarbowym, grozi nam grzywna, a w skrajnych przypadkach nawet kara więzienia.

W zeznaniu PIT 38 należy pamiętać o tym, że podstawę stanowi wynik finansowy. Należy uwzględnić prowizje oraz inne koszty związane z prowadzeniem rachunku. Podstawowym kosztem jest prowizja maklerska, która uszczupla nasz wynik finansowy. W przypadku, gdy uwzględnimy w PIT 38 koszty związane z edukacją, jak np. szkolenia, książki czy czasopisma, to najprawdopodobniej zostanie uznane to zinterpretowane przez urząd jako źle uwzględnione koszty.

Kwestią sporną jest opłata za zarządzanie w przypadku korzystania z doradztwa inwestycyjnego. Część urzędników uwzględnia to jako koszt, gdy z kolei znajdą się i tacy którzy w to powątpiewają. Dlatego też warto skorzystać z możliwości skorzystania z interpretacji urzędu, kierując do niego zapytanie. Nie jest to dokument prawomocny, jednakże stanowi on mocny argument, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości do naszej interpretacji, ze strony urzędu.

PIT 38 strata z lat ubiegłych i jej rozliczenie

W przypadku posiadania straty w latach ubiegłych mamy możliwość uwzględnienia 50% straty z ostatnich pięciu lat. Jak to wygląda w praktyce pokaże nam to PIT 38 rozliczenie straty z lat ubiegłych przykład: należy wyobrazić sobie, że 2 lata temu osiągnęliśmy stratę w wysokości 8000 zł. Rok temu zarobiliśmy 8000 zł. Maksymalnie możemy rozliczyć 50% straty, więc możemy 4000 zł odjąć od naszego zobowiązania podatkowego i zamiast podatku w wysokości 1520 zł (19% z 8000 zł) zapłacić jedynie 760 zł (19% z 4000 zł). W przypadku kolejnego zyskownego roku, możemy rozliczyć pozostałość naszej straty

Natomiast należy pamiętać, że strata może być rozliczona z ostatnich 5-ciu lat. Oznacza to, że w momencie, kiedy po dłuższej nieobecności na rynku zakończyliśmy rok z zyskiem, to nie mamy możliwości rozliczenia straty sprzed np. 10 lat. Tak samo w przypadku kilku lat strat z rzędu, nie możemy uwzględniać straty, która nie została rozliczona sprzed 6-iu lat.

PIT38 – Podsumowanie

PIT 38 musi być złożony przez podatnika w momencie, w którym osiągnął on stratę, bądź zysk w roku podatkowym. Dzięki współczesnym generatorom PIT, rozliczenie jest bardzo proste. Wystarczy bowiem wypełnić odpowiednie rubryki, które uzupełniane są na podstawie PIT-8c przysłanego z domu maklerskiego i automatycznie generowana jest kwota podatku, bądź ewentualna strata. W przypadku kilku rachunków inwestycyjnych należy pamiętać o ich zsumowaniu.

Część inwestorów stara się ominąć  płacenie podatku decydując się na handel u zagranicznego podmiotu. Jest to bardzo krótkowzroczne rozwiązanie, ponieważ w przypadku ewentualnej próby rozliczenia straty mogłoby nieopatrznie wyjść na jaw ukrywanie wcześniejszych zobowiązań. Dodatkowo należy mieć na względzie, że wraz z rozwojem usług maklerskich, obejmujących szereg podmiotów zagranicznych, zwiększa się też poziom wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi. Ewentualne wyjście na jaw wcześniej ukrywanych zobowiązań przyczyni się tylko do niepotrzebnych stresów dla podatnika. Rozliczenie podatku pozwala na zachowanie spokoju, który stanowi fundament przemyślanych inwestycji.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments