PGE miała 273 mln zł zysku netto, 1 546 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Udostępnij

prądPolska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 273 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 469 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 546 mln zł wobec 1 677 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 320 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 9 343 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 415 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 173 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33 096 mln zł w porównaniu z 27 579 mln zł rok wcześniej.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w III kw. 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 14,27 TWh wobec 13,94 TWh, w tym 7,72 TWh pochodziło z węgla brunatnego (wobec 7,75 TWh rok wcześniej) i 4,28 TWh – z węgla kamiennego (wobec 4,4 TWh rok wcześniej). W okresie I-III kw. wolumen produkcji energii elektrycznej łącznie wyniósł 42,85 TWh wobec 43,44 TWh.

„Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w trzech kwartałach 2020 roku jest głównie efektem niższego zapotrzebowania KSE oraz wyższej generacji wiatrowej i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Powyższy efekt został częściowo zniwelowany przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” – czytamy w raporcie.

Sprzedaż energii elektrycznej poza grupę kapitałową PGE wyniosła 28,71 TWh w III kw. wobec 26,36 TWh. W I-III kw. sprzedaż energii poza grupę wyniosła 86,22 TWh wobec 76,99 TWh rok wcześniej.

„Spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców finalnych w trzech kwartałach 2020 roku jest następstwem wysokiej bazy odnotowanej w trzech kwartałach 2019 roku. W 2019 roku spółki sprzedaży detalicznej GK PGE odnotowały zwiększony wolumen sprzedaży energii elektrycznej w związku z przejęciem odbiorców finalnych po upadłych przedsiębiorstwach obrotu i pełnieniem przez spółki GK PGE roli sprzedawcy rezerwowego” – czytamy dalej.

Produkcja ciepła wyniosła 4,02 PJ w III kw. wobec 4,13 PJ rok wcześniej. W okresie I-III kw. produkcja ciepła sięgnęła 32,60 PJ wobec 33,53 rok wcześniej.

„W III kwartale 2020 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 3,79 PJ i był niższy o 0,1 PJ r/r. W trzech kwartałach 2020 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 31,54 PJ i był niższy o 0,91 PJ r/r. Na powyższe wyniki wpływ miało głównie niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowane wyższymi średnimi temperaturami zewnętrznymi w 2020 roku” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1 653 mln zł wobec 1 622 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również