PGE miało wstępnie ok. 4 351 mln zł zysku EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r.

Udostępnij

Polska Grupa EnergetycznaPGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 4 351 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2020 r. wyniósł około 4 351 mln zł, w tym:

  • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 258 mln zł,
  • EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 608 mln zł,
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 738 mln zł,
  • EBITDA segmentu Obrót: 486 mln zł,
  • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 411 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie 3 768 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2020 r. wyniosło około 8 557 mln zł, podano także.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 42,8 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 26,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 30,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 31,5 PJ.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2020 r. wyniosła 286,1 zł/MWh, czytamy dalej.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2020 r. nastąpi 17 listopada 2020 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również