PIT 37 – kogo dotyczy i jak go wypełnić?

0
PIT 37 kogo dotyczy, kalkulator

PIT 37 to jedna z najbardziej typowych deklaracji podatkowych, które są wypełniane przez zleceniobiorców, pracowników oraz osoby rozliczające się według skali podatkowej. Co najważniejsze, w przypadku tego zeznania podatkowego zaliczki na podatek są obliczane i pobierane bezpośrednio przez płatników (m.in. przez zakłady pracy).

PIT 37 – kto składa?

Jak już zostało wspomniane, PIT 37 składają podatnicy rozliczający się z pomocą płatników. Może to dotyczyć również podatników, którzy otrzymują wynagrodzenie od osób nie będących płatnikami, ale wystawiających PIT 11. Chodzi m.in. o pieniądze uzyskiwane z:

  • zasiłków z tytułu umowy zlecenie,
  • umów aktywizacyjnych,
  • pracy przy zbiorach.

Kluczową informacją jest to, iż PIT 37 może składać także osoba samotnie wychowująca dziecko, która rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem (konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień).

PIT 37 – do kiedy należy złożyć?

Jeśli chodzi o konkretny termin składania PIT 37 warto pamiętać o tym, że powinno się to zrobić do 2 maja 2022 roku. Składanie zeznań podatkowych rozpoczyna się z kolei 15 lutego 2022 roku.

Warty podkreślenia jest fakt, że płatnicy do 31 stycznia 2022 roku powinni złożyć elektroniczną deklarację PIT 11 do właściwego dla konkretnego podatnika Urzędu Skarbowego. Takie zeznanie przesyła się podatnikowi maksymalnie do 28 lutego 2022 roku (w formie papierowej lub elektronicznej).

PIT 37 – jak należy go wypełnić?

PIT 37 wypełnia się w stosunkowo prosty sposób. Można to zrobić m.in. na tradycyjnym formularzu, a jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby zrobić to samodzielnie, może poprosić o pomoc osobę posiadającą szeroką wiedzę z zakresu księgowości.

W przypadku tradycyjnego wypełniania PIT 37 należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cała procedura może zająć nawet kilkadziesiąt minut. Warto zrobić to bez pośpiechu i unikać błędów, aby nie narazić się na korektę zeznania podatkowego. Konieczne będzie m.in. uzupełnienie identyfikatora podatkowego (numer PESEL – osoby fizyczne bez działalności gospodarczej / numer NIP – osoby prowadzące działalność gospodarczą). Podatnik decyduje czy rozlicza się samodzielnie, czy z małżonkiem. Wskazuje się właściwy Urząd Skarbowy, wypełnia faktyczne zarobki (na podstawie otrzymanego PIT 11) i wykazuje kwoty zwolnione z opodatkowania. W grę wchodzi także rozliczenie praw autorskich, wskazanie uzyskiwanych przychodów, odliczenia od dochodu, ulgi, ostateczny dochód, wyliczenie podatku czy też przekazanie 1% podatku.

Najłatwiej rozliczyć się przez Internet. Korzystnym wyborem będzie w tym przypadku usługa e-PIT, udostępniona przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy po zalogowaniu się na swoje konto (np. za pomocą profilu zaufanego) uzyskają dostęp do automatycznie wypełnionego zeznania PIT 37. Trzeba je dokładnie sprawdzić (np. na podstawie zgromadzonych deklaracji PIT 11 i wskazanych danych osobowych) i przesłać do właściwego Urzędu. Otrzymuje się wówczas UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W razie nadpłaty podatku zainteresowani otrzymają zwrot (najpóźniej kilka miesięcy po złożeniu deklaracji).

PIT 37 – jakie ulgi?

Podatnicy wypełniający PIT 37 mogą skorzystać z kilkunastu różnych ulg, które znacząco obniżą dochód oraz podatek za rok 2021. Chodzi m.in. o ulgę na internet, na termomodernizację, prorodzinną, rehabilitacyjną, na samochód, na leki, związane z darowiznami czy też abolicyjną. W niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments